Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku objętego ustawową, bądź umowną wspólnością majątkową małżeńską może nastąpić w wyroku rozwodowym na wniosek jednego małżonków, jeżeli nie obciąży to nadto postępowania. Jednak zwykle podział majątku po rozwodzie następuje w odrębnym postępowaniu. W postępowaniu tym po pierwsze ustala się co wchodzi w skład majątku wspólnego, a następnie dokonuje określenia jak składniki wchodzące w skład tego majątku zostaną podzielone. Możliwe jest przyznanie jednemu z małżonków określonych praw lub własności rzeczy z obowiązkiem spłacenia drugiego małżonka. W postępowaniach tych zazwyczaj konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego na okoliczność określenia wartości majątku wspólnego. W postępowaniu o podział majątku uczestnicy mogą być reprezentowani przez adwokatów lub radców prawnych.

Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie to zachęcam do zapoznania się z następującymi publikacjami:

Dodatkowo informacje dotyczące prawa rodzinnego

Więcej informacji dotyczących podziału majatku wspólnego znajdziesz na stronie adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.