Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Śmierć rolnika, a dopłaty bezpośrednie z UE

Skutki śmierci rolnika 

Śmierć osoby uprawnionej na podstawie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do otrzymania środków z UE w ramach płatności bezpośrednich rodzi ze sobą określone konsekwencje. W niniejszym artykule omówiona zostanie sytuacja, gdy śmierć rolnika następuje w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o przyznanie płatności, a decyzją w sprawie przyznania tej płatności.

Uprawnienia spadkobierców 

Spadkobierca rolnika jeżeli chce otrzymać płatność bezpośrednią na takich samych warunkach co zmarły rolnik musi spełnić określone w ustawie przesłanki. Przede wszystkim grunty, w związku z którymi otrzymana zostanie płatność muszą być w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy do 31 maja roku, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności (w przypadku zwierząt ustawa określa szczegółowa jaki okres ich posiadania jest wystarczający). Spadkobierca musi też co oczywiste spełniać pozostałe warunku przyznania płatności (te same co spadkodawca-rolnik). Nabycie praw do płatności nie następuje jednak w sposób automatyczny, konieczny jest bowiem stosowany wniosek ze strony spadkobierców. Termin na złożenie tego wniosku wynosi 7 miesięcy i jest liczony od dnia otwarcia spadku po zmarłym rolniku. Dniem otwarcia spadku jest dzień śmierci spadkodawcy. Do wniosku tego należy dołączyć prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli natomiast postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze zakończone zaświadczenie, że postępowanie takie jest w toku (np. potwierdzoną przez Sąd kopie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub zaświadczenie o zarejestrowaniu wniosku w Sądzie). Termin ten ma charakter nieprzywracany. Organ nie przywróci tego terminu również z uwagi na zarzut, iż spadkobierca nie wiedział o tym terminie zgodnie z zasada ignorantia iuris nocet. Agencja nie ma także obowiązku informować spadkobierców rolnika o tym terminie. Zgodne bowiem z art. 3 ust. 2 pkt. 3 ustawy, w postępowaniach w sprawach indywidualnych dotyczących płatności bezpośrednich, rozstrzyganych w drodze decyzji, organ administracji publicznej udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Organ udziela zatem informacji, gdy wystąpi o to strona. Powołany przepis znacznie ogranicza tzw. obowiązek informacyjny organu. Nie dotyczy to więc przypadków, w których to sama strona zwróciła się o niezbędne informację, wówczas informację takie powinna otrzymać z uwagi na zasadę zaufania do organu obowiązującą w postępowaniu administracyjnym. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. W sprawach dotyczących zaniedbań spadkobierców w zakresie przyłączenia się do postępowania po zmarłym rolniku wypowiadało się sądownictwo administracyjne, między innymi:

1.     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 25 października 2016 r., o sygn. akt  II SA/Op 445/16,

2.     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 11 stycznia 2017 r. o sygn. akt. I SA/Kr 1233/16,

3.     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia z dnia 16 listopada 2016 r. o sygn. akt. I SA/Bk 410/16,

4.     Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w wyroku z dnia z dnia 2 lutego 2016 r. o sygn. akt. II SA/Bd 1399/15.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się również sprawami dotyczącymi dotacji z UE. Zapraszamy do współpracy rolników z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, w tym miasta Jarosławia, Przeworska, Rzeszowa oraz Przemyśla.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus