Prawo unijne

Po wejściu naszego kraju do UE polski system prawny została wzbogacony o regulacje unijne. W prawie unijnym wyróżniamy akty prawne wiążące, czyli takie które znajdują zastosowanie, a ich nieprzestrzeganie może łączyć się z poniesieniem określonych negatywnych konsekwencji, oraz akty niewiążące, czyli tak zwane prawo miękkie, które nie ma mocy obowiązującej, ma natomiast charakter pewnych opinii lub informacji. Do prawa twardego należą rozporządzenia, dyrektywy i decyzję, natomiast do soft law, w szczególności zalecenia i opinie, a także komunikaty. Rozporządzenia charakteryzują się tym, że znajdują zastosowanie bezpośrednio w krajowym porządku prawnym nie wymagając implementacji. Rozporządzenia dotyczą sytuacji abstrakcyjnych i powszechnych, w przeciwieństwie do decyzji, które mają indywidualny charakter co oznacza że skierowane są do konkretnie oznaczonego, zindywidualizowanego adresata i są wydawane w danej, ściśle określonej i zidentyfikowanej sprawie. Natomiast dyrektywy nie znajdują zastosowania wprost w krajowym porządku prawnym, lecz wymagają implementacji, czyli wydaniu aktu prawa krajowego, który będzie transkrybował regulację prawa unijnego na grunt krajowego porządku prawnego. Organem ustawodawczym UE Organami UE są jest przede wszystkim Rada UE, w której każde państwo ma określoną liczbę głosów zależną od wielkości i liczby mieszkańców, Rada Europejska składającą się z głów państw oraz szefów rządów (w zależności od przepisów danego kraju), Parlamentu Europejskiego składającego się z przedstawicieli mieszkańców UE wybranych w wyborach powszechnych, a także Komisji Europejskiej, która pełni rolę swoistego rządu. W mojej praktyce najistotniejszym zagadnieniami z zakresu prawa europejskiego są jednak konkretne regulację tego prawa mające wpływ na interesy Klientów których interesy reprezentuję.