Opieka

O opiece nad dzieckiem Sąd orzeka w wyroku rozwodowym, oczywiście jeżeli sprawa dotyczy dziecka małoletniego. O opiece Sąd może orzec także poza sprawą rozwodową. Opiekę przyznaje się temu rodzicowi co do, którego istnieje rękojmia jej prawidłowego sprawowania. Istnieje również możliwość przyznania opieki naprzemiennej obojgu rodzicom, wówczas dziecko przez część czasu będzie przebywać u jednego z rodziców, a część czasu u drugiego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.