Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to również dział prawa cywilnego, który reguluje zasady dziedziczenia. Dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu lub ustawy. Spadkobierca może spadek przyjąć, odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku niezłożenia żadnego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od powzięcia informacji o podstawie powołania przyjmuje się, że spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pierwszym etapem postępowania prowadzącym do nabycia przedmiotów wchodzących w skład spadku jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, które przeprowadzona jest w trybie nieprocesowym. Następnie gdy jest więcej niż jeden spadkobierca należy przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Sprawy te rozstrzygają Sądy Rejonowe. Sprawy spadkowe dotyczą też kwestii zachowku. Osoba uprawniona do zachowku ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty sumy pieniężnej stanowiącej zachowek. Termin na złożenie takiego żądania w drodze pozwu do Sądu wynosi 5 lat od śmierci spadkodawcy lub ogłoszenia testamentu, wcześniej obowiązywał trzyletni termin przedawnienia tego roszczenia. Niezależnie od tego kwestionowany może być również testament, jego autentyczność, czy też zdolność spadkodawcy do testowanie. Prowadzę sprawy z zakresu prawa spadkowego na terenie całej Polski, w tym Przed Sądami w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. W postępowaniu spadkowym naszym pełnomocnikiem może być adwokat lub  radca prawny.