Prawo handlowe

Prawo handlowe to gałąź prawa, która reguluje stosunki pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prawo handlowe reguluję również zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego. Regulację dotyczące poszczególnych umów gospodarczych, takich jak no umowa leasingu zawiera kodeks cywilny w części szczególnej zobowiązań, natomiast zasady tworzenia i działania spółkę prawa handlowego znajdują się w kodeksie spółek handlowych. Podmiotami gospodarczymi są zarówno indywidualni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą którzy zatrudniają lub, nie zatrudniają pracowników i podlegają rejestracji w CEIDG, jak i spółki prawa handlowego. Indywidualną działalność gospodarczą można wykonywać również w formie spółki cywilnej. Wyróżniamy osobowe spółki prawa handlowego, do których zaliczamy spółkę jawną, partnerską oraz komandytową oraz spółki kapitałowe, w tym spółkę z ograniczona odpowiedzialności jak i spółkę akcyjną. Zasadą jest, że podatkowym substratem spółek osobowych jest kapitał osobowy, natomiast w przypadku spółek kapitałowych substratem są wartości materialne stanowiące kapitał zakładowy. Szczególnym rodzajem spółki łączącym elementy osobowe z kapitałowymi jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółki prawa handlowego podlegają wpisowy do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sądy Rejonowe Wydziały Gospodarcze. Na teren całego województwa podkarpackiego, w tym Przeworska i Jarosławia obowiązuje w tym zakresie właściwość SR Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie. W postępowaniu rejestrowym pełnomocnikiem może być adwokat, bądź też radca prawny. Zajmujemy się w szczególności zakładaniem spółek prawa handlowego, w tym spółki zoo.