Wydziedziczenie

Wydziedziczenie nie jest w wbrew obiegowej opinii jedynie pozbawieniem prawa do spadku, pozbawić prawa do spadku można bowiem sporządzając testament, w których nie uwzględni się określonej osoby. Skutek wydziedziczenia jest natomiast dalej idący, powoduje że spadkobierca zostaje pozbawiony prawa do zachowku. Wydziedziczenia dokonuje się w formie oświadczenia składanemu osobie, która ma zostać wydziedziczona. Aby jednak oświadczenie takie było skuteczne konieczne jest spełnienie określonych przesłanek, które są przejawem negatywnego zachowania osoby będącej w kręgu spadkobierców ustawowych uprawnionych do zachowku (np. długotrwałe zaniedbywanie obowiązków rodzinnych czy dopuszczenie się przestępstwa przeciwko spadkodawcy). Więcej informacji na omawiany temat znajduje się tutaj.