Porady prawne

W Kancelarii można uzyskać poradę prawną z każdej dziedziny prawa, niektóre porady prawne ze względu na zawiłość sprawy wymagają wcześniejszego przygotowania poprzez zgromadzenie niezbędnej literatury oraz orzecznictwa. Pisemną formą porady prawnej może być opinia prawna sporządzona w formie pisemnej, niekiedy wystarczająca jest natomiast ustna prawna prawna. W przypadku gdy prowadzę sprawę w oparciu od udzielone pełnomocnictwo udzielam stronom porad prawnych w ramach tej usługi nie pobierając dodatkowych opłat. Porady prawne mogą być również udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość. Zasadą jest jednak udzielanie porad prawnych w siedzibie Kancelarii.