Najważniejsi członkowie zespołu

Joanna Orłowska-Pączek

radca prawny (senior associate), właściciel

   Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie od 2007 r. Posiada 10 letnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Zajmuję się między innymi obsługą podmiotów administracji rządowej. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie spadkowym. Reprezentuje strony przed Sądami wszystkich instancji. Posiada również spore doświadczenie w zakresie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz postępowań z zakresu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo zajmuje się kompleksowo sprawami o rozwód oraz separację, a także skutecznie dochodzi roszczeń odszkodowawczych. Posiada duże doświadczenie procesowe nabyte w trakcje uczestnictwa w charakterze pełnomocnika w procesach sądowych. Przeprowadziła wiele postępowań z zakresu postępowania upadłościowego. 

Arkadiusz Orłowski

radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim z najwyższą średnią na roku. Obronił pracę dyplomową z zakresu rodzinnego prawa majątkowego. Laureat licznych konkursów z zakresu prawa w toku studiów. Prowadził zajęcia z zakresu prawa pracy w szkole policealnej. Posługuję się językiem angielskim. Wpisany na listę agentów celnych przez Dyrektora Izby Celnej. Doradza podmiotom gospodarczym, łącząc zagadnienia prawne z aspektami ekonomii i zarządzania, dzięki czemu doskonale rozumie potrzeby przedsiębiorców, sam również zarządza przedsiębiorstwem jako członek zarządu spółki z o. o.

Piotr Czyżyński

adwokat (senior associate)

   Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, wpisany na listę radców prawnych. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku europeistyka. Obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską z obszaru prawa administracyjnego. Odbył aplikację radcowską, a następnie ukończył z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Reprezentuje swoich Klientów przed Sądami wszystkich instancji na terenie całego Województwa Podkarpackiego, a gdy zachodzi potrzeba również na terenie całej Polski. W naszej Kancelarii specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym, prawie wykroczeń, a także szeroko pojętym prawie cywilnym i administracyjnym. Swoje doświadczenie zdobywał przede wszystkim na sali sądowej, dzięki czemu doskonale rozumie procedury postępowania karnego oraz cywilnego. Mecenasa Piotra Czyżyńskiego cechuje terminowość oraz ogromne zaangażowanie w każdą obsługiwaną sprawę. Doświadczenie nabyte na sali sądowej umożliwia mu świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Ponadto posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym. Prowadzi własną kancelarię w Rzeszowie. Zapraszamy na stronę adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie