Alimenty

Sprawy o alimenty mają charakter rodzinny. Do alimentacji zobowiązani są najbliżsi członkowie rodziny, a w niektórych przypadkach także byli małżonkowie. Sprawy te dotyczą:

  • ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego,
  • ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • żądanie zapłaty od osoby zobowiązanej do alimentacji kwoty wyłożonej na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji przez osobę, która nie była do tego zobowiązana, czyli tzw. regres alimentacyjny.
Więcej informacji uzyskasz na blogu, między innymi w tym artykule.

Dodatkowo informacje dotyczące spraw o alimenty

Zachęcamy również do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi spraw o alimenty dostępnymi stronie Internetowej adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie