Zakładanie spółek

Tradycyjne i w systemie S-24
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Pełnomocnikiem przed sądem rejestrowym może być radca prawny lub adwokat. Wyróżniamy osobowe, a także kapitałowe spółki prawa handlowego. Do tych pierwszych należy spółka jawna, komandytowa, partnerska oraz komandytowo-akcyjna, która posiada jednak pewne elementy spółki kapitałowej. Do spółek drugiego typu należy spółka zoo oraz spółka akcyjna. Kancelaria zajmuje się zakładaniem spółek zarówno w formie papierowej poprzez złożenie wnioski o wpis i sporządzenie niezbędnej dokumentacji w formie papierowej, a także elektronicznej w systemie S-24. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo radca prawny sporządzi poprowadzi w Twoim imieniu postępowanie o wpis spółki do KRS oraz sporządzi dokumentację, w tym umowę spółki skrojoną do Twoich potrzeb i oczekiwań wspólników mającej powstać spółki. Na każdym etapie tego procesu otrzymasz kompletną informację prawną oraz doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych. Więcej informacji znajdziesz w kategorii prawo spółek.