Prawo cywilne

Nasza Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach rozwodowych. Ponad 10 lat doświadczenia w stosowaniu prawa umożliwia podejście do sprawy w sposób kompleksowy. Radca prawny może załatwić za Ciebie wszelkie formalności związane ze sprawami cywilnymi, od porady prawnej lub złożenia wniosku lub pozwu, przez reprezentację w Sądzie, aż do uzyskania prawomocnego wyroku Sądu. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i załatwimy Twoją sprawę od A do Z. Na naszym blogu znajduje się kilkadziesiąt artykułów z zakresu prawa cywilnego. 

Kontakt z Kancelarią

telefon główny:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

O gałęzi prawa

Prawo cywilne to gałąź prawa regulująca stosunki prawne o charakterze majątkowym pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Prawo cywilne można podzielić na materialne prawo cywilne, które określa prawa i obowiązki stron poszczególnych stosunków prawnych oraz postępowanie cywilne, które reguluje procedurę postępowania przed sądem oraz organem egzekucyjnym. Materialne prawo cywilne zawiera kodeks cywilny natomiast procesowe prawo cywilne kodeks postępowania cywilnego. Do spraw cywilnych z zakresu zobowiązań należą między innymi:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • sprawy o zadośćuczynienia za krzywdę,
 • sprawy wynikające z wykonywania umów,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej.

  Sprawy cywilne rozpatrują w I instancji Sądy Rejonowe lub Sądu Okręgowe. Postępowanie cywilne dzielimy na postępowanie nieprocesowe oraz procesowe. Postępowanie cywilne co do zasady wszczynane jest na wniosek uprawnionej strony. W procedurze cywilnej strona może działać samodzielne, lub przez pełnomocnika. Co do zasady postępowanie cywilne jest odpłatne (opłaty sądowe). Zasadą jest również, że właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. W postępowania cywilnym obowiązuje fakultatywne zastępstwo procesowe świadczone przez adwokata lub radcę prawnego, z pewnymi wyjątkami dla przymusu adwokacko-radcowskiego (skarga kasacyjna). 
Najbliższe Sądy:

 • Sąd Rejonowy w Przeworsku,
 • Sąd Rejonowy w Jarosławiu,
 • Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
 • Sąd Okręgowy w Przemyślu,
 • Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
 • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.