Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach rodzinnych. Ponad 10 lat doświadczenia w stosowaniu prawa umożliwia podejście do sprawy w sposób kompleksowy. Radca prawny może załatwić za Ciebie wszelkie formalności związane z postępowaniami rodzinnymi, od złożenia wniosku, do przez reprezentację w Sądzie, aż do uzyskania prawomocnego wyroku Sądu. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo i załatwimy Twoją sprawę od A do Z. Na naszym blogu znajduje się kilkanaście artykułów z zakresu postępowań rodzinnych prowadzonych przez Sądy Rodzinne.

Kontakt z Kancelarią

telefon główny:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Skontaktuj się z nami

Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne to gałąź prawa szczególnego rodzaju regulująca stosunki prawne wynikające przede wszystkim pokrewieństwa, ale też małżeństwa oraz powinowactwa. Stosunki te mogą mieć charakter zarówno majątkowy, np. sprawy o alimenty, jak i niemajątkowy, np. sprawy o opiekę nad dzieckiem. W swoje praktyce stykam się głównie z postępowaniami dotyczącymi:

 • orzeczenie rozwodu lub separacji z orzekaniem lub bez orzekania o winnym rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • ustaleniem istnienia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, a także zmiana jego wysokości poprzez podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • ustalenia kto będzie sprawował opiekę nad małoletnim dzieckiem i z kim dziecko to będzie zamieszkiwać na stałe, lub ustalenie opieki przemiennej,
 • ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa dziecka w o oparciu o badania genetyczne,
 • adopcji czyli inaczej przysposobienia małoletniego dziecka.
 • uznanie dziecka w przypadku biologicznego ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa lub unieważnienia małżeństwa (nie jest to równoznaczne z rozwodem),
 • podziału majątku po rozwodzie,
 • zawierania umów majątkowych małżeńskich przed notariuszem (radca prawny lub adwokat może pełnić funkcję pełnomocnika w toku czynności notarialnej),
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi.

  Sprawy rodzinne rozpatrują w I instancji Sądy Rejonowe lub Okręgowe, w tym Sądy w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie, gdzie znajduje się moja praktyka.

Dodatkowo informacje dotyczące prawa rodzinnego 

Więcej informacji dotyczących prawa rodzinnego znajdziesz na stronie adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.