Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencka to szansa dla osób w trudnej sytuacji finansowe, które znalazły się w niej nie ze swojej winy. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie ustawy prawo upadłościowe. W postępowaniu tym strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego, który przygotowuje i wniesie do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości oraz będzie towarzyszył dłużnikowi podczas rozprawy. Prawnik pomoże też skompletować dokumentację, taką jak wezwania do zapłaty czy umowy. Dowody te zostaną powołane na okoliczność stanu niewypłacalności i wysokość zaciągniętych zobowiązań. Więcej na ten temat znajdziesz na w artykule o upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się zarówno upadłością konsumencką, jak i upadłością przedsiębiorców.