Zaległe wynagrodzenie

Nie wypłacanie pracownikom wynagrodzenia w terminie to nadal sytuacja nader częsta. W takim przypadku pracownik powinien wytoczyć powództwo o zapłatę przeciwko pracodawcy. Dotyczy to również nieopłaconych godzin nadliczbowych. W przypadku gdy pracownika reprezentuje adwokat lub radca prawny i powództwo zostanie uwzględnione pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi także koszty wynagrodzenia prawnika. Niezależnie od tego niewypłacanie wygrodzenia przez pracodawcę stanowi naruszenie jego podstawowych obowiązków względem pracownika co upoważnia tego drugiego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym żądania oraz zapłaty przez pracodawcy odszkodowania. Informacje na ten temat znajdziesz także tutaj.