500 +

Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest przyznawane przez organ podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. Wójta, Burmistrza lub Prezydenta. Prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania ww. świadczenia zajmują się pracownicy pomocy społecznej. Zwykle osoby takie nie są prawnikami dlatego wydawane decyzje mogą naruszać prawo. Jeżeli decyzja taka odmawia prawa do 500 +, a postępowanie które prowadziło do jej wydania lub podstawa prawna jest wadliwa należy złożyć odwołanie do SKO. Najczęściej wady takiej decyzji dotyczą nieprawidłowego ustalenia dochodu rodziny, co może być związane błędną interpretacja przepisów prawa lub zgromadzonego materiału dowodowego. W przypadku natomiast gdy Wnioskodawca stara się o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko okolicznością sporną zwykle pozostaje to, kto sprawuje faktyczna opiekę nad małoletnim na którego na zostać przyznane ww. świadczenie. Odwołanie takie może sporządzić prawnik, w szczególności adwokat lub radca prawny. W swojej praktyce pomagam zwłaszcza mieszkańcom powiatu przeworskiego, jarosławskiego oraz rzeszowskiego w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego. Więcej informacji znajdziesz tutaj, oraz tutaj.