Nabycie spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest wszczynane przeważnie na wniosek spadkobiercy, rzadziej wierzyciela spadkodawcy. Niejednokrotnie postępowania te są przeprowadzane na długo po śmierci spadkodawcy. Przeprowadzić takie postępowanie można samodzielnie lub podpisać pełnomocnictwo dla radcy prawnego lub adwokata, który załatwi wszelkie formalności. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Nabycie spadku oznacza przejście ogółu praw spadkodawcy na spadkobierców bez określania co wchodzi w skład spadku i jakie składniku majątku spadkodawcy otrzymują poszczególni spadkobiercy. Nabycie spadku może nastąpić z ustawy albo z testamentu.