Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej jest to dziedzina prawa cywilnego, w skład której wchodzą miedzy innymi regulację dotyczące prawa autorskie. Celem tej dziedziny prawa jest ochrona praw, które mają charakter niematerialny, a ich istota polega na pewnym, szczególnym rodzaju wiedzy zapisanym na dowolnym nośniku informacji. Można wyróżnić prawa własności przemysłowej, w szczególności prawo do wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, a także prawa autorskie, do których zaliczamy prawo do utworu, a także do autorskich praw pokrewnych. Do praw pokrewnym zaliczamy natomiast, w szczególności prawo do artystycznych wykonań, prawo do nadań programów i do pierwszych wydań. Prawa do własności intelektualnej reguluje między innymi ustawa prawie autorskim i prawie prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności przemysłowej. W zakresie prawa autorskich można skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, natomiast w sprawach własności przemysłowej najodpowiedniejszą osoba jest rzecznik patentowy, ze względu na zakres wiedzy technicznej potrzebnej do świadczenia pomocy prawnej w sprawach własności przemysłowej.