Upadłość konsumencka Jarosław

 1. adres: Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a, Jarosław
 2. nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek 
 3. telefon: +48 724 046 783
 4. godziny pracy: pn-pt 08:00 - 15:00
 5. e-mail:  kontakt@radca-orlowska.pl
 6. oferta: sporządzenie dokumentacji i reprezentacja w Sądzie
 7. Sąd, który rozpoznaje sprawy upadłościowe z Jarosławia: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy
 8. ilość obsługiwanych spraw dot. upadłości: powyżej 150

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W naszej Kancelarii stawka za prowadzenie sprawy o ogłoszenie  upadłości konsumenckiej jest stała i niezależna od ilości wierzycieli oraz wysokości kwoty zadłużenia. Traktujmy Klientów równo i sprawiedliwie, dlatego płacisz tylko za rzeczywistą pracę radcy prawnego. Kwota za reprezentację w sprawie upadłościowej dotyczącej konsumenta wynosi 4 200 zł i obejmuje wszystkie koszty pełnomocnika. Kwotę tą można rozłożyć na raty. Nie pobieramy dodatkowych opłat za udział w rozprawie, wszystko jest w cenie usługi. Już na starcie wiesz ile będzie Cię kosztować pomoc naszych radców prawnych, dlatego nie zaskoczą Cię dodatkowe wydatki. Wynagrodzenie radcy prawnego nie może być także zakwestionowane na etapie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

Jak możemy Ci pomóc?

Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub napiszesz. Wstępna informacja telefoniczna lub mailowa jest zupełnie darmowa. Jeżeli zdecydujesz się an powierzenie nam sprawy będziesz musiał oczywiście zapłacić, jednak nasza pomoc daje wiele korzyści. Twoją sprawę od początku do końca będzie prowadził radca prawny. Możesz liczyć na wsparcie prawnika z uprawnieniami, który będzie Cię reprezentował w Sądzie. Jeżeli obawiasz się, że nie dasz rady uczynić zadość formalnościom to powierzenie sprawy pełnomocnikowi to dobre rozwiązanie. To pełnomocnik będzie sporządzał i wysyłał do Sądu dokumenty. Radca prawny będzie uczestniczył w rozprawie, jeżeli taka zostanie wyznaczona oraz będzie kontaktował się z Sądem w Twoim imieniu. Ty będziesz mógł spokojnie czekać na rozstrzygnięcie sprawy wiedząc, że jest ona w rękach profesjonalisty. Dodatkowo naszym atutem jest to, że naszą Kancelarię tworzy kilku radców, dlatego nie mamy problemy  z zastępstwem dla radcy prawnego, który nie jest obecny w pracy, np. z powodu choroby, czy urlopu wypoczynkowego. Nasza Kancelaria jest zawsze otwarta w dni robocze, a poza tymi dniami zawsze przynajmniej jeden radca prawny i pracownik administracyjny jest dostępny pod telefonem. Na rynku wiele podmiotów oferuje pomoc prawną, w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Jarosławiu. Pamiętaj jednak, aby wybierać Kancelarie prowadzone przez adwokatów i radców prawnych, gdyż korzystanie z usług firm bez takich uprawnień rodzi wiele zagrożeń, przede wszystkim takie, ze pomocy udzielają osoby bez wykształcenia kierunkowego, nie mówiąc o uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych. W Jarosławiu kilka Kancelarii adwokatów i radców prawnych zajmuje się sprawami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Nic nie stoi abyś wybrał inną niż nasza Kancelaria, pod warunkiem, że jest ona prowadzona rzeczywiście przez adwokatów lub radców prawnych. Nasza Kancelaria stara się natomiast wyróżniać na tle innych profesjonalnych Kancelarii, które oczywiście również są kompletnie sprawną komunikacja z Klientem. Doskonale rozumiemy, że w tak ważnych sprawach jak chociażby upadłość konsumencka Klient ma prawo zaciągnąć informacji od swojego pełnomocnika poza standardowymi godzinami pracy. Nawet jeżeli w danym momencie radca prawny jest zajęty, np. w związku z uczestnictwem w rozprawie informacji o Twojej sprawie udzieli Ci inny radca prawny, a jeżeli informacja ta nie ma charakteru porady prawnej także pracownik administracyjny Kancelarii. 

Nasza Kancelaria pomaga zadłużonym konsumentom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Nasz zespół radców prawnych specjalizuje się własnie  w pomocy w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. Nasze biuro znajduje się w Jarosławiu, dlatego mieszkańcy tego miasta i okolic mają możliwość spotkania w Kancelarii. Obsługujemy  Klientów z całej Polski, jednak to właśnie z Jarosławia pogodzi wielu z naszych Klientów. Dzięki specjalizacji możemy skupić się na tej wąskiej instytucji prawnej jaką jest upadłość konsumencka w Jarosławiu. Sprawy tego rodzaju rozpatruje Sąd w Rzeszowie, ale Klient nie musi tam jechać, to radca prawny wszystko załatwi za niego. 

Do jakiego Sądu wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli  centrum Twoich życiowych interesów znajduje się w Jarosławiu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy  złożyć w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego. Sąd ten mieści się przy ul. Kustronia 4 w Rzeszowie. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy co do zasady wnosić za pośrednictwem systemu informatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych. Osoby wykluczone cyfrowo mogą też składać takie wnioski w formie papierowej lub ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika sekretariatu Sądu jednak nie jest to rekomendowane. Właściwy  do rozpoznania sprawy jest Sąd, w okręgu którego znajduje się centrum życiowych interesów dłużnika. To samo kryterium jest brane pod uwagę przy ustaleniu jurysdykcji krajowej.  Centrum życiowych interesów dłużnika nie jest równoznaczne z miejscem zamieszkania dłużnika, jednak najczęściej się z nim pokrywa. Dla przykładu nawet mieszkając za granicą, w przypadku gdy w Polsce znajduje się rodzina dłużnika można uznać, że to w Polsce znajduje się centrum życiowych interesów dłużnika. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi radcami prawnymi, którzy ocenią czy w danej konkretnej sprawie znajduje zastosowanie jurysdykcja krajowa

Nasza pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej- krok po kroku

ETAP PIERWSZY - kontakt z Kancelarią

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą, w zakresie ogłoszenia upadłości  konsumenckiej najpierw najlepiej  zadzwonić albo napisać maila. Radca prawny udzieli Ci wstępnej informacji. W trakcie rozmowy telefonicznej możesz się omówić na spotkanie w Kancelarii. Możemy także całą sprawę załatwić zdalnie. Wstępna rozmowa telefoniczna do niczego Cię nie zobowiązuje i jest zupełnie bezpłatna. W trakcie rozmowy telefonicznej uzyskasz też informację dotyczącą kosztów pomocy. Informację podane w trakcie rozmowy telefonicznej będą objęte tajemnicą zawodową radcy prawnego, dlatego nie musisz się obawiać, że zostaną ujawnione. 

ETAP DRUGI - kwalifikacja do postępowania upadłościowego 

Koszt dogłębnej analizy Twojej  sytuacji prawnej, w zakresie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej to 200 zł. W ramach tej analizy ustalimy czy ogłoszenie w Twoim przypadku upadłości jest korzystne oraz możliwe. Ponadto oszacujemy szanse na pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego, tj. umorzenie niespłaconych przez dłużnika zobowiązań. W celu dokonania kompletnej analizy sprawy warto na spotkanie z prawnikiem przygotować dokumenty dotyczące zadłużenia, które konsument posiada., Oczywiście brak takich dokumentów nie uniemożliwia przeprowadzenie analizy, jednak warto je przedłożyć, w celu usprawnienia całego procesu. 

ETAP TRZECI - podpisanie pełnomocnictwa

Jeżeli zdecydujesz się na naszą pomoc przygotujemy pełnomocnictwo upoważniające radcę prawnego do działania w Twoim imieniu w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po podpisaniu pełnomocnictwa i uregulowaniu naszego wynagrodzenia (w przypadku płatności ratalnej pierwszej raty) nasz zespół radców prawnych zacznie działać w Twojej sprawie. Od tego momentu to radca prawny będzie podejmował wszelkie czynności w Twojej sprawie, a Ty będziesz mógł spokojnie czekać na przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i złożenie go do Sądu.

ETAP CZWARTY - przygotowanie dokumentów

Jeżeli podpiszesz pełnomocnictwo to radca prawny zadba o przygotowanie lub pozyskanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dokumenty takie obejmują nie tylko dokumentację związana z zadłużeniem taką jak wezwania do zapłaty, czy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, ale także inne dokumenty, takie jak rachunki za media, akty małżeństwa czy akty urodzenia dzieci dłużnika. Dokumentów tych może być naprawdę dużo, dlatego warto zlecić reprezentację w sprawie prawnikowi. Dokumenty te radca prawny poświadczy za zgodność z oryginałem.

ETAP PIĄTY- ustalenie danych wierzytelności

Bardzo ważną czynnością przed przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalenie:

 • danych wierzycieli,
 • wysokości przysługujących wierzycielom dłużnika wierzytelności,
 • terminu wymagalności tych wierzytelności.
Właśnie z ustaleniem tych informacji dłużnicy mają największy problem. Radca prawny, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa ustali te dane nawet bez udziału dłużnika. Oczywiście, jeżeli dłużnik posiada dokumenty związane z zadłużeniem ustalenie tych danych będzie prostsze, ale pełnomocnik poradzi sobie nawet bez tych dokumentów. 

ETAP SZÓSTY - sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Radca prawny sporządzi wniosek o ogłoszenie przez Ciebie upadłości konsumenckiej na formularzu elektronicznym udostępnianym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W formularzu takim podaje się niestepujące informację:

 • dane Sądu, do którego kierowany jest wniosek,
 • dane dłużnika oraz jego pełnomocnika,
 • uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • spis wierzycieli,
 • spis majątku dłużnika,
 • lista czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • wykaz dochodów i wydatków dłużnika w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć dowody na okoliczności podane w jego treści i uzasadnieniu. Dowody te powinny wykazać wysokość zadłużenie konsumenta oraz jego sytuację majątkową i finansową. W przypadku gdy dłużnik jest reprezentowany przez radcę prawnego nie ma konieczności przesyłania do Sądu oryginałów dokumentów w formie papierowej. 

ETAP SIÓDMY - wysłanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu 

Po sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie Ci on przesłany w wersji pdf do akceptacji. Jeżeli zaakceptujesz wniosek radca prawny wyśle go wraz załącznikami do Sądu. Przed wysłaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy go opłacić. Wpłatę opłaty sadowej można dokonać online.  Po wyłanianiu wniosku radca prawny otrzyma potwierdzenie wysłania wniosku, które również na swoje żądanie możesz otrzymać. 

ETAP SIÓDMY - monitorowanie sprawy i oczekiwanie na rozstrzygniecie

Po wysłaniu wniosku radca prawny otrzyma dostęp do sprawy. Sprawa zostanie  zarejestrowana w Sądzie, a Prezes Sądu wyznaczy sędziego do jej rozpoznania. Sąd może wezwać do uzupełniania braków formalnych wniosku, w wówczas Twój pełnomocnik powinien niezwłocznie wykonać zobowiązanie Sądu.  Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie zamieszczone w publicznym rejestrze Krajowego Rejestru Zadłużonych. Możesz pobrać taką informację, w celu przedłożenia wierzycielom lub windykatorom dochodzącym zapłaty ciążących na Tobie zobowiązań. 

ETAP ÓSMY - wydanie przez Sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jeżeli uzna jurysdykcje sądowych  polskich w sprawie oraz stwierdzi, ze konsument stał się niewypłacalny. Sąd ogłosi upadłość konsumencką również gdy dłużnik doprowadził do swojej upadłości w sposób celowy lub wskutek rażącego niedbalstwa, gdyż w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przyczyny stanu niewypłacalności i stopień zawinienia dłużnika takiego stanu rzecz nie jest badany

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są historie ludzi którzy przeszli upadłość konsumencką?

Pomogliśmy już kilkuset Klientom, którzy zdecydowali się ogłosić upadłość konsumencką z naszą pomocą. Poznaliśmy historie wielu takich osób. Problem niewypłacalności dotyczy ludzi bez względu na wiek, poziom wykształcenia, a nawet pozycję społeczną. Na szczęście prawie każda taka historia skończyła się pozytywnie.

Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Jarosławiu?

Osoby mieszkając w naszym powiecie podobnie jak w innych częściach Polski stają się niewypłacalne z różnych przyczyn. Do najczęstszych przyczyn powstania stanu niewypłacalności należy:

 • utrata pracy,
 • upadłość firmy,
 • niewypłacalność dłużników konsumenta,
 • nagłe powiększenie rodziny,
 • wzrost raty kredytu,
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub hazardu,
 • utarta dochodów spowodowana rozwodem lub zakończeniem innego związku,
 • wypadek,
 • trwała lub tymczasowa niezdolność do pracy,
 • ciężka choroba dłużnika lub jego osób najbliższych.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

W takim przypadku postępowanie trwa rzeczywiście krócej, gdyż syndyk nie musi podejmować czynności związanych z likwidacją tego majątku. Trzeba się jednak przygotować na to, że o ile Sąd może ogłosić upadłość konsumencką nawet w ciągu miesiąca to na ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań bez jego ustalania trzeba będzie poczekać przynajmniej rok. Oczywiście wszystko zależy od Sądu rozpoznającego sprawę, jednak osoby z Jarosławia, które w zakresie spraw upadłościowych podlegają pod właściwość Sądu Rejowego w Rzeszowie powinny zdać sobie sprawę, że postępowanie upadłościowe jest skomplikowane i nie da się go przeprowadzić w ciągu kilku  tygodni. Im szybciej podejmie się pierwszy krok tym szybciej sprawa zostanie definitywnie rozstrzygnięta.

Czy syndyk zajmuje wynagrodzenie?

Nie do końca tak to wygląda. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rachunek bankowy dłużnika zostaje zablokowany, ale najczęściej syndyk zgadza się, aby blokada została zdjęta. To sam dłużnik musi przekazywać syndykowi ustaloną kwotę. Jeżeli  dłużnik naruszy ten obowiązek na wniosek syndyka Sąd może umorzyć postępowanie  upadłościowego bez oddłużenia. Kwota zajmowana przez syndyka nie może być wyższa niż ta,  którą zająłby komornik, ale opadły może zwrócić się do Sądu, aby kwota ta była jeszcze niższa.

Majątek wspólny, a upadłości konsumencka

Niestety majątek wspólny zasili fundusz masy upadłościowej w całości. Oznacza to, że udział w majątku wspólnym małżonka także zostanie zlikwidowany w toku tego postępowania. W związku z tym ogłoszenie upadłości przez małżonka jest niekorzystne. Bardzo wiele osób rezygnuje z ogłoszenia upadłości konsumenckiej właśnie z uwagi na to, że nie chcą utracić majątku wspólnego.