Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest normalnym sposobem rozwiązania stosunku pracy, który polega na tym, że po upływie określonego okresu, który zależy co do zasady od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy umowa o pracę wygasa. Wypowiedzenie może być jednak nieuzasadnione, a w przypadku umowy o prace na czas nieokreślony musi wskazywać powód. W przypadku gdy pracodawca w sposób nieuzasadniony rozwiązał stosunek pracy w tej formie pracownikowi przysługuje roszczenie o przewrócenia do pracy lub odszkodowanie. Roszczeń tych pracownik może dochodzić samodzielnie przed Sądem pracy lub skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Tutaj znajdziesz szczegółowe informację na temat wypowiedzenia.

Publikację dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę: