Jeżeli potrzebny Ci radca prawny / adwokat Jarosław to miasto, gdzie pracuję

Tylko radca prawny lub adwokat może zabezpieczyć Twoje interesy. Specjalizujemy się między innymi w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

Kancelaria Radcy Prawnego w Jarosławiu, zapewnia pomoc profesjonalnego prawnika.

Tel. 724-046-783 lub 726-066-462

Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław
tel. +48 724 046 783 

(Dom Towarowy Globus, III piętro, wejście od tyłu)

Nasz zespół radców prawnych

w Jarosławiu 

Joanna Orłowska- Pączek

radca prawny - Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Pełni funkcję pełnomocnika przed Sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także upadłościowych

Arkadiusz Orłowski

radca prawny- Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Zajmuje się reprezentacją Klientów przed Sądami w sprawach gospodarczych, rejestrowych oraz upadłościowych. Zawsze stara się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie problemu z punktu widzenia Klienta.

Piotr Czyżyński

adwokat- Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Pełni funkcję obrońcy w postępowaniach karnych, a także pełnomocnika w sprawach za zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kontakt z adwokatem w Jarosławiu 

Członek naszego zespołu - adwokat Piotr Czyżyński prowadzi Filie swojej Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu. Jeżeli chcesz skontaktować się z nim bezpośrednio zapraszamy do odwiedzenia strony Filii Kancelarii adwokackiej Piotra Czyżyńskiego w Jarosławiu. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Radca prawny/ adwokat Jarosław

Wykonujemy zawód radcy prawnego. Jeżeli szukasz radcy prawnego / radczyni prawnej lub adwokata/ adwokat Jarosław to miejsce, gdzie możesz znaleźć kilkanaście Kancelarii adwokackich i radcowskich.  Każda z nich gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Pamiętaj, że zawsze korzystaj z usług wyłącznie członków Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej. 

Na rynku funkcjonują także podmioty, które świadczą usługi prawne, które nie posiadają żadnych kwalifikacji. Jeżeli szukasz pomocy prawnej w Jarosławiu wybierz dowolnego adwokata lub radcę prawnego, a wystrzegaj się różnego rodzaju firm, które takich`uprawnień nie posiadają. Możesz też oczywiście skorzystać z usług naszej Kancelarii, ale wybór pełnomocnika należy do Ciebie. 

Prawnik rozwodowy

W naszej praktyce prowadzi wiele spraw rozwodowych, dlatego też można stwierdzić, że jesteśmy prawnikami rozwodowymi. W sprawcach rozwodowych reprezentujemy Klientów przed Sądem i drugą stroną sporu załatwiając wszystkie formalności od A do Z.

Zakres usług

Reprezentacja w Sądzie 

Chcesz, aby pełnomocnik załatwił wszystkie formalności i reprezentował Cię na rozprawie? Pomoc prawna udzielana kompleksowo na podstawie udzielonego upoważnienia gwarantuje najwyższy zakres ochrony Twoich interesów, zwłaszcza w sprawach Sądowych. 

Sporządzenie pism

Sporządzimy dla Ciebie pozew, wniosek lub inne pismo wymagane w toku prowadzonego procesu lub sporu pozasądowego. Pamiętaj jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie kiedy to my jako radcy prawni będziemy działać w Twoim imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Porada prawna 

Najczęściej pomoc prawna prawna zaczyna się właśnie od porady prawnej. Przeanalizujemy Twoją sprawę i podpowiemy jakie kroki należy podjąć, w celu rozwiązania problemu. Jeżeli będzie konieczne wszczęcie postępowania Sądowego udzielimy informacji na temat jego kosztów. 

Sprawy o rozwód

Reprezentujemy strony w postępowaniach o rozwód zarówno z orzekaniem jak bez orzekania o winie. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, kierujemy pisma do Sądu, a potem uczestniczymy w rozprawie jako pełnomocnicy strony. W sprawach rozwodowych stawiamy na zaufanie i dobro wspólnych dzieci małżonków. 

Sprawy spadkowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadu, a także zachowek. Ustalamy krąg spadkobierców, uzyskujemy potrzebne akty  stanu cywilnego oraz informację na temat adresu zamieszkania spadkobierców. 

Obsługa rozpraw zdalnych w Jarosławiu

Mieszkasz daleko Sądu lub za granicą? Możesz wziąć udział w rozprawie zdalnej korzystając ze swojego komputera lub telefonu albo uczestniczyć w rozprawie w naszej kancelarii. Pracownik Kancelarii połączy się wówczas z Sądem za pośrednictwem wideokonferencji. Towarzyszyć Ci będzie także radca prawny. 

Sprawy upadłościowe 

Prowadzimy postępowania zarówno, w zakresie ogłoszenia upadłości przez Konsumentów jak i przedsiębiorców. Na  podstawie upoważnienia sporządzimy i wyślemy wniosek o upadłość do Sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Pomożemy również przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz zapewnimy wsparcie na każdym etapie prowadzenia procesu.  Jeżeli chciałbyś ogłosić upadłość konsumencką zapraszamy do kontaktu. 

Sprawy o zapłatę

Kontrahent zwleka z zapłatą za fakturę? Może warto skierować sprawę na drogę postępowania Sądowego. W pierwszej kolejności wyślemy wezwanie do zapłaty, a jeżeli to nie pomoże skierujemy sprawę do Sądu, w celu uzyskania tytułu wykonawczego umożliwiającego wszczęcie egzekucji

Sprawy o zasiedzenie 

Posiadasz nieruchomość już od 30 lat, ale nadal nie jesteś jej prawnym właścicielem? Istnieje możliwość nabycia nieruchomości poprzez zasiedzenie lub nieuwłaszczenie. Przeprowadziwszy już dziesiątki  spraw o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, dlatego wiemy na co warto zwrócić szczególną uwagę

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej 

Obiekty budowlane starsze niż 20 lat, w tym domy jednorodzinne podlegają uproszonej legalizacji bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej oraz spełnienia wymogu zgodności budynku z przepisami techniczno-budowlanymi oraz dokumentami planistycznymi. Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu.

Obrona w sprawach karnych

Funkcje obrońcy w sprawcach karnym mogą pełnić wyłączeni adwokaci i radcy prawni. jeżeli prowadzone jest przeciwko Tobie postępowanie karne warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy obrońcy. Po przejrzeniu akt postępowania karnego obrońca podejmie odpowiednie kroki, aby chronić Twoje interesy. 


W tym miejscu znajduje się nasza Kancelaria w Jarosławiu 

Jak dojechać?

Kancelaria znajduje się w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 3a, na III pietrze domu towarowego "Globus". Do Kancelarii prowadzi osobne wejście z tytułu budynku. 

Przykładowe sprawy, którymi się zajmujemy?

  1. sprawy o rozwód,
  2. sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie,
  3. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  4. sprawy o alimenty na rzecz dzieci, rodziców, byłego małżonka,
  5. sprawy o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z małoletnim dzieckiem, które zamieszkuje u drugiego rodzica, sprawy o zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie, częściowe przywrócenie władzy rodzicielskiej na małoletnim dzieckiem,
  6. sprawy o przysposobienie,
  7. sprawy o zapłatę zaległego wygrodzenia za pracę, uznanie za nieuzasadnione wypowiedzenia stosunku pracy za wypowiedzeniem, lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz o odszkodowanie z tego tytułu, a także ustalenia istnienia stosunku pracy,
  8. sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna,
  9. sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie przez rodzica posiadającego władzę rodzicielską lub opiekuna labo kuratora czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka lub pupila,
  10. sprawy o wydanie zarządzeń dotyczących wykonywani władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  11. sprawy o odszkodowanie, w tym za błędy medyczne, wypadku komunikacyjne, wypadki w pracy,
  12. sprawy o emeryturę i rentę, w tym emeryturę, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze,
  13. sprawy egzekucyjne zarówno prowadzone w trybie kodeksu postępowania egzekucyjnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
  14. sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ogłoszenie testamentu, sprawy o zachowek i sprawy o dział spadku,
  15. sprawy o upadłość zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)
  16. sprawy karne i wykroczenie,
  17. sprawy administracyjne, w tym sprawy z zakresu ustalenia prawa do świadczeń socjalnych,
  18. sprawy o zapłatę.

Sprawdź szczegóły

Konsumenci

Kancelaria Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych nieprowadzących widzialności gospodarczej lub zawodowej.

Przedsiębiorcy

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców, w tym obsługuje firmy w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego.

Dlaczego Jarosław? 

Jarosław to piękne miasto z bogatą historią, której ślady widać w zachowanej architekturze. W tym mieście również prowadzę swoją praktykę. W Jarosławiu swoje Kancelarię prowadzi wielu adwokatów i radców prawnych, którzy świadczą świadczą usługi w ramach Kancelarii adwokackich oraz Kancelarii radców prawnych. Możesz wybrać, któremu Prawnikowi powierzysz swoje sprawy. Jeżeli chcesz skorzystać z moich usług, czyli pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego zadzwoń. Postaramy się wspólnie rozwiązać Twoje problemy prawne znajdując najkorzystniejsze rozwiązanie. Moja Kancelaria mieści się niedaleko Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w Domu Towarowym "Globus".

O Jarosławiu

Jarosław to jedno z najstarszych miast w Polsce, a nawet na świecie. Początki osadnictwa ludzkiego na terenie miasta Jarosław sięgają epoki kamienia gładzonego bezpośrednio poprzedzającego epokę brązu. W czasach gdy na ziemiach polskich panowali królowie z dynastii Piastów tereny dzisiejszego powiatu jarosławskiego  zamieszkiwała plemię Lędzian.  Według tradycyjnych przekazów, w których część znajduje potwierdzenie w źródłach historycznych gród Jarosław założył książę kijowski Jarosław I Mądry. W piętnastym wieku Jarosław był prężnie rozwijającym się miastem kupieckim, a na początku XVI wieku otrzymał nawet prawo składu. Po II Wojnie światowej Jarosław rozwinął się pod względem przemysłowym. W szczególności w mieście powstały Zakłady Przemysłu Cukierniczego praz Dziewiarskiego, a także Zakłady Mięsne. Jarosław jest atrakcyjnym miejscem pod względem gospodarczym, między innymi ze względu na położenie niedaleko granicy z Ukrainą.

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje wynajęcie radcy prawnego lub adwokata w Jarosławiu?

Koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego jest w pewnym zakresie ustalony w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. Rozporządzenia te wprowadzą minimalne stawki za prowadzenie danej sprawy, które mają charakter ryczałtowy. Honorarium za udzielenie porady prawnej, sporządzenia  pisma procesowego lub udział w negocjacjach po stronie Klienta nie jest natomiast w żaden sposób uregulowane.

Ile kosztuje porada prawna w Jarosławiu?

Porada prawna w naszej Kancelarii kosztuje od 150 do 200 zł. 

Ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej?

W przypadku, rozwodów z orzekaniem o winie koszt sprawy wynosi 3 600 zł.

Prowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie, w przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci  to koszt 2 500 zł.

Reprezentowanie w sprawie o rozwód bez orzekania o winie małżonków, którzy nie posiadają wspólnych dzieci kosztuje 2 150 zł.

Ceny mogą się nieznacznie różnić, w zależności od okoliczności danego wypadku, skomplikowania sprawy, liczny terminów rozprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Koszt prowadzenia danej sprawy jest zawsze ustalany w sposób indywidualny jednak podane kwoty umożliwiają zapoznanie się z przybliżonymi stawkami wynagrodzenia naszych radców prawnych.

W jaki sposób można rozpocząć współpracę?

W celu uzyskania porady prawnej najlepiej zadzwonić i umówić się na dogodny termom. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na powierzenie nam sprawy otrzyma informację na temat kosztów jej prowadzenia oraz będzie musiał podpisać pełnomocnictwo procesowe

PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM DOWIESZ SIĘ:

JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY ZAWODEM ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO?

JAKIE SĄ KOSZTY PROWADZENIA SPRAWY?

ILE BĘDZIESZ MUSIAŁ CZEKAĆ NA ZAŁATWIENIE SPRAWY?

JAKIE KOSZTY SĄDOWE BĘDZIESZ MUSIAŁ POKRYĆ?

CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

W JAKIM SĄDZIE BĘDZIE PROCEDOWANIA TWOJA SPRAWA?

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA SPORU W DRODZE MEDIACJI LUB NEGOCJACJI?

JAKICH FORMALNOŚCI MUSISZ DOPEŁNIĆ, ABY POWIERZYĆ SPRAWY PEŁNOMOCNIKOWI?

KIEDY MOŻESZ SPOTKAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM?

JAKIE RYZYKO WIĄŻĘ SIĘ Z POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM?

ILE KOSZTUJE POMOC PROFESJONALNEGO PRAWNIKA?

Dane firmy:

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek
adres głównej siedziby:
ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław
REGON: 363465166
NIP: 6881235739