Prawo egzekucyjne

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego jakim jest najczęściej prawomocny wyrok Sądu, czyli taki od którego nie przysługują stroną zwyczajne środki zaskarżenia wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie temu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjne zaopatrzony w klauzule wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika, w tym celu wierzyciel musi złożyć stosowny wniosek w dowolnie wybranej Kancelarii Komorniczej. Wniosek taki może sporządzić również adwokat lub radca prawny, który będzie reprezentował wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, którego kosztami, w tym kosztami wynagrodzenia zawodowego zastępcy procesowego zostanie obciążony dłużnik. Wierzyciel może też złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. Regulację dotyczące postępowanie egzekucyjnego znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o komornikach sądowych. W Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie znajduje się stosunkowo wiele Kancelarii komorniczych.