Adopcja

Adopcja, czyli inaczej przysposobienie polega na tym, że osoba niebędąca biologicznym rodzicem dziecka jest traktowana jakby takim rodzonym rodzicem była. Kwestie adopcji reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Decyzje w sprawie adopcji podejmuje Sąd w trybie nieprocesowym. Właściwym rzeczowo w tym sprawach jest Sąd Okręgowy. Adoptujący musi spełnić w tym celu wiele bardzo rygorystycznych przesłanek. W toku postępowania o przysposobienie, aby w pełni zabezpieczyć interesy adoptującego można skorzystać z pomocy zawodowego zastępcy procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego. Prawnik przygotowuje za nas niezbędną dokumentację i będzie reprezentować nas w Sądzie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.