Szukasz adwokata lub radcy prawnego?

Kancelaria Radcy Prawnego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 3a zapewnia pomoc profesjonalnego prawnika

Tel. 724-046-783
lub 726-066-462

Kancelaria Radcy Prawnego w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 3a 

(Dom Towarowy Globus, III piętro, wejście od tyłu)

Mapy Google

Jak dojechać?

Kancelaria znajduje się w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 3a, na III pietrze domu towarowego "Globus". Do Kancelarii prowadzi osobne wejście z tytułu budynku. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Zakres spraw, którymi się zajmujemy?

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie,
 • sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, rodziców, byłego małżonka,
 • sprawy o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, które zamieszkuje u drugiego rodzica, sprawy o zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie, częściowe przywrócenie władzy rodzicielskiej na małoletnim dzieckiem,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o zapłatę zaległego wygrodzenia za pracę, uznanie za nieuzasadnione wypowiedzenia stosunku pracy za wypowiedzeniem, lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz o odszkodowanie z tego tytułu, a także ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna,
 • sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie przez rodzica posiadającego władzę rodzicielską lub opiekuna labo kuratora czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka lub pupila,
 • sprawy o wydanie zarządzeń dotyczących wykonywani władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • sprawy o odszkodowanie, w tym za błędy medyczne, wypadku komunikacyjne, wypadki w pracy,
 • sprawy o emeryturę i rentę, w tym emeryturę, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze,
 • sprawy egzekucyjne zarówno prowadzone w trybie kodeksu postępowania egzekucyjnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 • sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ogłoszenie testamentu, sprawy o zachowek i sprawy o dział spadku,
 • sprawy o upadłość zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
 • sprawy karne i wykroczenie,
 • sprawy administracyjne, w tym sprawy z zakresu ustalenia prawa do świadczeń socjalnych,
 • sprawy o zapłatę.

Sprawdź szczegóły

Konsumenci

Kancelaria Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych nieprowadzących widzialności gospodarczej lub zawodowej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców, w tym obsługuje firmy w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego.

Dlaczego Jarosław? 

Jarosław to piękne miasto z bogatą historią, której ślady widać w zachowanej architekturze. W tym mieście również prowadzę swoją praktykę. W Jarosławiu swoje Kancelarię prowadzi wielu adwokatów i radców prawnych, którzy świadczą świadczą usługi w ramach Kancelarii adwokackich oraz Kancelarii radców prawnych. Możesz wybrać, któremu Prawnikowi powierzysz swoje sprawy. Jeżeli chcesz skorzystać z moich usług, czyli pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego zadzwoń. Postaramy się wspólnie rozwiązać Twoje problemy prawne znajdując najkorzystniejsze rozwiązanie. Moja Kancelaria mieści się niedaleko Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w Domu Towarowym "Globus".

O Jarosławiu

Jarosław to jedno z najstarszych miast w Polsce, a nawet na świecie. Początki osadnictwa ludzkiego na terenie miasta Jarosław sięgają epoki kamienia gładzonego bezpośrednio poprzedzającego epokę brązu. W czasach gdy na ziemiach polskich panowali królowie z dynastii Piastów tereny dzisiejszego powiatu jarosławskiego  zamieszkiwała plemię Lędzian.  Według tradycyjnych przekazów, w których część znajduje potwierdzenie w źródłach historycznych gród Jarosław założył książę kijowski Jarosław I Mądry. W piętnastym wieku Jarosław był prężnie rozwijającym się miastem kupieckim, a na początku XVI wieku otrzymał nawet prawo składu. Po II Wojnie światowej Jarosław rozwinął się pod względem przemysłowym. W szczególności w mieście powstały Zakłady Przemysłu Cukierniczego praz Dziewiarskiego, a także Zakłady Mięsne. Jarosław jest atrakcyjnym miejscem pod względem gospodarczym, między innymi ze względu na położenie niedaleko granicy z Ukrainą.

PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM DOWIESZ SIĘ:

 1. JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY ZAWODEM ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO?

 2. JAKIE SĄ KOSZTY PROWADZENIA SPRAWY?

 3. ILE BĘDZIESZ MUSIAŁ CZEKAĆ NA ZAŁATWIENIE SPRAWY?

 4. JAKIE KOSZTY SĄDOWE BĘDZIESZ MUSIAŁ POKRYĆ?

 5. CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

 6. W JAKIM SĄDZIE BĘDZIE PROCEDOWANIA TWOJA SPRAWA?

 7. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA SPORU W DRODZE MEDIACJI LUB NEGOCJACJI?

 8. JAKICH FORMALNOŚCI MUSISZ DOPEŁNIĆ, ABY POWIERZYĆ SPRAWY PEŁNOMOCNIKOWI?

 9. KIEDY MOŻESZ SPOTKAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM?

 10. JAKIE RYZYKO WIĄŻĘ SIĘ Z POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM?

 11. ILE KOSZTUJE POMOC PROFESJONALNEGO PRAWNIKA?