Upadłość konsumencka
Rzeszów - Kancelaria r. pr. J. Orłowska Pączek

 1. adres: al. Piłsudskiego 17, III piętro, 35-074 Rzeszów
 2. telefon: +48 726 606 175
 3. e-mail:  kontakt@radca-orlowska.pl
 4. cena reprezentacji: 4 200 zł (możliwość rozłożenia na raty)
 5. czas sporządzenia wniosku: ok. 2 dni
 6. zakres usługi: sporządzanie wniosku i reprezentacja przed Sądem przez radcę prawnego
 7. Sąd rozpatrujący sprawę: Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pomoc dla zadłużonych (UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA)

BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ WIERZYCIELI I KWOTĘ ZADŁUŻENIA

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Rzeszowie?

Wniosek taki można złożyć elektronicznie w portalu KRZ lub papierowo w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W wniosku należy podać  imię i nazwisko, adres, numer PESEL dłużnika, informacje dotyczące jego majątku, wysokości i terminu wymagalności zobowiązań oraz dane wierzycieli dłużnika oraz potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej w kwocie 30 zł.  Możesz też upoważnić radcę prawnego, który załatwi wszystkie formalności w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i będzie Cię reprezentował przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie.  

Jak rozpocząć współpracę?

To bardzo proste. Wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo i umowę i radca prawny z naszej Kancelarii będzie mógł działać. To radca prawny załatwi za Ciebie wszystkie formalności, ustali wysokość zadłużenia, dane wierzycieli oraz sporządzi wniosek do Sądu wniosek o upadłość. Nie będziesz musiał martwić się o kontakty z Sądem, czy wierzycielami, gdyż to radca prawny będzie Cię reprezentował. Radca prawny załatwi za Ciebie całą sprawę od A do Z. Nie będziesz musiał wypełniać żadnych dokumentów, ani zakładać konta w systemie informatycznym Krajowego Regestru Zadłużonych. Ponadto wszystkie dokumenty, które przedłożysz w Sądzie będzie musiał zachować, gdyż radca prawny po zapoznaniu się z treścią takich dokumentów sporządzi ich odpisy, które będzie zostaną dołączone do wniosku zamiast oryginałów.  Pamiętaj, że wybierając radcę prawnego lub adwokata płacisz za realną usługę, którą wykonują bezpośrednio osoby, które są do tego ustawowo powołane.

Jak można się z Nami skontaktować?

Możesz skontaktować się z Nami w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej tak jak Ci wygodniej. Jesteśmy dostępni zarówno pod telefonem, jak i odpisujemy na maile oraz formularze kontaktowe. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to chyba najlepiej zadzwonić i od ręki je rozwiać. Kontakt z nasza kancelaria specjalizuje  się w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej w Rzeszowie do niczego Cię nie zobowiązuje, a może pomóc.

Nasze zalety:

 1. ZAŁATWIAMY WSZELKIE FORMALNOŚCI
 2. SPORZĄDZAMY DOKUMENTACJĘ
 3. REPREZENTUJEMY DŁUŻNIKA W SĄDZIE
 4. BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Nasze biura:

tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Dane firmy:

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek, ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław REGON: 363465166 NIP: 6881235739

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Rzeszowie?

Opłata Sądowa wynosi 30 zł. Jeżeli sporządzisz wniosek i wszystkie dokumenty samodzielnie to w zasadzie wszczęcie postępowania  będzie się wiązała z tym drobnym kosztem. Jeżeli potrzebujesz natomiast pomocy w formalnościach możesz udzielić pełnomocnictwa dowolnie wybranemu adwokatowi lub radcy prawnemu. W naszej Kancelarii wynagrodzenie radcy prawnego za reprezentowanie w toku postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta wynosi 4 200 zł i obejmuje wszelkie koszty. Nie będziesz musiał dopłacać jeżeli Sad wyznaczy rozprawę, gdyż wszystkie czynności radcy prawnego są wliczone w cenę. Płacisz raz, a sprawa jest załatwiana od A do Z, bez konieczności nakładu pracy z Twojej strony.

Bezpłatna konsultacja w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Rzeszowie

Przez telefon możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie upadłości. Podstawowych informacji udzieli Ci radca prawny. Możesz porozmawiać z radcą prawnym przez telefon  zupełnie za darmo. W trakcie rozmowy telefonicznej radca prawny poinformuje Cię wstępnie czy spełniasz warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Bardzo często już w trakcie wstępnie bezpłatnej rozmowy telefonicznej udaje się ustalić, czy upadłość konsumencka  będzie w danym przypadku korzystna dla dłużnika.  

Porada prawna i kwalifikacja do postępowania upadłościowego

Kompleksowa porada prawna w biurze wraz z kwalifikacją do postępowania upadłościowego  kosztuje natomiast 200 zł. Jeżeli zdecydujesz się na powierzenie nam sprawy i zapłacisz umówione wynagrodzenie wszelkie konsultację będą wliczone w cenę usługi. Tego rodzaju porad trwa zwykle jedną godzinę. W trakcje rozmowy z radcą prawnym poznasz wszystkie za i przeciw ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Twoim konkretnym przypadku. Możesz także umówić się na kompleksową poradę i kwalifikację przeprowadzoną w formie online podczas rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji.

Czy mogę wybrać sobie syndyka?

To Sąd decyduje o wyborze syndyka i nie musi się w tym zakresie kierować wskazaniami upadłego. Istnieje możliwość zwrócenia się do Sądu we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej o ustanowienie syndykiem konkretnej osoby jednak najczęściej taki wniosek nie zostanie uwzględniony . Mimo to, warto spróbować. Najlepiej oczywiście gdy syndyk jest adwokatem lub radca prawnym, gdyż z naszej praktyki wynika, ze takie osoby najsprawniej przeprowadzają postępowanie.

Co wejdzie do masy upadłości?

Jeżeli Sąd ogłosi Twoją upadłość konsumencką wszystkie  składniki majątku wejdą do masy upadłości. Jeżeli dany składnik  majątku jest bezwartościowy lub jego wartość rynkowa jest znikoma, a możliwość zbycia ograniczona lub dany składnik majątku jest Ci potrzebny do zarobkowania to wówczas Sad może zdecydować o wyłączeniu tego składnika  majątku z masy upadłości. Nie możesz jednak liczyć na to, że takiemu wyłączaniu będzie podlegać nieruchomość lub wartościowy samochód.

Upadłość konsumencka w Rzeszowie - krok po kroku

Kwalifikacja do postępowania upadłościowego

W ramach kwalifikacji do postępowania upadłościowego ustalimy czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w Twoim przypadku najlepszym sposobem rozwiązania problemów finansowych. Upadłość konsumencka najczęściej jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, który stały się niewypłacalne, jednak nie zawsze. W ramach kwalifikacji do postępowania upadłościowego dowiesz się jakie są zalety i wady postępowania upadłościowego oraz jakie masz szansę na umorzenie zobowiązań. Kwalifikacja do postępowania upadłościowego kosztuje 200 zł, jeżeli zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości kwota ta jest zaliczana na poczet wynagrodzenia radcy prawnego za prowadzenie sprawy. Przez telefon możesz uzyskać podstawową informację prawną w sprawie upadłości konsumenckiej w Rzeszowie zupełnie za darmo.

Ustalenie danych wierzycieli i zobowiązań dłużnika

Jeżeli powierzysz sprawę radcy prawnemu wszystkie te informację zostaną ustalone przez prawnika. Oczywiście jeżeli posiadasz dokumenty takie jak wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, pisma od komornika, czy też umowy kredytów lub pożyczek należy je przesłać do Kancelarii, gdyż zawsze lepiej jest, gdy wykażemy w Sądzie, że gromadziłeś dokumentacje związaną z zadłużeniem. Jeżeli jednak nie posiadasz takich dokumentów to nie musisz się martwić. Radca prawny złoży w Twoim imieniu zapytanie do BIK, a w razie potrzeby zwróci się do Twoich wierzycieli o udzielenie informacji. Wielu konsumentów przerażą właśnie ten etap postępowania, jednak nie ma się czego obawiać, jeżeli powierzysz sprawę radcy prawnemu. Załatwimy za Ciebie wszystkie uciążliwe formalności. 

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Jeżeli powierzysz sprawę radcy prawnemu wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przygotowany na formularzu elektronicznym dostępnym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Do wniosku radca prawny dołączy skany dokumentów uzyskanych od Klienta oraz pozyskanych samodzielni., Co ważne oryginał dokumentów po zapoznaniu się z ich treścią przez Radce prawnego zostaną Ci zwrócone. Radca prawny ma możliwość poświadczenia  dokumentu za zgodność z oryginałem, dzięki czemu sam oryginał nie musi być przesyłany do Sądu. Jeżeli natomiast będziesz składał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej samodzielni to musisz przesyłać do Sądu oryginałów wszystkich dokumentów lub odpisy poświadczone przez notariusza. Oryginały dokumentów będziesz mógł zatem zachować. 

Monitorowanie sprawy o ogłoszenie  upadłości konsumenckiej

Po złożeniu wniosku o ogłoszeniu  upadłości konsumenckiej system KRZ automatycznie przyzna dostęp do sprawy Twojemu pełnomocnikowi. Dostęp taki obejmuje nie tylko pisma doręczane stroną, ale także pisma wewnętrzne skierowane przez sędziego od pracowników sekretariatu. Jeżeli Klient sonie życzy może również założyć konto w KRZ, aby mieć możliwość samodzielnego monitorowania swojego postępowania. W razie potrzeby pełnomocnik może też przysłać do Sądu dodatkowo dokumenty i odpowiadać na wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłość i konsumenckiej. Nie musisz dzwonić do Sądu, aby dowiedzieć się jaki jest stan Twojej sprawy dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu. 

Decyzja Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

W przypadku pozytywnej  decyzji Sądu rozpoczyna się etap właściwego  postępowania upadłościowego czyli po ogłoszeniu upadłości. Jeżeli natomiast Sąd odmówi ogłoszenia upadłości konsumenckiej istnieje możliwość zaskarżenia takiego postanowienia. Reprezentacja przez naszych radców prawnych w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmuje także postępowanie odwoławcze. W praktyce jednak w obecnym stanie prawnym oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zdarza się bardzo rzadko.  Częściej Sąd odrzuca lub zwraca wniosek, ale wówczas można go złożyć ponownie, gdyż w takim przypadku sprawa nie zostaje merytorycznie rozpoznana. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest niezwłocznie zamieszczane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

Ustalenie przez syndyka stanu majątku dłużnika oraz wysokości uzyskiwanych dochodów

Syndyk musi ustalić czy dane podane we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej informację są prawdziwe, w szczególności, w zakresie ujawnionych przez upadłego składników majątku. Nie warto zatajać tych okoliczności przed syndykiem, gdyż prawda i tak wyjdzie na jaw. Syndyk może też przeprowadzić wizję lokalną w miejscu zamieszkania dłużnika. Wszystkie składniki  majątku upadłego, które mają wartość, a nie są wyłączone spod egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego zasilą masę upadłości. Chodzi tutaj nie tylko o ruchomości nieruchomości, ale także prawa, np. udział w spadku. Syndyk ma dostęp do informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz danych zawartych w księgach wieczystych. Jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pominięto jakiś składnik majątku należy niezwłocznie o tym zawiadomić syndyka.

Likwidacja  masy upadłości

Po sporządzeniu spisu inwentarza syndyk powinien przystąpić do likwidacji masy upadłości. Likwidacja  masy upadłości polega na jej spieniężeniu, tak, aby środki z tego tytułu mogły zostać przeznaczone na zaspokojenie kosztów postępowania oraz wierzycieli  dłużnika. Wybór sposobu likwidacji  składnika  masy upadłości należy od syndyka, jednak w niektórych sytuacjach musi on uzyskać zgodę Sądu lub sędziego-komisarza. Najczęściej składniki majątkowe  są zbywane na podstawie umowy sprzedaży. Cena uzyskane z tytułu umowy sprzedaży zasila masę upadłości. Syndyk powinien uzyskać jak najwyższą kwotę z tego tytułu tak, aby jego działania były racjonalne pod względem ekonomicznym. 

Ustalenie planu spłaty

Po zlikwidowaniu masy upadłości Sąd podejmuje decyzję czy ustalić dla dłużnika plan spłaty. Plan spłaty co do zasady trwa 36 miesięcy, ale może być w niektórych sytuacjach skrócony do 12 miesięcy, a w niektórych wydłużony do 7 lat. W ramach planu spłaty dłużnik spłaca najczęściej niewielką cześć ciążących na nim zobowiązań. Przy ustaleniu planu spłaty Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika oraz potrzeby dłużnika , a także osób, które pozostają na jego utrzymaniu. Oczywiście w interesie dłużnika jest to, aby rata spłacana w ramach polanu spłaty była jak najniższa. Wielu dłużników obawia się, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i tak będą musieli spłacić całość swoich długów. Nie jest to prawdą, gdyż zazwyczaj dłużnicy w ramach planu spłaty spłacają jedynie 10-20 % ciążących na nich zobowiązań, a pozostała cześć zostaje przez Sąd umorzona. Jest to niewątpliwie korzystne dla dłużnika. 

Podział funduszy masy upadłości

Środki uzyskane z tytułu likwidacji masy upadłości oraz spłat dokonywanych przez dłużnika są w pierwszej kolejności przeznaczane na poczet kosztów postępowania upadłościowego, a następnie zaspokajani są wierzyciele dłużnika. Wierzyciele dłużnika są podzieleni na kilka kategorii i zaspokajani według kategorii, do której zostali zaliczenie. Bardzo często zdarza się, że ze względu na ubóstwo masy upadłości wierzyciele nie mogą liczyć na jakikolwiek zaspokojenie, dlatego rezygnują z udziału w postępowania. Przypadki takie nie są wcale rzadkie. Warunkiem uczestniczenia w podziale tych środków jest zgłoszenie  wierzytelności lub umieszczenie wierzytelności na liście z urzędu. W podziale tym może uczestniczyć także małżonek dłużnika. Zaspokojenie wierzycieli w równym stopniu jest jednym z podstawowym celów postępowania upadłościowego, w tym prowadzonego w stosunku do konsumenta. 

Umorzenie zobowiązań upadłego

Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty jeżeli upadły nie jest w stanie go wykonać. W innych sytuacjach Sąd umorzy niespłacone zobowiązania dłużnika po wykonaniu planu spłaty. Istnieje także możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego na okres 5 lat, w przypadku  gdy niezdolność  upadłego do wykonania planu spłaty nie ma charakteru czasowego. W takim przypadku na wniosek upadłego lub wierzyciela Sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań dłużnika i ustalić dla niego plan spłaty, jeżeli niezdolność do jego wykonania ustała. Niestety po zmianie przepisów Sąd ustala przyczyny powtykania stanu niewypłacalności dopiero na etapie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań dłużnika, a nie jak to było wcześniej w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to dla dłużników niekorzystne, gdyż dopiero na późniejszym etapie uzyskują informację, czy sprawa zakończy się dla nich pozytywnie/

Życie bez długów

Po skutecznym przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej i uzyskaniu przez dłużnika upragnionego oddłużenia dłużnik może rozpocząć nowy etap w swoim życiu bez długów i zmartwień dotyczących spraw finansowych. Na odzyskanie pełnej zdolności kredytowej dłużnik będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Po rozpoczęcie  nowego etapu w życiu dłużnicy zazwyczaj nie popadają w tarapaty finansowe, gdyż już wiedzą jak skutecznie zarządzać swoimi finansami oraz zadłużeniem. Dla wielu naszych Klientów ogłoszenie upadłości konsumenckiej było punktem przełomowym w ich życiu zawodowym i prywatnym. Zadłużenie najczęściej nie pozwalana normalne funkcjonowanie nie tylko w sferze finansowej, ale także osobistej. dlatego pozbycie się zadłużenia jest warunkiem wyjścia na prostą i rozpoczęcia nowego, lepszego etapu w swoim życiu. Mam nadzieję, ze będziemy mogli pomóc także  Tobie w rozwiązaniu problemów finansowych. 


Zalety upadłości konsumenckiej 

Koniec windykacji i egzekucji

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie wielu dłużników zaskakuje brak telefonów od wierzycieli i pism od komorników sądowych. Ponadto wszelkie postępowania sądowe dotyczące majątku dłużnika, w tym sprawy o zapłatę również zostają zawieszone. Korespondencja związaną z zadłużeniem bywa dla dłużnika stresująca dlatego jej brak najczęściej w istotny sposób poprawia komfort życia konsumenta. Nasi Klienci, którzy ogłosili upadłość konsumencką niemal natychmiast odczuwają różnice w swoim życiu, gdyż nie muszą się już obawiać wizyt windykatorów. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik nie dysponuje już swoim majątkiem, dlatego jakiekolwiek czynności windykacyjne są bezcelowe. Jeżeli telefony od windykatorów nadal nie ustały wystarczy poinformować rozmówce, że ogłosiliśmy upadłość konsumencką. To powinno rozwiązać problem.

Brak naliczenia odsetek i innych kosztów zadłużenia

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej wstrzymane zostaje naliczanie odsetek i innych kosztów zadłużenia. Jest to ważne, gdyż tego rodzaju należności uboczne często rosną do ogromnych rozmiarów, a nawet ich wysokość przekracza należność główną. Przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej czas działa na niekorzyść dłużnika, gdyż wysokość jego zobowiązań rośnie, po ogłoszeniu upadłości co do zasady wysokość zobowiązania pozostaje na niezmiennym poziomie. Oczywiście decydując się na ogłoszenie  upadłości konsumenckiej liczymy na całkowite umorzenie zobowiązań, wiec jeżeli postępowanie zakończy się dla nas pozytywnie fakt wstrzymania naliczania odsetek nie będzie miał takiego znaczenia, warto jednak wspomnieć także o tym przywileju upadłego konsumenta. To własnie odsetki bardzo często powodują stan niewypłacalność dłużnika będącego konsumentem.

Umorzenie zobowiązań

Skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego względem konsumenta prowadzi do umorzenia jego niespłaconych zobowiązań. To jest najważniejsza korzyść dla dłużnika, z tytułu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku konsumenta nie jest jego obowiązkiem, ale prawem. Większość dłużników decyduje się na złożenie takiego wniosku właśnie licząc na umorzenie niespłaconych zobowiązań. Zobowiązania mogą zostać umorzone po wykonaniu planu spłaty lub bez jego ustalania. Umorzenie zobowiązań może mieć też charakter warunkowy jeżeli niezdolność do wykonania planu spłaty ma charakter tymczasowy. Po umorzeniu zobowiązań dłużnik nie odzyska od razu pełnej zdolności kredytowej, ale nie będzie miał już długów. Najczęściej w ramach planu spłaty dłużnicy zaspokajają tylko niewielką cześć swoich zobowiązań, a pozostałe zostaje przez Sąd umorzone. 


Zalety korzystania z pomocy radcy prawnego przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie 

 

Nie musisz sporządzać dokumentacji

Jeżeli powierzysz sprawę radcy prawnemu wszelkie pisma i inne  dokumenty potrzebne w sprawie dotyczącej  upadłości konsumenckiej w Rzeszowie sporządzi w Twoim imieniu i wyślę do Sądu radca prawny. Nie będziesz musiał się martwić, że wymogi formalne pism procesowych Cię przerosną. Nie będziesz też musiał tracić czasu na studiowanie przepisów i ryzykować, że pismo zostanie zwrócone lub odrzucone co spowoduje wydłużenie całego postępowania. Jeżeli przerażają Cię formalności związane ze złożeniem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosku o ogłoszenie  upadłości konsumenckiej to możesz powierzyć sprawę radcy prawnemu, który nie tylko sporządzi sam wniosek, ale także inne dokumenty i  będzie Cię reprezentował przed Sądem. To radca prawny będzie odpowiadać za wszelkie kontakty z Sądem i wierzycielami w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Brak możliwości zakwestionowania wynagrodzenia przez Sąd lub syndyka

Wynagrodzenie radcy prawnego reprezentującego dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uważane za celowe przy dochodzeniu swoich praw, co oznacza, że jego wysokość nie może być kwestionowana przez Sąd lub syndyka. Jeżeli natomiast korzystasz z pomocy firm, które nie są prowadzone przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę restrukturyzacyjnego to w toku postępowania wynagrodzenie wypłacone takim podmiotom może zostać uznane  za rażącego wygórowane, a jego wypłacenie zostać potraktowane jako rażącego niedbalstwa lub nawet działanie na szkodę wierzycieli przez dłużnika. Jeżeli znalazłeś się w stanie niewypłacalności tym bardziej powinieneś podejmować racjonalne działania. Jeżeli powierzysz sprawę radcy prawnemu nikt nie będzie mógł z tego tytułu postawić Ci zarzutu, ze nie dochowałeś należytej staranności.

Tajemnica zawodowa

Radca prawny może być powiernikiem Twoich sekretów. Wszystko czego dowie się o Tobie radca prawny przy świadczeniu pomocy prawnej pozostanie tajemnicą, która obowiązuje także w Sądzie, na policji, czy w Prokuraturze. Jeżeli zdecydujesz się na pomoc firm, które nie są prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych musisz liczyć się z tym, że nie obowiązuje w tym przypadku tajemnica zawodowa, a osoby udzielające  Ci pomocy w razie potrzeby będą zobowiązani do ujawnienia obciążających Cię okoliczności przed Sądem zarówno w sprawie upadłościowej, cywilnej, jak i karnej czy w toku postępowania przygotowawczego. Jeżeli chcesz, aby Twoje sprawy pozostały poufne to najlepiej  jak skorzystasz z pomocy adwokata lub radcy prawnego.  Tajemnica zawodowa chroni przede wszystkim interesy Klienta, którzy korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. 

Gwarancja jakości

W przypadku wyboru adwokata i radcy prawnego masz pewność, że osoba, która udziela Ci pomocy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W celu uzyskania uprawnień adwokata i radcy prawnego konieczne jest ukończenie wyższych pięcioletnich studiów prawniczych, aplikacji i złożenie z wynikiem pozytywnym 5 egzaminów państwowych. Na rynku pomocy w sprawach upadłościowych oprócz zawodowych prawników swoje usługi oferują także osoby bez odpowiedniego wykształcenia. Sprawy prawne, zwłaszcza dotyczące upadłości konsumenckiej są zbyt ważne i trudne, aby powierzać je osobom, które nie poosiadają uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych. Jeżeli korzystasz z pomocy samozwańczych prawników to musisz wiedzieć z jakim wiąże to się ryzykiem. Liczba adwokatów i radców prawnych jest na tyle dużą, że nie ma problemu z dostępem do profesjonalnej pomocy prawnej, w tym w sprawach upadłościowych.  

Niska cena

Paradoksalnie pomoc świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest znacznie tańsza niż w przypadku pomocy udzielanej przez osoby bez kwalifikacji. Wybierając adwokata lub radcę prawnego  płacisz za rzeczywiście wykonane czynności, a nie ponosisz kosztów prowizji i innych opłat naliczanych przez pośredników lub podmiotu, które wbrew zakazom współpracują z adwokatami lub radcami prawnymi. Z analizy ofert jednoznacznie wynika, że pomoc adwokata lub radcy prawnego jest przestępna cenowo. Minimalna stawka radcy prawnego oraz adwokata w sprawie upadłościowej wynosi 3 600 zł i nie jest zależna od ilości wierzycieli oraz całkowitej kwoty zadłużenia. Kwota ta pokrywa nie tylko sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale reprezentowanie w całym postępowaniu. Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy, 

Realna odpowiedzialność

Adwokat i radca prawny to osoba publiczna, która działa pod swoim nazwiskiem. Jeżeli popełni błąd to ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Korzystanie z pomocy firm bez takich uprawnień łączy się w praktyce z bardzo utrudnionym dochodzeniem przeciwko takiej firmie roszczeń. Po pierwsze firmy takie nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia OC, a po drugie poziom ich staranności jest oceniany biorąc pod uwagę okoliczność, że usługi nie są świadczone przez zawodowych prawników, a za tym ich jakość wcale nie musi być taka jak w przypadku adwokatów i radców prawnych. Radca prawny to osoba zaufania publicznego, której zależy na renomie i przestrzeganiu zasad etyki. Radca prawny działa z najwyższym poziomem staranność, tak aby interesy Klienta były zabezpieczone. Profesjonalny pełnomocnik może podejmować czynności tylko na korzyść swojego mandata.  

Upadłość konsumencka to szansa dla zadłużonych konsumentów. Oferta Kancelarii jest skierowana na pomoc takim osobom i obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie określenia czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej i dość szerokiej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia takiego postępowania,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w raz z wszelkimi załącznikami,
 • reprezentowanie dłużnika na rozprawie sądowej,
 • przygotowanie wszelkich środków zaskarżenia oraz reprezentowanie dłużnika w procedurze odwoławczej,
 • doradztwo prawne na etapie czynności podejmowanych przez syndyka.  

Upadłość konsumencka 2022 Rzeszów

Upadłość konsumencka to  potoczna nazwa postępowania prowadzonego w stosunku do osób niewypłacalnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką za darmo?

Tak. Można ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.W tym celu wystarczy złożyć krótki wniosek i dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania? W takim przypadku wynagrodzenie dla Twojego prawnika wypłaci skarb państwa.

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

Celem upadłości konsumenckiej jest zarówno zaspokojenie wierzycieli dłużnika, jak i umorzenie zobowiązań upadłego, tak aby mógł on zacząć „życie na nowo”.

Czy muszę mieć majątek, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Nie, posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Najczęściej właśnie osoby niewypłacalne nie dysponują żadnym majątkiem.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to koszt 30 zł. Wynagrodzenie minimalne adwokata lub radcy prawnego za przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wszystkich potrzebnych dokumentów  oraz reprezentację w Sądzie to kwota 3 600 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Do jakiego Sądu wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają Sądy Rejonowe właściwe ze względu na miejscowość, gdzie znajduje się centrum życiowe dłużnika. Jeżeli centrum życiowe dłużnika znajduje się na terenie województwa Podkarpackiego to właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego, która mieści się w Rzeszowie,  przy ul. Kustronia 4.

Jakie są korzyści, zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest co do zasady korzystna dla dłużników, a niekorzystna dla ich wierzycieli. Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik może liczyć na:

 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego,
 • zaprzestanie czynności windykacyjnych,
 • umorzenie zobowiązań po skutecznym zakończeniu postępowania.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone. Oznacza to, że komornik zwolni zajęte składniki majątku dłużnika oraz dochody, np. wynagrodzenie za pracę. Nie oznacza to jednak, że dłużnik będzie mógł nimi swobodnie dysponować.

Dłużnik otrzyma wynagrodzenie za pracę do rąk własnym, jednak część tej kwoty będzie miał przekazać syndykowi. Kwota ta nie może być wyższą, niż ta którą pobierał komornik, a w praktyce jest znacznie niższa. Przy ustalaniu kwoty, którą dłużnik będzie przekazywał syndykowi pod uwagę brane będą wydatki jakie dłużnik musi ponosić na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Zaprzestanie czynności windykacyjnych

Jeżeli dłużnik zmaga się z niechcianym kontaktem ze strony windykatorów ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno rozwiązać problem. Jeżeli windykatorzy nadal będą się kontaktować wystarczy poinformować ich, że ogłosiliśmy upadłość konsumencką.

Umorzenie zobowiązań dłużnika po zakończeniu postępowania upadłościowego

Umorzenie  zobowiązań upadłego to właśnie najważniejszy skutek dla dłużnika skutecznie przeprowadzonego postępowania upadłościowego.

Czy muszę mieć pełnomocnika w postępowaniu upadłościowym?

Nie musisz, ale warto. Możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej samodzielnie. Jeżeli jednak szukasz pomocy prawnej i chcesz za nią zapłacić zawsze wymagaj tego, aby w ramach usługi prawnej w postępowaniu upadłościowym reprezentował Cię pełnomocnik. Na rynku działa wiele firm, które nie są prowadzone przez prawników czyli adwokatów lub radców prawnych, które twierdzą, że taki pełnomocnik nie jest potrzebny, gdyż pracownicy tych firm nie mogą Cię reprezentować w Sądzie. Skoro możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, czyli adwokatów lub radców prawnych, względnie osób posiadających licencję doradców restrukturyzacyjnych to nie  bardzo jest sens korzystania  z usług firm, których pracownicy nie mogą Cię reprezentować w Sądzie, nie posiadają żadnych, potwierdzonych kwalifikacji w zakresie prawa i posiadają bezwzględny zakaz zatrudniania adwokatów i radców prawnych do świadczenia usług na rzecz swoich Klientów. Oczywiście tego rodzaju firma zwykle nie poinformuję Cię, że usługi są nie są świadczone przez prawników, bardzo często Klient dopiero na samym końcu Klient dowiaduje się, że będzie musiał samodzielnie podpisać wszystkie dokumenty i wysłać je do Sądu.

Czy mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w formie papierowej?

Tak, ale tylko, jeżeli jesteś osobą wykluczoną cyfrowo.

Złożenie wniosku w formie papierowej skutkuje tym, że pracownik sekretariatu  Sądu będzie musiał ręcznie wprowadzić taki wniosek do Sądu. Ze względu na znaczne obciążenie Sądów może to potrwać nawet do roku czasu. Najlepiej jeżeli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych lub zrobi to za Ciebie Twój adwokat lub radca prawny.

Jakie są słabe strony ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Każda instytucja ma swoje silne i słabe strony. Podobnie jest w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka, w niektórych sytuacjach może być niekorzystna dla dłużnika. Dotyczy to między innymi sytuacji gdy dłużnik posiada wartościowy majątek stanowiący wspólność ustawową z małżonkiem. W takiej sytuacji do masy upadłościowej wejdzie nie udział w majątku wspólnym, a cały majątek wspólny małżonków. Drugi małżonek będzie miał co prawda roszenie o zapłatę kwoty odpowiadającej połowie wartości tego majątku, jednak w żaden sposób nie będzie uprzywilejowany względem pozostałych wierzycieli dłużnika. Jeżeli posiadamy majątek wspólny z małżonkiem warto się zatem zastanowić, czy upadłość konsumencka to rzeczywiście dobre rozwiązanie. Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku gdy działaliśmy w sposób oczywisty na szkodę wierzycieli, np. przekazaliśmy swoją nieruchomości w darowiźnie pomimo, faktu, że ciążyło na nas zadłużenie, którego bez tej nieruchomości nie jesteśmy w stanie spłacić.  

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest powstanie stanu niewypłacalności dłużnika. Stan ten polega na tym, że dłużnik nie jest w stanie spłacać wymagalnych zobowiązań. Nie istnieje próg kwotowy zadłużenia umożliwiający głoszenie upadłości konsumenckie, jednak najczęściej, gdy wysokość zadłużenia jest niższa od kwota 10 tys. zł ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. Istnieje domniemanie, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań co najmniej od trzech miesięcy, jednak dłużnik może wykazać, że stał się niewypłacalny już wcześniej, nawet, w związku z nie wykonywaniem wymagalnym zobowiązań przez zaledwie 1 miesiąc.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku w Rzeszowie?

Na samo postanowienie Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czeka się zwykle miesiąc. Na ustalenie planu spłaty, w przypadku braku majątku dłużnika czeka się zwykle 3 miesiące,w zależności od osoby pełniącej  funkcję syndyka w danym postępowaniu.

Czy warto szukać odpowiedzi na pytania na temat upadłości konsumenckiej na forum?

Oczywiście można korzystać z różnych źródeł wiedzy jednak najlepiej zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego lub zapoznać się z publikacjami, których autorami są wykwalifikowani prawnicy.

Czy informacja o ogłoszeniu upadłości jest publicznie dostępna?

Tak. Podstawowe dane dotyczące dłużników, których Sąd ogłosił upadłość są dostępne w

Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Czy informację podane Kancelarii mogą być wykorzystane przeciwko dłużnikowi?

W przypadku korzystaniu z pomocy adwokata lub radcy prawnego nie. Osoby wykonujące te zawodu są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, w zakresie wszelkich okoliczności, których dowiedziały się przy świadczeniu pomocy prawnej. Nawet Sąd, czy Prokurator, a tym bardziej policja  nie ma prawa przesłuchać pełnomocnika na okoliczności objęte tajemnicą zawodową. W przypadku natomiast, gdy korzystamy z pomocy Kancelarii, które nie są prowadzone przez adwokatów i radców prawnych tajemnica zawodowa nie obowiązuje, co oznacza, że wszelkie podane przez Klienta informację mogą być wykorzystane przeciwko niemu czy to w postępowaniu upadłościowym, czy cywilnym lub karnym.

Kiedy Sąd odmówi umorzenia zobowiązań przez upadłego?

Sąd odmówi umorzenia zobowiązań upadłego przede wszystkim w sytuacji, gdy dłużnik

celowo działał na szkodę wierzycieli, np. wyzbywał się swojego majątku lub nie wykonywał poleceń dłużnika . Czasem zdarza się również, że Sąd odmawia umorzenia zobowiązań z uwagi na wykazanie, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności lub go pogłębił w wyniku rażącego niedbalstwa.

Co może być traktowane jako rażące niedbalstwo dłużnika?

Rażące niedbalstwo dłużnika polega na tym, że dłużnik przy prowadzeniu spraw finansowych nie wykazuje nawet minimalnego stopnia staranności. Dla przykładu  w naszej ocenie za rażące niedbalstwo dłużnika może być uznana sytuacja, gdy dłużnik przeznacza znaczną kwotę na wynagrodzenie  za pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Kancelarii, która nie jest prowadzona przez adwokatów, radców prawnych lub osoby posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Na rynku jest wystarczająca ilość adwokatów i radców prawnych, dlatego korzystanie z usług podmiotów nieprofesjonalnych i brak weryfikacji posiadanych przez Kancelarie uprawnień może świadczyć o rażącym niedbalstwie dłużnika. Jeżeli jesteś wierzycielem upadłego to warto zastanowić się nad powołaniem takiego zarzutu, jeżeli Twój dłużnik, który ogłosił upadłość konsumencką przeznaczył sporą kwotę na wynagrodzenie Kancelarii bez uprawnień, gdyż może to uzasadnić odmowę umorzenia twojej wierzytelności.

Oczywiście dłużnik może się bronić tym, że został wprowadzony w błąd, ale aby uniknąć takich zarzutów najlepiej jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej samodzielnie lub skorzystać z usług zawodowych zastępców procesowych.

Czy istnieje zawód specjalisty  lub eksperta do spraw upadłościowych?

Takie zawody  formalnie  nie istnieją, a osoby które posługują się takimi tytułami nie posiadają żądnych szczególnych uprawień, ani zweryfikowanych  kwalifikacji. W sprawach upadłościowych specjalizują się adwokaci, radcy prawni oraz doradcy restrukturyzacyjni.

Czy Sąd lub syndyk może zakwestionować wynagrodzenie Kancelarii?

Jeżeli Kancelaria prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych nie ma takiej możliwości. Dłużnik ma prawo korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, tym bardziej, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić elektronicznie. W przypadku natomiast, gdy dłużnik zapłacił za usługę polegającą na pomocy w ogłoszeniu upadłości Kancelarii, która nie jest prowadzona przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego syndyk powinien ustalić, czy dłużnik nie został wprowadzony w błąd co do posiadanych uprawnień, a jeżeli zaszła taka sytuacja uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu i podjąć czynności, w celu odzyskania zapłaconej przez dłużnika kwoty, tak aby zasiliła ona masę upadłościową.

Upadłość konsumencka – czy warto?

W większości  przypadków upadłość to jedyna droga umożliwiająca  dłużnikowi uregulowanie swojej sytuacji finansowej.

Jeżeli nie stać nas na wynagrodzenie prawnika lub osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego  można starać się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu lub też złożyć wniosek samodzielnie. Korzystanie z usług innych podmiotów najczęściej jest droższe, naraża dłużnika na zarzut rażącego niedbalstwa dlatego jeżeli nie jesteśmy w stanie sporządzić wniosku samodzielnie rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do zawodowego prawnika (adwokata lub radcy prawnego) lub złożenie wniosku o przyznanie prawa do bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Upadłość konsumencka - historie ludzi

Ludzie po ogłoszeniu  upadłości zwykle zaczynają nowe życie. Upadłość to dla nich rozwiązanie wielu problemów, nie tylko finansowych. W naszej pracy spotkaliśmy się z kilkuset dłużnikami, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość to było jedyne rozwiązanie, które pomogło, a w zasadzie umożliwiło im wyjść na prostą.

Upadłość konsumencka, a BIK

Po skutecznym umorzeniu zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej musisz poczekać jeszcze 5 lat, aby w wzmianki o Twoim zadłużeniu mogły zostać usunięte z BIK.

Czy mój małżonek dowie się o tym, ze ogłosiłem upadłość konsumencką?

Tak, syndyk ma obowiązek zawiadomić Twojego małżonka o ogłoszeniu Twojej upadłości. Majątek wspólny wejdzie do masy upadłości i zostanie zlikwidowany, w celu zaspokojenia Twoich wierzycieli. Niestety do masy upadłości wejdzie cały majątek, a nie tylko połowa tego majątku, zaś małżonkowi przysługiwać będzie roszczenie w stosunku do masy upadłości o zapłatę kwoty odpowiadającej połowie wartości tego majątku, chyba, że małżonek uzyska orzeczenie Sądu ustalające nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz mógł zawrzeć intercyzy, a umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową zawarta na dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, podobnie jak orzeczenie Sądu ustanawiające taką rozdzielność zapadłe nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM DOWIESZ SIĘ:

 1. JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ?
 2. JAKIE SĄ SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 3. JAKIE SĄ PLUSY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 4. JAKIE PRZESŁANKI MUSISZ SPEŁNIĆ, W CELU OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 5. JAKIE ZAGROŻENIA SĄ ZWIĄZANE Z BRAKIEM OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 6. JAKIE DOKUMENTY POTRZEBUJESZ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?
 7. DLACZEGO WARTO OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?
 8. ILE KOSZTUJE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?
 9. JAK DŁUGO TRWA OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?
 10. CZY MOŻESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ, JEŻELI NIE MASZ MAJĄTKU?
 11. CZY STRACISZ MIESZKANIE LUB DOM PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI?
 12. CZY NAJBLIŻSI DOWIEDZĄ SIĘ, ŻE OGŁOSIŁEŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?