Upadłość konsumencka Kraków - Kancelaria r. pr. Joanna Orłowska-Pączek 

 1. koszt usługi: 4 200 zł
 2. opłata sądowa: 30 zł
 3. czas realizacji: 2-3 dni
 4. nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 5. adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 6. telefon: 12 444 70 34
  kom. +48 726 606 175
 7. e-mail: 
  upadlosckonsumenckakrakow@gmail.com
 8. zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 9. Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

UWAGA:
Możliwa bezpłatna konsultacja telefoniczna bezpośrednio z radcą prawnym pod numerem:
+ 48 726 066 462

Połączysz się bezpośrednio z radcą prawnym, który reprezentuję Klientów w sprawach upadłościowych.

Upadłość konsumencka w Krakowie

Nazywam się Joanna Orłowska-Pączek. Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnie z moim zespołem radców prawnych specjalizuję się w w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. Prowadzimy sprawy od A do Reprezentujemy Klientów w Sądzie. Obsługuje Klientów także z Krakowa.  Kraków to duże miasto dlatego zapotrzebowanie na profesjonalną  pomoc prawną w sprawach tak zwanej upadłości konsumenckiej jest duże. 

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Krakowie?

Możesz złożyć wniosek elektronicznie w Krajowym Portalu Zadłużonych lub wysłać go w wersji papierowej na adres:
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków
We wniosku konieczne podaj swoje dane, a także informacje dotyczące swojego majątku,  dochodów, wysokości i terminu wymagalności zobowiązań.  Musisz także opisać historię swojego zadłużenia i podać nazwy i adresy swoich wierzycieli. Możesz też powierzyć sprawę radcy prawnemu,  który sporządzi wszystkie dokumenty i będzie Cię reprezentował w Sądzie. 

Znajdź Nas na mapie

Twoją sprawę będzie prowadził radca prawny

W przeciwieństwie do firm oferujących pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej adwokaci i radcy prawni mogą reprezentować dłużnika przed Sądem. Wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego jest również uważane za celowe przy dochodzeniu swoich spraw,. W przypadku natomiast gdy dłużnik zdecyduje się na skorzystanie z usług podmiotów, które nie mają takich uprawnień, w niektórych sytuacjach może to być uznane za działanie świadczące o rażącym niedbalstwie, co może skutkować nawet odmową umorzenia zobowiązań. Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych w sprawcach  upadłościowych jest też znacznie tańsza, gdyż Klient płaci za konkretną pracę. Jeżeli stałeś się osobą niewypłacalną to warto zwrócić się do osoby która wykonuje zawód zaufania publicznego i której wiedza jest zweryfikowana wieloma egzaminami państwowymi. 

Zespół zajmujący się sprawami upadłościowymi
w Krakowie

Kontakt w sprawie upadłości konsumenckiej w Krakowie

Zadanie  pytania jest bezpłatne i do niczego Cię nie zobowiązuje. Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie do tego, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Wszelkie informację, które nam podasz chronione są tajemnicą zawodową radcy prawnego.  Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj

Skontaktuj się z nami

Upadłość konsumencka z naszą Kancelarią

4 200 zł (stała cena)

Oferujemy stałą cenę usługi bez względu na liczbę wierzycieli i kwotę zobowiązań, a także ilość i jakość dokumentów dotyczących zadłużenia, którymi dysponuje dłużnik.
 • nieograniczona liczba wierzycieli
 • nieograniczona kwota zadłużenia
 • reprezentacja w Sądzie, w tym na rozprawie jeżeli zostanie wyznaczona,
 • przygotowanie wniosku i wszelkich innych potrzebnych dokumentów,
 • ustalenie danych wierzycieli i kwot zobowiązań,
 • doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym po ogłoszeniu upadłości,
 • stały kontakt z radcą prawnym prowadzącym sprawę,
 • wszystkie formalności i wysłanie dokumentów do Sądu po naszej stronie,
 • pod wszystkimi dokumentami podpisuje się radca prawny, a nie Klient,
 • w razie potrzeby radca prawny konsultuje się z innymi członkami zespołu,
 • pomoc radców prawnych z doświadczeniem w kilkuset sprawach upadłościowych.

Upadłość konsumencka Kraków cennik

Koszt pomocy prawnej obejmującej reprezentację w postępowaniu upadłościowym wynosi 4 200 zł. W innych Kancelariach koszt usługi może się różnić. Płacisz za konkretną usługę bez żadnych pośredników, pokrywasz rzeczywisty koszt pracy radcy prawnego zajmującego się Twoją sprawą. Tylko korzystanie bezpośrednio z usług rady prawnego lub adwokata gwarantuje, że koszt pomocy prawnej w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie będzie się kształtował na tak stosunkowo niskim poziomie. Ponadto radcy prawnemu możesz bez obaw zaufać, gdyż wykonujemy zawód zaufania publicznego. 

Jak wygląda współpraca

Kontakt z Nami

Kontaktujesz się z Nami. Podczas krótkiej rozmowy przedstawimy Ci dostępne opcję i szczegółowo poinformujemy o szczegółach postępowania upadłościowego.  Gdy podpiszesz pełnomocnictwo reprezentować Cię będzie jeden lub dwóch radców prawnych. 

Przygotowanie i wysłanie dokumentów

To my przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości i wszelkie wymagane dokumenty i co ważne to radca prawny podpisuje i wysyła wniosek do Sądu. Nie musisz sam nic wysyłać, a w Sądzie reprezentuję Cię radca prawny. 

Ogłoszenie upadłości

Po ogłoszeniu upadłości nadal Ci pomagamy. Możesz zawsze zadzwonić i skonsultować swoją sytuację. Jeżeli Sąd oddalił wniosek o upadłość co jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło, bez dodatkowy opłat złożymy zażalenie i będziemy Cię reprezentować w Sądzie.

Upadłość konsumencka w Krakowie - krok po kroku

1. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do ogłoszenia upadłości
2. Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
3. Przesłanie wniosku do Sądu.
4. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej  przez Sąd.
5. Ustalenie majątku i zobowiązań dłużnika przez syndyka.
6. Ustalenie planu częściowej spłaty wierzycieli
7. Wykonanie planu częściowej spłaty. 
8. Umorzenie zobowiązań konsumenta. 

Elektronizacja postępowania upadłościowego

Czy wiesz, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz złożyć elektronicznie. Co prawda wyjątkowo można taki dokument złożyć w formie pisemnej, ale po pierwsze musisz wykazać, że jesteś osobą wykluczoną cyfrowo, np.  ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, czy chorobę,  a po drugie czas rozpatrzenia takiego wniosku może się wydłużyć. Możliwość składania wniosku w formie elektronicznej to jednak również wygoda, gdyż dłużnik nie musi drukować papierowych dokumentów i wysyłać ich do Sądu, oszczędza zatem czas i pieniądze. Ponadto wypełnić wniosek można w obecnych czasach nawet przy użyciu telefonu komórkowego. Co prawda system nadal generuje wiele błędów, ale systematycznie są one usuwane. Jeżeli nie posiadasz podstawowej wiedzy na temat obsługi komputera to możesz zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego z wyboru, a jeżeli nie stać Cie na ich usługi z urzędu. Jeżeli natomiast obsługa komputera nie jest dla Ciebie żadna tajemnica to bez problemu poradzisz sobie z obsługą Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Upadłość konsumencka, a stres

Zadłużenie często wywołuje u dłużników duży, długotrwały stres, a nawet depresję. życie z ogromnym niezaduszeniem nie jest łatwe dlatego warto jak najszybciej rozwiązać swoje problemy finansowe, w czym pomóc może właśnie upadłość konsumencka

Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie

Zwykle na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie czeka się kilka tygodni.  Nasza Kancelaria może sporządzić i przesłać do Sądu wniosek o ogłoszenie przez Twoją osobę upadłości konsumenckiej w ciągu kilku dni. Na rozstrzygnięcie Sądu czeka się zwykle jeden miesiąc. Czas ten może się jednak różnić, gdyż zależy miedzy innymi od tego jaki sędzia rozpozna sprawę i od tego jak bardzo jest obciążony sprawami. Drugi etat postępowania upadłościowego, w toku którego syndyk ustala się to jaki majątek posiada dłużnik oraz dokonuje jego spieniężenia, w celu zaspokojenia wierzyciela, a następnie wnosi o ustalenie planu spłaty przez Sąd trwa zwykle do roku czasu. W tym przypadku jeszcze bardziej czas trwania postępowania jest zależny od tego, jaki syndyk będzie je prowadził. Upadły powinien uzbroić się w cierpliwość, tym bardziej, że już na początkowym etapie po ogłoszeniu upadłości wszelkie windykację oraz postępowania egzekucyjne zostaną wstrzymane. 

Kwalifikacja do postępowania upadłościowego 

Nasi radcy prawni dokładnie przeanalizują Twoją sytuację. W większości  przypadków ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najlepszym rozwiązaniem jednak każdorazowo sytuację powinien ocenić radca prawny lub adwokat. Bardzo możliwe, ze Twój problem może być rozwiązany w inny sposób, ale, aby to określić potrzebna jest fachowa wiedza prawna czasami z kilku dziedzin. Kwalifikację do postępowania zawsze przeprowadza radca prawny. Prawnik odpowie także na Twoje wszystkie pytania i wątpliwości. 

Podpisanie pełnomocnictwa w Krakowie 

Przed Sądem upadłościowym może Cię co do zasady reprezentować wyłącznie adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny. Skoro decydujesz się na odpłatną pomoc prawną to warto korzystać z usług profesjonalistów. Po podpisaniu pełnomocnictwa nasi radcy prawni mogą działać w Twoim imieniu w każdej sprawie. To radca prawny będzie samodzielnie wysyłał pisma do Sądów oraz wierzycieli. Pełnomocnictwo możesz podpisać odręcznie lub profilem zaufanym. Od momentu podpisania pełnomocnictwa zajmujemy się Twoją sprawą.

Przygotowanie dokumentów

To my zajmiemy się przygotowaniem dokumentów. Jeżeli masz wezwania do zapłaty lub umowy oczywiście warto je nam dostarczyć, jednak poradzimy sobie także bez tych dokumentów. W razie potrzeby składamy zapytania do Biur Informacji Gospodarczej oraz bezpośrednio do Twoich wierzycieli, aby ustalić informację dotyczące zadłużenia. Powierzając nam sprawę możesz liczyć na to, że nie będziemy angażować Twojego czasu i wszystko załatwimy samodzielnie. 

Przygotowanie wniosku o upadłość do Sądu w Krakowie

Wniosek o ogłoszenie upadłości sporządza się w formie elektronicznej na formularzu udostępnionym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Do wniosku  należy dołączyć załączniki w formie skanów. Adwokat lub radca prawny poświadcza skany dokumentów za zgodność z oryginałem, dzięki czemu zyskują one walor dokumentów urzędowych.  System informatyczny nadal generuje błędy, ale nasza Kancelaria potrafi sobie radzić nie tylko z problemami prawnymi, ale także technicznymi. W razie potrzeby dysponujemy wsparciem informatycznym. 

Wysłanie wniosku do Sądu

Po prawidłowym wypełnieniu przez radcę prawnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możne go wysłać wraz załącznikami do Sądu. Wcześniej należy wnieść opłatę sądową od wniosku, która wynosi 30 zł. Po przesłaniu formularza do Sądu Rejonowego w Krakowie na skrzynkę w KRZ zostanie przesłane potwierdzenie doręczenia. Sprawa będzie zarejestrowana i zostanie wydane obwieszczenie o złożeniu wniosku. Od tej pory sprawa będzie miała nadaną sygnaturę akt.

Rozpatrzenie wniosku przez Sąd

Na tym etapie Sąd ustali czy w istocie dłużnik stał się niewypłacalny. W tym celu Sąd przeanalizuje listę wierzycieli i dowody dołączone do wniosku. W razie potrzeby Sąd może wezwać pełnomocnika do uzupełnienia lub poprawienia wniosku. Sąd na tym etapie nie ocenia, czy powstanie stanu niewypłacalność było zawinione. Z uwagi na ten fakt bardzo rzadko wyznaczana jest rozprawa. Rozprawę Sąd wyznaczy w zasadzie wyłącznie w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba wysłuchania dłużnika.

Ogłoszenie upadłości

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi ulegają zawieszeniu. Od tej pory wynagrodzenie za pracę lub inne dochody nie są już zajmowanie przez komornika sądowego. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej wyznaczana jest osoba syndyka.  Najlepiej jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z syndykiem. Ogłoszenie upadłości to ważny krok w procedurze oddłużenia konsumenta, który stał się niewypłacalny. W razie pytań możesz zwrócić się o informację do radcy prawnego, który prowadził Twoją sprawę

Etap prowadzony przez syndyka

Syndyk musi ustalić jaki majątek oraz  zobowiązania posiada dłużnik. Syndyk ustali też kwotę jaką dłużnik powinien przekazywać mu ze swoich dochodów. Syndyk ma prawo żądać od dłużnika wyjaśnień oraz dokumentów. Dobra współpraca z syndykiem leży w interesie dłużnika. Najczęściej syndyk przeprowadza również wizję lokalną w mieszkaniu dłużnika, w celu ustalenia warunków w jakich dłużnik zamieszkuje.  Wierzyciele dłużnika natomiast zgłaszają do syndyka swoje wierzytelności.

Ustalenie lub odstąpienie od planu spłaty

Na wniosek syndyka Sąd ustala plan spłaty dla dłużnika. W praktyce w ramach planu spłaty najczęściej jest spłacane od 5 do 15 % ciążących na dłużniku zobowiązań. Plan spłaty jest ustalany co do zasady na okres 24 miesięcy. Sąd może też odstąpić od ustalenia  planu spłaty, jeżeli dłużnik nie może nawet w symbolicznym zakresie spłacić swoich zobowiązań, np. z powodu całkowitej niezdolności do pracy. Przy ustaleniu planu spłaty Sąd bierze pod uwagę także sytuację rodzinną dłużnika. 

Umorzenie zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej

Po wykonaniu planu spłaty lub odstąpieniu od jego ustalenia Sąd co do zasady orzeka o umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta. Oznacza to, że dłużnik nie musi spłacać zobowiązań powstałych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd może jednak w niektórych sytuacjach odmówić umorzenia zobowiązań, np. w gdy dłużnik celowo działał na szkodę wierzycieli, np. wyzbywał się majątku w ten sposób, że przekazywał w darowiźnie nieruchomości na rzecz członków swojej rodziny

Zalety upadłości konsumenckiej

 

Brak telefonów od windykatorów

Osoby zadłużone często borykają się z dużą ilością niechcianych połączeń telefonicznych od windykatorów. Osoby takie otrzymują również wiele pism lub wiadomości e-mail wzywających do zapłaty. Bardzo często łączy się do dla nich z dużym stresem, tym bardziej, ze firmy windykacyjne bardzo często stosują naganne pod względem etycznym metody. Co więcej zdarza się, że pracownicy firm odwiedzają dłużników w ich miejscu zamieszkania lub nawet miejscu pracy. Oczywiście firmy windykacyjne nie mają żadnych szczególnych uprawnień.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych

Komornik sądowy działa zgodnie z prawem i w jego granicach, ale pomimo tego postępowanie egzekucyjne także wywołuje stres. Komornik sądowy ma obowiązek zając sporą część wynagrodzenia dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania egzekucyjna zostaną wstrzymane. W praktyce dłużnik będzie musiał przekazywać znacznie mniejszą kwotę syndykowi w porównaniu do tej, która była zajmowana przez komornika.  Dłużnik nie będzie też otrzymywał już pism od komornika, co bywa stresujące. 

Zawieszenie postępowań sądowych

W sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań w terminie najczęściej wierzyciel kieruje sprawę na drogę powództwa cywilnego. Dłużnicy bardzo często muszą się zmagać z wieloma postępowaniami sądowymi o zapłatę, które są przeciwko nim prowadzone. Czasami spraw jest tak wiele, że dłużnicy nie są w stanie bronić się nawet przed niezasadnymi roszczeniami powodów. Ponadto kolejne sprawy generują koszty i zwiększają zadłużenie konsumenta. Po ogłoszeniu upadłości sprawy te są zawieszane, a po skutecznym jego przeprowadzeniu umarzane. 

Uporządkowanie życia

Już pod ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zazwyczaj zachodzi kolosalna zmiana w życiu dłużników. Wynika to ze świadomości, że znaleźli się już na dobrej drodze do oddłużenia. Teraz wystarczy stosować się do poleceń syndyka i czekać na ustalenie planu spłaty lub decyzję Sądu o odstąpieniu od tej czynności. W tym czasie dłużnik może prowadzić normalną aktywność, jego sytuacja finansowa jest w znacznej części ustabilizowana i nie musi się już martwić tym co będzie dalej. Dłużnik może z nadzieją spoglądać w przyszłość. 

Umorzenie zobowiązań

Podstawowym celem ogłoszenia upadłości rzez konsumenta jest dla niego umorzenie zobowiązań. Oczywiście to nie jest tak, że można zaciągać zobowiązania, a potem ich nie spłacać, ale nie może być też tak, że człowiek, który nie jest w stanie ich spłacić musi do końca życia żyć z zadłużeniem, gdyż skuteczne wnioski o egzekucyjny powodują, że wierzytelność może nigdy się nie przedawnić. Po umorzeniu zobowiązań dłużnik jest już całkowicie wolny od długów i  może zacząć życie finansowe na nowo. Warto jednak pamiętać o tym, aby znów nie popaść w tarapaty finansowe. 

Co Nas wyróżnia?

Brak ryzyka

Prowadzimy kancelarie radcowską, która świadczy usługi prawne wykonywane przez radców prawnych. Koszty naszej pomocy są zgodnie z ustawą celowe przy dochodzeniu swoich praw, dlatego ani Sąd, ani syndyk nie mogą zakwestionować naszego wynagrodzenia, ani stwierdzić, że skorzystanie z naszej usługi świadczyło o rażącym niedbalstwie dłużnika, jak może to mieć miejsce, w przypadku skorzystania z Kancelarii bez uprawnień, firmy oddłużeniowej itd. 

Twoją sprawę będzie prowadził radca prawny

Radca prawny będzie Cię reprezentował. Pomoc prawną uzyskasz od osoby, która jest zawodowym zastępcą procesowym wykonującym zawód zaufania publicznego, a nie od osoby, która tylko w swoim mniemaniu uważa się za prawnika i nie posiada w tym kierunku żadnego wykształcenia, a tym bardziej uprawnień zawodowych.  Jeżeli szukasz pomocy medycznej to przecież nie zwrócisz się do znachora, tylko do lekarza. Podobnie sytuacja powinna wyglądać, w przypadku pomocy prawnej. 

Tajemnica zawodowa

Każdy radca prawny i adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, także w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. Jeżeli zaś zgłosisz się do Kancelarii bez uprawnień  wszystkie informację, które podasz mogą być wykorzystane przeciwko Tobie, nawet w postępowaniu karnym. Nic tutaj nie dadzą zapewniania osób, które świadczą taką nieprofesjonalną pomoc prawną, gdyż uchylić się od składania zeznań może w tym przypadku tylko adwokat, radca prawny, względnie osoba najbliższa w rozumieniu kodeksu karnego

Reprezentacja w Sądzie

Radca prawny nie tylko przygotuje dla Ciebie wniosek oraz wszystkie niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dokumenty, ale także będzie Cie reprezentował w Sądzie. Jeżeli zgłosiłeś się do Kancelarii, która wymaga, abyś to Ty podpisywał wszystkie dokumenty powinna zapalić Ci się w głowie czerwona lampka, że coś jest nie tak. Jeżeli płacisz za pomoc prawną kilka tysięcy złotych to masz prawo, aby adwokat lub radca prawny reprezentował Cię w Sądzie, czego oczywiście w sposób legalny firmy oddłużeniowe i inne Kancelarie bez uprawnień nie mogą zapewnić

Dostępność

Staramy się zawsze być dostępni dla Klientów. Osoby, które korzystają z naszej pomocy w sprawach  dotyczących upadłości konsumenckiej są na bieżąco informowane na temat stanu ich spraw. Zawsze można zadzwonić i uzyskać wszystkie informację. Nawet jeżeli radca prawny, który prowadzi sprawę przebywa na urlopie jest wyznaczony radca prawny, który go zastępuje. Zatrudniamy także personel administracyjny, który również udziela podstawowych informacji na temat statusu postępowania.  

Czy radcy prawni i adwokaci mogą współpracować z firmami "oddłużeniowymi"?

Nie. Tak samo jak lekarz nie może współpracować ze znachorami. Bardzo często firmy "oddłużeniowe" twierdzą, że zatrudniają prawników. Oczywiście jest to nieprawda. radca prawny może być zatrudniony, w celu świadczenia pomocy prawnej wyłącznie przez Kancelarie lub spółkę w rozumieniu  ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub  ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Firmy "oddłużeniowe" najczęściej działają w ten sposób, że pośredniczą pomiędzy prawnikami i Klientami, co również nie jest zgodne z prawem. Dla Klienta taka współpraca nie wiąże się rządnymi korzyściami, gdyż zamiast zapłacić bezpośrednio Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej płaci dodatkowo prowizję dla firmy oddłużeniowej, która najczęściej znaczenie przekracza wysokość wynagrodzenia prawnika. Ponadto pracownicy "firmy oddłużeniowej nie są zobowiązaniowi do zachowania jakiejkolwiek tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że na wezwanie Sądu, Prokuratury lub Policji muszą wydać wszystkie dokumenty i informację  przekazane im przez dłużnika, nawet jeżeli wiąże to się z wszczęciem przeciwko dłużnikowi sprawy karnej, np. w związku z działaniem na szkodę wierzycieli. 

Upadłość konsumencka osoby fizycznej w Krakowie

Osoba fizyczna posiada zdolność upadłościową , co oznacza, ze w stosunku do niej może się toczyć postępowanie w sprawie upadłościowej. Osoba fizyczna może ogłosić zarówno tak zwaną upadłość konsumencką jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej, jak i tak zwaną upadłość gospodarczą, jeżeli posiada status przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W postępowanie w przedmiocie upadłości przedsiębiorcy zobowiązania dłużnika nie są umarzane, gdyż jego celem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli. Nie stoi to na przeszkodzie, aby przedsiębiorca ogłosił najpierw upadłość gospodarczą, a potem konsumencką, w ramach której uzyska oddłużenie.

Upadłość konsumencka w Krakowie, a forum

Bardzo często dłużnicy, którzy planują złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej szukają informacji  na jej temat na forach w Internecie. Oczywiście i w takich miejscach można teoretycznie znaleźć wiele cennych informacji, jednak warto pamiętać, że są one niesprawdzone i najczęściej publikowane przez laików, którzy mogą nie do końca rozumieć procedury sądowe. Sprawdzone informację można uzyskać od adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach, z zakresu upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka w Krakowie- opinie

W zasadzie większość osób, która zdecydowała się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i złożyła wniosek samodzielnie lub z pomocą adwokata lub radcy prawnego jest zadowolona z podjętej decyzji. Sytuacja może wyglądać nieco inaczej, jeżeli dłużnik korzystał z pomocy Kancelarii bez uprawnień. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku samodzielnie niż korzystanie z usług osób, które  tak naprawdę nie dysponują kierunkowym  wykształceniem, a co za tym idzie ich wiedza nie jest większa niż ta, którą dysponuje dłużnik. Niestety bardzo często zgłaszają się do nas osoby, które czują się oszukane przez takie firmy i często jest za późno na jakąkolwiek pomoc. Czasem z naszych usług korzystają  osoby, których sprawa o ogłoszenie upadłości była prowadzona przez innego adwokata lub radcę prawnego i w takim przypadku nie spotkaliśmy się zastrzeżeniami co do ich pracy.

Wybór pełnomocnika w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie

W Krakowie wielu adwokatów i radców prawnych specjalizuje się w sprawach  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O ile możemy bezwzględnie odradzić korzystanie z usług firm oddłużeniowych i innych podmiotów, które świadczą pomoc prawną, a nie są prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub doradców restrukturyzacyjnych to jeżeli Klient zdecyduje się na wybór radcy prawnego lub adwokata z innej niż nasza Kancelarii to w żaden sposób nie możemy ingerować w jego wybór, gdyż wiemy, że zostanie właściwie obsłużony. Nasza Kancelaria wyróżnia się tym, że dbamy o dostępność i dobry kontakt z Klientem na każdym etapie sprawy, ale wybór innego adwokata lub radcy prawnego również nie będzie złą decyzją. Profesjonalny  pełnomocnik gwarantuje wysoki standard  usługi prawnej. Poza tym jakość usług świadczonych przez konkretnego adwokata lub radcy prawnego to kwestia ocenna, zaś posiadanie uprawnień profesjonalnego pełnomocnika to okoliczność obiektywna.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to potoczna nazwa postępowania  prowadzonego w stosunku  do konsumenta czyli osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem tego postępowania jest przede wszystkim umorzenie zobowiązań konsumenta, który stał się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Upadłość konsumencka w Krakowie 2022

Największą zmianą dotyczącą upadłości konsumenckiej w 2022 r. była jego elektronizacja. Co prawda zmiany weszły w życie już w 2021 r., jednak dopiero w 2022 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych zaczął w praktyce funkcjonować. Jest to zmiana rewolucyjna, gdyż od tej pory co do zasady wszelkie pisma do Sądu upadłościowego należy składać w formie elektronicznej. Cały czas system KRZ jest udoskonalany i eliminowane są funkcjonujące w nim błędy. Z roku na rok rośnie liczba ogłaszanych  upadłości konsumenckich, na co niewątpliwie wpływ miał także wzrost poziomy inflacji oraz rat kredytów, w związku z gwałtownym podwyższeniem wskaźnika wibor.

Upadłość konsumencka – czy się opłaca?

W znakomitej większości przypadków ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest korzystne dla dłużnika, a niekorzystne dla jego wierzycieli. Osoby niewypłacalne zwykle nie mają wyjścia. Tylko postępowanie  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pomóc, a w zasadzie umożliwić  wyjście im  z tarapatów finansowych. Można zatem powiedzieć, że tak, ogłoszenie przez dłużnika upadłości jest opłacalne.

Upadłość konsumencka, a alimenty

Zobowiązania alimentacyjne nie podlegają umorzeniu w toku postępowania  upadłościowego. W związku z tym, jeżeli ciążą na Tobie takie zobowiązania to niestety nie możesz liczyć, że zostaną one umorzone. Jest to zrozumiałe, gdyż zabezpieczenie środków na utrzymanie osobom uprawnionych do alimentacji ma priorytet przed oddłużeniem upadłego konsumenta. Nie ma przy tym znaczenia czy stan niewypłacalności powstał z winy dłużnika, czy z przyczyn od niego niezależnych.

Upadłość konsumencka a hipoteka 

Z chwilą ogłoszenia upadłości wierzytelność zaspokojona hipoteką staje się natychmiast wymagalna. Nieruchomość obciążona hipoteką wejdzie do masy upadłościowej, z której zaspokojeni zostaną wierzyciele. Wierzyciel hipoteczny jest uprzywilejowany w toku postępowanie upadłościowego. gdyż środki uzyskane  ze sprzedaży nieruchomości zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę jego wierzytelności, oczywiście zaraz po kosztach postępowanie upadłościowego. W sytuacji gdy wierzyciel hipoteczny nie może uzyskać zaspokojenia  swojej wierzytelności w całości z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, a dłużnik nie dysponuje żadnym innym majątkiem pozostała kwota wierzytelności może zostać umorzona po wykonaniu planu spłaty. 

Mity i fakty na temat upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka bez majątku nie jest możliwa

Fałsz. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najbardziej korzystne właśnie, gdy dłużnik nie posiada majątku. W takim bowiem przypadku dłużnik nic nie traci, a może tylko zyskać, przede wszystkim umorzenie swoich zobowiązań w toku postępowania upadłościowego. Brak majątku, czyli tak zwane ubóstwo masy upadłościowej jest przesłanką nakazująca oddalenie wniosku o upadłość, ale tylko w przypadku przedsiębiorców, a nie konsumentów.

Syndyk lub Sąd może zakwestionować wynagrodzenie zapłacone Kancelarii bez uprawnień

Prawda. Za celowe koszty poniesione, w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej można uznać tylko wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego lub doradcy restrukturyzacyjnego. Korzystanie z usług firm, które nie są prowadzone przez takie osoby może być potraktowane jako przejaw rażącego niedbalstwa. Syndyk w takim przypadku powinien ustalić, czy konsument nie został wprowadzony w błąd co do uprawnień Kancelarii. Jeżeli dłużnik był przekonany, że firma jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług adwokackich, radcowskich lub usług doradców restrukturyzacyjnych ma prawo domagać się zwrotu do masy upadłościowej wynagrodzenia takiej kancelarii, w związku złożeniem oświadczenia o  uchyleniu  się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Jeżeli natomiast działanie dłużnika było świadome należy rozważyć, czy działanie to nie miało charakteru rażącego niedbalstwa. W przypadku korzystania z usług adwokata lub radcy prawnego po pierwsze takie wynagrodzenie jest uważane za celowe, a ponadto szczegóły współpracy Klienta z profesjonalnym prawnikiem są objęte tajemnicą zawodową. 

W postępowaniu upadłościowym nie jest potrzebny Ci pełnomocnik?

Fałsz. Pełnomocnik może zabezpieczyć Twoje interesy w toczącym się postępowaniu. Jeżeli nie stać Cię na pełnomocnika to złóż wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.  Możesz też sporządzić wniosek samodzielnie. Jeżeli jednak nie jest Ci potrzebna pomoc profesjonalnego prawnika, to tym bardziej nie korzystaj z odpłatnej pomocy osób. które prawnikami nie są, gdyż prawie na pewno wyrządzi to więcej szkody niż pożytku. Prawie każdego tygodnia zgłaszają się do nas osoby, które zostały właśnie w ten sposób poszkodowane.   Jeżeli zamierzasz zlecić to komuś to zgłoś się do adwokata lub radcy prawnego, który nie tylko sporządzi wniosek, ale prześle go do Sądu i będzie Cię reprezentował. 

Tylko firmy mogą ogłosić upadłość

Fałsz. Oczywiście kiedyś po części tak było. Dzisiaj upadłość konsumencka jest dostępna niemal dla każdej osoby zasłużonej dlatego liczba takich postępowań z roku na rok rośnie. W przypadku konsumentów upadłość konsumencka jest przywilejem, a nie obowiązkiem, tak jak ma to miejsce jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni. 

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stracę mieszkanie

Prawda. Cały Twój majątek wejdzie do masy upadłościowej. Jeżeli chodzi jednak o mieszkanie lub dom to możesz liczyć na to, że po jego sprzedaży w toku postępowania upadłościowego z sumy uzyskanej z tego tytułu zostanie Ci przekazana kwota, która ma pokryć Twoje potrzeby mieszkaniowe (wynajem mieszkania) przez okres 36 miesięcy. W przypadku zbycia nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego nie możesz liczyć na ten przywilej, dlatego upadłość konsumencka jest znacznie korzystniejsza, niż egzekucja komornicza.

Upadłość konsumencka tak naprawdę w niczym nie pomogą

Fałsz. Głównym cele postępowania upadłościowego w przypadku konsumenta jest jego oddłużenia. Oznacza, to, że po skutecznym wykonaniu plany spłaty lub odstąpieniu od jego ustalenia zobowiązania dłużnika, które nie zostały spłacone zostaną umorzone. 

Można wyzbyć się majątku przez ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Fałsz. Działanie na szkodę wierzycieli jest przestępstwem. Sąd lub syndyk ustalą, czy dłużnik wyzbywał się majątku, np. przekazał go w darowiźnie rodzinie. Jeżeli dłużnik nie  ma majątku, niestety musi liczyć się z jego utratą, w zamian otrzyma umorzenie długów. Nie ma żadnego zgodnego z prawem sposobu, aby tego uniknąć. Próby bezprawnego wyłączenia składnika majątku z masy upadłościowej nie tylko będą nieskuteczne ale także będą łączyć się z wydłużeniem plany spłaty, odmową umorzenia zobowiązań, a nawet skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko dłużnikowi. 

Upadłość konsumencka jest droga

Fałsz. Jeżeli samodzielnie przygotujesz wniosek i załączniki to będziesz musiał zapłacić tylko opłatę sądową w kwocie 30 zł. Jeżeli skorzystasz z pomocy adwokata lub radcy prawnego to również koszty nie będą wysokie. Upadłość konsumencka jest droga tylko jeżeli zdecydujesz się na pomoc podmiotów nieprofesjonalnych, pośredników, Kancelarii bez uprawnień itd. przede wszystkim dlatego, że nie uzyskasz tam profesjonalnej pomocy prawnej lub będziesz musiał zapłacić prowizję za możliwość skontaktowania z adwokatem i radcą prawnym, którego możesz znaleźć samodzielnie. 

Radcy prawni i adwokaci nie zajmują się sprawami upadłościowymi

Fałsz. To tak jakby powiedzieć, że lekarze nie zajmują się chorobami serca. To właśnie adwokaci i radcy prawni w sposób fachowy zajmują się pomocą prawną dłużnikom, którzy chcą ogłosić upadłość konsumencką. 

Po zakończeniu postępowania upadłościowego konsumenta  i tak trzeba spłacić długi?

Fałsz. Po wykonaniu planu spłaty najczęściej nawet do 80-90 % zadłużenia nadal nie jest spłacona, ale pomimo tego zobowiązania zostają umarzane. Właśnie umorzenie zobowiązań jest podstawową zaleta upadłości konsumenckiej. Tych umorzonych zobowiązań nie trzeba spłacać, gdyż one zgodnie z prawem wygasają, już nie istnieją. Niestety wierzyciele mogą w związku z tym faktem ponieść szkodę, ale nie mogą żądać jej naprawiania przez dłużnika. Zobowiązania dłużnika wygasają w sposób definitywny.

Wszyscy dowiedzą się o tym, ze ogłosiłem upadłość

Prawda. Niestety, ale informacja o tym, że ogłosiłeś upadłości konsumencką będzie publicznie dostępna w Internecie. Jest to zrozumiałe, gdyż każdy wierzyciel, nawet ten, którego nie ujawniłeś we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma prawo zgłosić swoją wierzytelność syndykowi i żądać zamieszczenia jej na liście wierzytelności. 
Informacja o tym, że ogłosiłem upadłość konsumencką zostanie zamieszczona w BIK
Prawda. Niestety po ogłoszeniu upadłości, a nawet umorzeniu zobowiązań przez okres 5 lat nadal informacja o tym fakcie będzie się znajdować w BIK.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej całkowicie utracę zdolność kredytową na wiele lat

Fałsz. Oczywiście umieszczenie informacji w BIK dotyczącej ogłoszenia upadłości  konsumenckiej negatywnie odbije się na Twojej zdolności kredytowej, ale nie jest tak, że całkowicie ją utracisz. Na pewno wyższą zdolność kredytową będziesz miał po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i pozytywnym zakończeniu  postępowania, niż w sytuacji gdy nadal będą ciążyły na Tobie zobowiązania, jeżeli jesteś osobą zadłużoną to możesz spłacić zaciągnięte zobowiązania i odzyskać zdolność kredytową, jednak upadłość konsumencka jest właśnie dla tych osób, które nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań

O upadłości  konsumenckiej dowie się mój małżonek

Prawda. Majątek wspólny małżonków wejdzie do masy upadłościowej, a więc Twój małżonek także będzie uczestnikiem tego postępowania. Co ważne do masy upadłościowej wejdzie cały majątek wspólny, a nie tylko połowa, a Twojemu małżonkowi będzie przysługiwać jedynie wierzytelność o zapłatę kwoty odpowiadającej połowie wartości tego majątku, jednak wierzytelność ta nie będzie w żaden sposób uprzywilejowana. Oznacza to, że Twój małżonek może nie uzyskać niezaspokojenia swojego wierzytelności, w zakresie przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. Upadłość konsumencka może zatem nie być korzystna dla Twojego małżonka, nawet gdy jest korzystna dla Ciebie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy małżonkowie zawarli umowę majątkowo małżeńską na podstawie, której została wprowadzona rozdzielność majątkowa lub na mocy orzeczenia Sądu taka rozdzielność majątkowa została wprowadzona. Warto jednak pamiętać, że umowa majątkowa małżeńska jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłościowej jeżeli została zawarta w okresie 2 lat poprzedzając złożenie winsoku o upadłość konsumencką. Podobnie bezskuteczne jest orzeczenie Sądu ustanowić rozdzielność majątkową z datą późniejszą niż rok przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Umowa majątkowa małżeńską nie może też naruszać praw wierzycieli. Niestety nie można zatem w żądny legalny sposób uniknąć włączenia majątku wspólnego małżonków do masy upadłościowej. 

Najczęstsze przyczyny niewypłacalności

Utrata pracy podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej 

Praca jest dla większości osób podstawowym źródłem utrzymania. Utrata pracy rodzi ze sobą daleko idące skutki sferze finansowej. Bardzo wiele konsumentów, którzy zwraca się o pomoc naszej Kancelarii znalazło się w tarapatach finansowych właśnie, w związku z utratą pracy. Jeżeli nie posiadamy oszczędności najczęściej utrata pracy bardzo szybko powoduję, że nie posiadamy środków na utrzymanie, a tym bardziej na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Co prawda obecnie na rynku nie brakuje pracy, wskaźniki bezrobocia kształtują się na historycznie bardzo niskim poziomie, to jednak wiele osób nadal pracuje znacznie poniżej swoich kwalifikacji. Nienależenie zatrudnienia zgodnie z posiadaną wiedzą, zawodem i doświadczeniem nie jest łatwe. W szczególnie trudnej sytuacji są rodziny, które są utrzymywane tylko przez jedną osobę, a gdy utraci ona pracę, nie mają żądnych źródeł dochodu. Utrata pracy może być spowodowana wieloma czynnikami, jednak najczęściej są one niezależne od dłużnika, a nawet jeżeli są zawinione, to ta wina ma charakter nieumyślny w kontekście, w jakim jej skutkiem jest utrata zatrudnienia. 

Upadłość firmy jako przyczyna niewypłacalności 

Podobnie jak praca, prowadzenie działalności gospodarczej jest dla wielu konsumentów podstawowym źródełkom dochodu. Każdy biznes jest narażony na ryzyko biznesowe. Najwięcej upadłości notują początkujące firmy, gdy pomysł biznesowy właściciela po prostu nie wypali. To jest normalne w gospodarce rynkowej, zjawisko nie każdy nadaje się do prowadzenia własnego biznesu lub posiada wystarczająco szczęścia, aby osiągnąć sukces w tej materii. Byli przedsiębiorcy, wspólnicy spółek, czy też członkowie zarządu również mogą ogłosić upadłość konsumencką. Dla takich osób to jedyne rozwiązanie, które pozwoli zacząć wszystko od nowa z czystą karta. Nie mniej jednak warto pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o zobowiązania publicznoprawne, takie jak zobowiązania z tytułu zapłaty podatków czy składek nie zawsze są w toku postępowania upadłościowego umarzane. Brak jest w tym zakresie jednolitego orzecznictwa, chociaż w naszej opinii przepisy są jednoznaczne i nakazują umorzyć także te rodzaju zobowiązania.

Choroba dłużnika przyczyna niewypłacalności 

Poważna choroba dłużnika lub osoby najbliższej to chyba najbardziej przykra przyczyna powstania stanu niewypłacalności. Osoby niezamożne bardzo często wiążą koniec z końcem, dlatego nieprzewidywane wydatki na leczenie, lekarstwa i inne procedury medyczne często drenują budżet rodziny dłużnika. W USA długi medyczne to główna przyczyna upadłości konsumentów, w Polsce co prawda leczenie poważnych chorób jest finansowane ze środków publicznych, ale najczęściej konieczny jest zakup dodatkowych procedur medycznych i leków, które nie są refundowane. Ponadto bardzo często w związku z zachorowaniem dłużnik traci pracę, zwłaszcza gdy stan ten ma charakter długotrwały. W przypadku choroby można słusznie liczyć na to, ze Sąd odstąpi od ustalenia planu spłaty, aby jak najszybciej oddłużyć upadłego konsumenta.  Choroba co do zasady nigdy nie stanowi przyczyny niewypłacalności zawinionej przez dłużnika.  Oczywiście fakt istnienia choroby dłużnika należy wykazać stosowanymi dowodami, najczęściej dokumentacją medyczną.

Uzależnienie dłużnika obiegającego się o upadłość konsumencką

Uzależnienie także jest chorobą. Stan niewypłacalności może powstać także z powodu uzależnienia dłużnika od alkoholu, narkotyków, hazardu, a nawet papierosów, które są bardzo drogie. W przypadku uzależnienia dłużnik powinien wykazać, że próbował podejmować próby leczenia. W przypadku uzależnienia od alkoholu lub narkotyków najczęściej konieczne jest leczenie w trybie stacjonarnym, natomiast w przypadku hazardu najczęściej wystarczające jest leczenie w trybie ambulatoryjnym. Do wniosku  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej  należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą, że dłużnik jest uzależniony, a przede wszystkim, ze podejmował próby wyjścia z nałogu. 

Powiększenie  rodziny jako powód ogłoszenia upadłości konsumenckiej 

Utrzymanie dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo drogie. Wielu dłużników staje się niewypłacalnych z powodu powiększenia rodzina. Dzieci nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji problemów finansowych rodziców, dlatego też dłużnicy posiadający dzieci mogą liczyć na to, że Sąd weźmie pod uwagę ich sytuacje rodzinną. Posiadanie dzieci ma także znaczenie przy ustaleniu wysokości planu spłaty, gdyż ich posiadanie znacznie  zwiększa koszty utrzymania rodziny dłużnika. Warto zaznaczyć, że należności alimentacyjne nie są umarzane w toku postępowanie upadłościowego. regulację tę należy ocenić pozytywnie, gdyż zapewnienie środków utrzymania osobom uprawnionym do alimentacji jest sprawą priorytetową. 

Pokrzywdzenie przestępstwem, a upadłość konsumencka

Bardzo często zadłużenie wynika też z faktu bycia ofiarą przestępstwa. Dłużnicy, którzy ogłaszają upadłość bardzo często stali się wypłacalni wskutek tego, że podli ofiarą oszustwa lub innego przestępstwa. Oczywiście niezależnie od postępowania, w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy dochodzić także należności od sprawcy przestępstwa. W postępowaniu upadłościowym czynności w tym zakresie podejmie syndyk. Bardzo często jednak sprawcy przestępstw są również osobami niewypłacalnymi. Jeżeli natomiast dłużnik jest sprawcą przestępstwa umyślnego to jego szanse na pozytywne zakończenie postępowanie są niewielkie, ponadto wierzytelności przysługujące przeciwko dłużnikowi, które wynikają z przestępstwa nie podlegają umorzeniu w toku postępowania. Nie dotyczy to jednak należności regresowej względem zakładu ubezpieczeń społecznych.

Wypadek przyczyną upadłości konsumenta

Poważny wypadek bywa także powodem powstania stanu niewypłacalności. Chodzi tutaj zarówno o wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, jak i każdy inny wypadek powodujący poważne obrażenia dłużnika, osób mu najbliższym lub szkodę majątkowa o dużych rozmiarach niezależnie od tego, kto był sprawcą takiego wypadku. Bardzo często wypadek łączy się też z utratą pracy i koniecznością rehabilitacji, która jest kosztowna. Wypadek, niezależnie od tego czy został spowodowany przez samego dłużnika jak uznawany za przyczynę niezależną od dłużnika. Nawet jeżeli dłużnik spowodował wypadek pod wpływem alkoholu lub narkotyków może liczyć na oddłużenie. Za wypadek może być jednak uznane tylko działanie nieumyślne, nawet świadczące o rażącym niedbalstwie, jednak nie może mieć cech umyślności.  

Upadłość dłużników konsumenta

Bardzo często mówi się o fali upadłości. Jest tak dlatego, że jedna upadłość często powoduje kolejne. Najczęściej ta przyczyna niewypłacalności dotyczy przedsiębiorców, ale zdarza się także wśród konsumentów. jeżeli dana osoba pożyczyła innej pieniądze, które nie zostały oddane to ona sama może mieć problem z zaspokojeniem swoich zobowiązań. Bardzo często to dłużnicy konsumenta odpowiadają za to, że stał się on  niewypłacalny. Oczywiście wszystkie  wierzytelności przysługujące konsumentowi wchodzą do masy upadłościowej, a syndyk powinien w toku postępowania upadłościowego dążyć do ich sprzedaży lub zaspokojenia, co oczywiście nie zawsze się udaje

Wzrost raty kredytu, a upadłość konsumencka w Krakowie 

Duża liczba konsumentów ogłosiła upadłość, gdyż stała się niewypłacalna, w związku ze wzrostem raty kredytu hipotecznego. Upadłości w tym związane dotyczyły kredytu hipotecznego zaciągniętego w innej walucie niż złoty, najczęściej franku szwajcarskim. Wielu konsumentom udało się jednak wyjść z długów poprzez wygranie sporu z bankiem. Tutaj również warto uczulić na Kancelarię bez uprawnień i pośredników, którzy często stwarzają  wrażenie, że są radcami prawnymi lub adwokatami, gdy tak naprawdę nie jest. Aktualnie upadłości często są związane ze wzrostem rat kredytów, które wynikają z podwyższenia wskaźnika wibor. Wzrost wibor nie jest przyczyna zawinioną przez dłużnika i nie mógł on tej okoliczności przewidzieć dlatego też powinien zostać oddłużony w toku postępowania upadłościowego. 

Nietrafne inwestycje, a niewypłacalność dłużnika

Inwestować powinniśmy zawsze za swoje pieniądze, a nie pożyczone. Zdarza się jednak, że konsumenci swoje inwestycje finansują kredytem lub pożyczką. Inwestycje mają do to siebie, że należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części kapitału, zwłaszcza przy inwestycjach w akcje, waluty, czy krypotowaluty. Mówimy tutaj o legalnych inwestycjach, gdyż nie jest tak, że osoby takie zostały oszukane. Nic bardziej mylnego, ryzyko w tego rodzaju transakcjach jest czymś zupełnie naturalnym, gdyż szansę na duży zarobek też istnieją. Konsumenci nie powinni być jednak lekkomyślni i inwestować całego zgromadzonego kapitału w ryzykowane inwestycje, gdyż często prowadzi to do ich niewypłacalności, a w konsekwencji konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Życie ponad swój stan majątkowy

Niekiedy zdarza się, że konsument żyje na poziomie, który nie jest dostosowany do jego możliwości majątkowych. W takim przypadku najczęściej finansuje zwiększone potrzeby, w zakresie utrzymania przez pożyczki i kredyty. Takie zachowanie prędzej czy później doprowadzi do niewypłacalności dłużnika. Takie zachowanie może być potraktowane jako zawinione przez dłużnika lub świadczące o jego rażącym niedbalstwie. Takie osoby również mogą ogłosić upadłość konsumencką, ale muszą także zmienić nawyki finansowe, ewentualnie zwiększyć znacząco swoje dochody. Warto pamiętać, że wykonanie planu spłaty, nawet jeżeli ma on bardziej symboliczny charakter jest warunkiem umorzenia zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka często wymaga dokonania zmian w zachowaniu dłużnika. 

Depresja, a upadłość konsumencka

Depresja jest zarówno przyczyną jak i bardzo często skutkiem powstania stanu niewypłacalności. Wiele osób nie radzi sobie ze swoimi problemami finansowymi co wywołuje chroniczny stres, a nawet depresję. Nie można się jednak poddać, gdyż w ten sposób nasze problemu nie zostaną rozwiązane, a długi będą narastać. Pierwszy krok zawsze jest trudny, jednak potem jest już łatwiej. Jeżeli nie stać Cię na adwokata lub radcę prawnego złóż wniosek samodzielnie, na pewno sobie poradzisz. Najgorszym rozwiązaniem jest nie robienie niczego, gdyż wtedy niestety wyjście z zadłużenia nie jest możliwe. Jeżeli masz wątpliwości zadzwoń i porozmawiaj z radcą prawnym, który odpowie na Twoje pytania dotyczące upadłości konsumenckiej.

Przydatne dokumenty i wzory dotyczące upadłości konsumenckiej w Krakowie 

Wniosek o ogłoszenie upadłości - formularz papierowy

Zasadą jest składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w formie elektronicznej. Możesz złożyć taki wniosek w formie papierowej i wówczas pracownik sekretariatu Sądu będzie musiał wprowadzić go do systemu. jednak aby taki wniosek był skuteczny musisz wykazać, że jesteś osobą wykluczoną cyfrowo. W uzasadnieniu do wniosku powinieneś przytoczyć okoliczności, które potwierdzają, że nie jesteś w stanie złożyć wniosku za pomocą systemu informatycznego, np. jesteś osobą starszą lub schorowaną. Nie wykształciła się jeszcze jednolita praktyka Sądów jak traktować tego rodzaju wnioski i  jak bardzo rygorystycznie podchodzić do tego w jakiej sytuacji wniosek złożony w formie papierowej może być rozpoznany, a w jakiej bezwzględnie zwrócony. W związku z tym faktem składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w formie papierowej nie gwarantuje, ze zostanie on merytorycznie rozpoznany. Oczywiście można taki wniosek złożyć ponownie już w formie elektronicznej, jeżeli papierowy formularz zostanie przez pracowników odesłany na adres dłużnika podany we wniosku.  Wszystkie dokumenty możesz pobrać zupełnie za darmo i je wykorzystać. jeżeli jednak będzie potrzebować pomocy zadzwoń, gdyż nasz zespół radców prawnych jest gotowy nie tylko Ci pomóc, ale załatwić wszystkie sprawy od A do Z. 

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości w formie papierowej 

Poniżej załączamy wzór urzędowy formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który obowiązywał zanim nastąpiła elektronizacja postępowania upadłościowego. Aktualnie wzór ten nie ma już charakteru urzędowego, ale może być nadal stosowany przez osoby wykluczone cyfrowo. Osoby wykluczone cyfrowo mogą też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez wykorzystania wskazanego formularza, jednak ze względu na fakt, iż w dokumencie tym znajdują się wszystkie wymagane informację stosowanie formularza nadal jest zalecane.

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.pdf

Przykładowo, wstępnie uzupełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

Przygotowaliśmy także przykładowo uzupełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w formie papierowej adresowany do osób wykluczonych cyfrowo. Wniosek ten nie zawiera danych osobowych oraz innych okoliczności faktycznych dotyczących konkretnej sprawy. Możesz skorzystać z tego dokumentu przy wypełnianiu pustego formularza załączonego powyżej. Dokument ten zawiera też podstawowy szkielet niezadnienia wniosku dzięki czemu znacznie łatwiej będzie Ci opisać swoją historię w kontekście powstanie przyczyn niewypłacalności. 

Wstępnie wypełniony wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.pdf

Wydruk wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z KRZ

Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak wygląda wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sporządzony w formie elektronicznej to również wygenerowaliśmy  taki dokument. Wydruk nie zawiera żądanych danych, gdyż te muszą dotyczyć konkretnej osoby. Dzięki zapoznaniu się z dokumentem dowiesz się jednak jakich danych będziesz potrzebować, aby prawidłowo sporządzić wniosek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Przykładowy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - KRZ.pdf

Nasze publikacje dotyczące prawa upadłosciowego, w tym norm regulujących upadłość konsuemncką w Krakowie:

Darmowa pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie

Powyżej udostępniliśmy materiały z których możesz bezpłatnie skorzystać. Istnieje też możliwości złożenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Oczywiście nie zawsze taki wniosek zostanie uwzględniony przez Sąd. Nasza pomoc ma charakter odpłaty, jednak płacisz za konkretną usługę, a nie pośrednictwo, gdyż to nasza Kancelaria bezpośrednio świadczy usługi prawne. Darmową pomoc prawną możesz także uzyskać w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzanych przez Starostwo, gdzie porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni, a także w punktach prowadzonych przez organizację pożytku publicznego, gdzie porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni i magistrzy prawa. Możesz także zwrócić się do doradcy obywatelskiego, jednak osoba taka nie może udzielić Ci informacji na tematy związane ze niestosowaniem prawa.