Na poczet jakiego długu wierzyciel może zaliczyć zapłatę dłużnika. Do kogo należy wybór w tym zakresie oraz co następuje w przypadku gdy żadna ze stron nie dokonała wyboru w tym zakresie?

Czytaj Więcej