Prawo migracyjne

Coraz więcej Cudzoziemców przyjeżdża do Polski w celu osiedlenia się. Cudzoziemcy, zwłaszcza obywatele Ukrainy podejmują w Polsce pracę. W swojej praktyce pomagam pracodawcą w postępowaniach oraz przygotowuję niezbędną dokumentacji potrzebną do powierzenia Cudzoziemcowi pracy na terenie Polski lub uzyskania stosowanego zezwolenia na pracę. Dużo Cudzoziemców zakłada w Polsce również działalność gospodarczą, najczęściej w formie spółki zoo. Z uwagi na fakt, iż Cudzoziemcy często, choć nie zawsze nie znają jeżyka polskiego w sposób biegły potrzebna jest im pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Wówczas osoba taka może skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Na terenach, na których prowadzę praktykę tj. w mieście Rzeszów, Jarosław, oraz Przeworsk z uwagi na bliskość granicy z naszym wschodnim sąsiadem zamieszkuje duża liczba Cudzoziemców.