Kancelaria Radcy Prawnego 

Jeżeli szukasz adwokata lub radcy prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie lub Przeworsku, masz problem prawny warto powierzyć sprawę profesjonalnemu prawnikowi. 

Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej- Pączek świadczy usługi dla Klientów Indywidualnych oraz Firm.  Posiadam 13 lat doświadczenia w  stosowaniu prawa. 

Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek 
(Jarosław, Przeworsk, Rzeszów)

REGON: 363465166
NIP: 6881235739

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a, III piętro (Dom Towarowy Globus) - główna siedziba
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17, II piętro (Dom Rzemiosła)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4, II piętro (Cech Rzemiosła, na przeciwko oddziału ZUS)

e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl

Telefony główne:

Zapraszamy również na naszego bloga składającego się z ponad 400 artykułów z zakresu prawa,  którego rocznie odwiedza prawie 20 000 użytkowników. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się profesjonalną obsługą prawną osób fizycznych, podmiotów niekomercyjnych oraz podmiotów gospodarczych. Usługi świadczę osobiście lub udzielam substytucji innym radcom prawnym, bądź adwokatom, zatrudniam również na stałe Prawników oraz personel pomocniczy.  Stawiamy na specjalizację każdego członka mojego zespołu. Od 2007 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Już od 10 lat zajmuję się interpretowaniem i stosowaniem prawa. Reprezentuję strony przed Sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym, a także Trybunałem Konstytucyjnym.  Pełnię również funkcje pełnomocnika pokrzywdzonych. Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii Prawnej.

   Mój współpracownik pełni również funkcję obrońcy podejrzanych, oskarżonych oraz obwinionych w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia. Współpracuje również z rzeczoznawcami majątkowi oraz tłumaczami przysięgłymi, czy też biegłymi rewidentami. Dzięki czemu zapewniam prowadzenie postępowań przed Sądem i innymi organami w sposób kompleksowy.

    Prowadzę sprawy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Zajmuje się również kompleksową stałą oraz doraźną obsługą prawną firm oraz reprezentacją tych podmiotów gospodarczych przed sądem. Pomagam także cudzoziemcom z poza UE w legalizacji pobytu i uzyskaniu pozwolenia na pracę. Zatrudniam wykwalifikowanych prawników oraz personel obsługi administracyjnej.

   Zawodowy Prawnik taki jak Adwokat, bądź Radca Prawny zabezpieczy Twoje interesy w toczącym się postępowania. Jeżeli masz problem prawny, warto skorzystać z pomocy  Adwokata bądź Radcy Prawnego. Adwokaci i Radcy Prawni to Prawnicy z pełnymi uprawnieniami, którzy mogą reprezentować strony w Sądzie. W ostatnich latach powstało sporo Kancelarii Radców Prawnych oraz Kancelarii adwokackich co znacznie poprawiło dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej. Radcowie Prawni i Adwokaci gwarantują najwyższy poziom porad prawnych.

   W mojej Kancelarii Klienci zawsze traktowani są z należytym szacunkiem. W raz ze swoim zespołem zapraszam Klientów indywidualnych, a także osoby szukające Prawnika dla swojej firmy. Zachęcam do skorzystania z usługi Prawnik dla firm, która obejmuje porady prawne oraz reprezentacje w Sądzie.

   Szczególne doświadczenie posiadam w zakresie spraw rodzinnych o charakterze majątkowym, takich jak sprawy alimentacyjne, podział majątku po rozwodzie, a także w zakresie upadłości konsumenckiej i dochodzenia odszkodowań. Dzięki podziałowi zadań, ja i mój zespół prawników zapewniam kompleksową obsługę osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych opierając swoje usługi na wysoko rozwiniętej specjalizacji.

Reprezentuję Klientów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Przeworska,
 • Jarosławia,
 • Rzeszowa,
 • Przemyśla,
 • Łańcuta,
 • Kańczugi,
 • Lubaczowa,
 • Radymna,
 • Pruchnika.

Gałęzie prawa, którymi się zajmujemy:

 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • prawo karne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • prawo handlowe, w tym prawo spółek handlowych i umów handlowych,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo międzynarodowe,
 • prawo unijne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo celne,
 • prawo bankowe.

       Pomoc zawodowego prawnika takiego jak radca prawny, czy adwokat w dzisiejszych czasach jest bardzo przydatna i może uchronić stronę od wyjątkowo ciężkich następstw. Procedura sądowa jest skomplikowana i nie każdy musi znać zasady jej funkcjonowania. Jeżeli jesteś przedsiębiorca powinieneś skupić się na swoim biznesie, a obsługę prawna powierzyć prawnikom. Również moja Kancelaria prowadzi obsługę prawną firm, w tym spółek i indywidualnych działalności gospodarczych. Na terenie Jarosławia, Przeworska, Przemyśla czy Rzeszowa swój zawód praktykuje wielu prawników, dlatego ich usługi są dostępne. Koszty wynagrodzenia adwokata czy radcy prawnego są znacznie mniejsze niż konsekwencje złych decyzji co do treści czynności procesowych. Z uwagi na ten fakt, przy dokonaniu jakiejkolwiek czynności prawnej warto skonsultować ją z prawnikiem. W dzisiejszych czasach umowy sporządzane są bardzo trudnym, prawniczym językiem. Laik, który nie ma styczności z prawem na co dzień, nawet bardzo dobrze wykształcony nie jest w stanie zrozumieć wszystkich terminów używanych przez podmioty profesjonalne.

       Przedsiębiorcy zawierając umowy z Konsumentami często celowo wprowadzają ich wkład wykorzystując fakt, że Konsument nie skonsultował decyzji dotyczącej zawarcia wspomnianej ze swoim prawnikiem. Adwokat lub radca prawny powinien być doradcą obywatela przy każdej istotnej czynności życiowej, która wywołuje skutki prawne. Takie podejście gwarantuje ochronę interesów prawnych. Pomoc prawna jest również przydatna w stosunkach obywatela z urzędami. Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej zwykle nie są prawnikami, podobnie jak przeciętny obywatel nie znają treści przepisów lub nie potrafią ich właściwie interpretować. Urzędnicy maja jednak prawo zasięgnąć służbowej porady prawnej radcy prawnego obsługującego daną jednostkę administracji. Nie można oczekiwać od osób nie posiadających kwalifikacji prawniczych, że treść ich czynności nie naruszy słusznych interesów uczestników postępowania, dlatego udział Prawnika pomaga rozstrzygnąć postępowanie we właściwy i zgodny z prawem sposób. Prawnik, najlepiej oczywiście radca prawny bądź adwokat reprezentuje stronę postępowania, ale powinien również pouczać pracowników administracji co do treści czynności prawnych i ich skutków.

       W Sądzie pomoc adwokata lub radcy prawnego jest niedoceniona z uwagi na niewątpliwe wsparcie strony. Do adwokatów i radców prawnych strony zwracają się zwykle per mecenasie. Zawodowi prawnicy wykonują swój zawód w ramach kancelarii adwokackich i radcowskich, rzadziej kancelarii prawnych. Procesy generują dla ich uczestników wiele sytuacji stresogennych związanych z nieznajomością przepisów prawnych oraz praktycznych procedur. Profesjonalny Prawnik wyjaśni stronie jakie są jej prawa przed sądem i jak interpretować w należyty sposób czynności sędziego, czy referendarza sądowego. Prawnik będzie przed Sądem prowadził dialog ze składem orzekającym w języku prawnym, dzięki czemu każda okoliczność wskazana przez stronę będzie należycie wyartykułowana, co umożliwi szybkie, sprawne a przede wszystkim prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie postępowania. Cennik moich usług znajdziesz w tutaj. Ceny usług radców prawnych i adwokatów wynikają z rozporządzenia. Moi Klienci zwykle potrzebują zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie, Lubaczowie, Przemyślu, a także Sądem Okręgowym w Rzeszowie oraz w Przemyślu.

Przykładowe sprawy, którymi się zajmujemy:

 • sprawy rozwodowe i podział majątku po rozwodzie,
 • sprawy o alimenty dla dziecka, rodzica, czy byłego współmałżonka,
 • sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na nowych, korzystniejszych zasadach,
 • sprawy o ustanowienie separacji pomiędzy małżonkami,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka,
 • sprawy o opiekę,
 • zakładanie spółek,
 • sprawy o zapłatę, w tym reprezentacja przed sądem i komornikiem,
 • dochodzenie odszkodowań za niewykonanie umowy,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki od Ubezpieczycieli,
 • wszelkie sprawy związane z egzekucją Komornicza i postępowaniami zabezpieczającymi,
 • skargi na przewlekłość organów administracji oraz na niezgodne z prawem decyzje,
 • sprawy podatkowe, zwłaszcza postępowania o wyjawienie nieopodatkowanych źródeł przychodu,
 • uzyskanie wynagrodzenia za służebność przesyłu gazu, wody, energii elektrycznej,
 • stała obsługa prawna spółek,
 • przekształcanie podmiotów gospodarczych,
 • zakładanie fundacji i stowarzyszeń prawa poleskiego,
 • sprawy o wydanie decyzji w sprawie świadczenie wychowawczego oraz rodzinnego,
 • sprawy przeciwko ZUS oraz KRUS (sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych),
 • sprawy dotyczące prawa autorskiego oraz innych praw pokrewnych,
 • sprawy o legalizacje pobytu cudzoziemców i pozwolenie na pracę dla Cudzoziemców z poza UE,
 • sprawy o upadłość konsumencką przedsiębiorców,
 • prawem rynku e-commerce, w szczególności projektowaniem regulaminów sprzedaży elektronicznej, wdrażaniem systemów płatności elektronicznych z uwzględnieniem branży sprzedażowej,
 • sprawami o mobbing w pracy,
 • sprawami o zapłatę zaległego wynagrodzenie i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • sprawami o rentą rodzinną, uzyskiwaniem odszkodowań za wypadki w pracy,
 • pozwami o sprostowanie świadectwa pracy czy uznaniem za bezładne rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawami o zasiedzenie, uwłaszczenie,
 • sprawami z zakresu ksiąg wieczystych, w tym wpisami i zakładaniem księgi wieczystej,
 • pozwami o zaprzestanie naruszania własności,
 • sprawami spadkowymi, w tym stwierdzeniem nabycia spadku i działem spadku (potocznie podziałem spadku),
 • kwestiami wydziedziczenie i niegodności dziedziczenia, a także zachowku,
 • sprawami o pozbawienie rodzica lub opiekuna władzy rodzicielskiej, a także ograniczenie tej władzy,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa na drodze sądowej,
 • kwestiami dotyczącymi zawierania małżeństw z cudzoziemcami,
 • ochroną posiadania,
 • sprawami administracyjnymi, w szczególności postępowaniami prowadzonymi przez Wójta, Burmistrza, Starostę, Prezydenta Miasta, Wojewodę, bądź właściwego Ministra,
 • sprawy dotyczące majątkowego prawa małżeńskiego,
 • wszelkie sprawy związane z obsługą prawną firmy,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o przyznanie emerytury wcześniejszej bądź pomostowej, w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach,
 • porady prawne w kwestiach dotyczących podatku VAT,
 • sprawy o odszkodowania z tytułu błędów medycznych,
 • pomoc w tworzeniu regulaminów sklepów internetowych,
 • tworzenie regulaminów placówek medycznych,
 • sprawy dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
 • sprawy dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych w postępowaniach prowadzonych przez Komornika Sądowego,
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków w rolnictwie,
 • reprezentacja i  zastępstwa przy czynnościach notarialnych,
 • sprawy dotyczące wydawania indywidualnym interpretacji prawa podatkowego przez Izby skarbowe,
 • sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sprawy z zakresu zryczałtowanego podatku od dochodów osób prawnych, w tym dywidend,
 • sprawy, w których zastosowanie znajduje prawo obce,
 • sprawy dotyczące stosunków pracowniczych o charakterze transgranicznym,
 • sprawy dotyczące sporów pracowniczych z przewoźnikami,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności przewoźników za przewożone towary,
 • sprawy dotyczące roszczeń, z tytułu umowy kupna-sprzedaży,
 • sprawy dotyczące roszczeń, z tytułu umowy najmu,
 • analiza umów leasingowych,
 • analiza umów ubezpieczeniowych,
 • analiza kontraktów menadżerskich,
 • rejestracja pojazdów mechanicznych przez Cudzoziemców,
 • sprawy o obniżenie alimentów,
 • sprawy dotyczące importu towarów z poza UE i odprawy celnej,
 • rejestracja pojazdów mechanicznych,
 • sporządzanie umów zamiany i użyczenia,
 • sporządzanie uchwał spółek kapitałowych,
 • spory z bankami i innym instytucjami finansowymi,
 • gromadzeniem dokumentacji i ustalaniem kosztów czynności notarialnych oraz wysokości podatku z tytułu czynności cywilnoprawnych (przed wizytą w Kancelarii notarialnej),
 • reprezentowaniem powodów i pozwanych w  europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • reprezentowaniem pokrzywdzonych przed Policją i innym organami ścigania,
 • sprawy dotyczące zwrotu pojazdów zatrzymanych na polskiej granicy przez straż graniczną,
 • sprawy związane z powierzaniem pracy Cudzoziemca na terenie RP,
 • spawy dotyczące dotacji z Unii Europejskiej,
 • sprawy o wygaśniecie służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych przysługujących do rzeczy (ruchomości lub nieruchomości),
 • tworzenie regulaminów i umów dla podmiotów z branży e-commerce,
 • sprawy związane z zatrudnianiem Cudzoziemców,
 • sprawy o przyznawanie świadczeń rodzicielskich,
 • sprawy dotyczące podatku od towarów i usług,
 • sprawy o rozłożenie na raty należności względem Funduszu Alimentacyjnego,
 • sprawy dotyczące zwrotu bezprawnych opłat przyłączeniowych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Najnowsze wpisy

Bezskuteczne uznanie dziecka

W jakich sytuacjach można żądać stwierdzenia uznania oświadczenia o uznaniu dziecka. Kto jest uprawniony do wytoczenia takiego powództwa i w jakim terminie?

Czytaj Więcej
Jak ustalić wynagrodzenie z prawnikiem

Jak ustala się kwotę wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego za poprowadzenie danej sprawy. Od czego zależy wysokość tego wynagrodzenia i w jaki sposób jest regulowana. Podstawowe informację na temat cennika usług prawników.

Czytaj Więcej
Zajęcie nieruchomości przez wody

Zasady uzyskiwania odszkodowania w przypadku zajęcia gruntów przez wody śródlądowe. W jakim terminie roszczenia te ulegają przedawnieniu. Podstawowe informację w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Oświadczenie o stanie rodzinnym

Jak prawidłowo uzupełnić oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku oraz źródłach utrzymania. Jakie informacje należy podać w oświadczeniu. Kiedy sąd wezwie do uzupełnienia braków.

Czytaj Więcej
Nr rachunku bankowego Kancelarii: 87 1020 4405 0000 2802 0563 8764 SWIFT/BIC: BPKOPLPW
Wyszukiwarka

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek
adres głównej siedziby:
ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław
REGON: 363465166
NIP: 6881235739

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? OK