Darowizna

Dokonanie darowizny, zwłaszcza jeżeli jej przedmiotem jest nieruchomość lub inny wartościowy przedmiot lub prawa powinno być czynnością przemyślaną. Z uwagi na ten fakt przed jej dokonaniem warto skonsultować się adwokatem lub radcą prawnym Warto również pamiętać, że dokonanie darowizny wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku przez obdarowanego, z tego tytułu. W niektórych przypadkach obdarowany jest zwolniony z obowiązku podatkowego. Jeżeli darowizna jest dokonywana w formie aktu notarialnego (jest to konieczne w przypadku nieruchomości) trzeba również liczyć się z obowiązkiem zapłaty taksy notarialnej.