W jakich przypadkach przysługuje 500 +? Czy jeżeli postępowanie o przysposobienie jeszcze się nie zakończyło przyszłym rodzicom adopcyjnym przysługuje świadczenie wychowawcze? Czy na adoptowane dziecko przysługuje 500 +?

Czytaj Więcej