Zachowek

Zachowek to instytucja, która chroni spadkobierców ustawowych spadkodawcy pominiętych w testamencie. Zachowek jest to kwota pieniężna odpowiadająca części udziału spadkobiercy ustawnemu, który by mu przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego. Istnieje również możliwość, że z żądaniem o zachowek spadkobierca wystąpi nawet jeżeli nie został sporządzony testament, sytuacja taka nastąpi gdy spadkodawca za życia obdarował pozostałych spadkobierców z jego pominięciem. Teza ta jest poparta orzecznictwem sądowym. Z roszczeniem o zachowek należy wystąpić w terminie 5 lat od otwarcie spadku w drodze powództwa cywilnego przeciwko spadkobiercom. W sprawach takich udzielają pomocy radcy prawni lub adwokaci. szczegółowe informacje znajdują się w artykule o zachowku, znajdującym się na blogu.