Umowa powiernictwa

Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów powiernictwa, w tym umów powiernictwa finansowego. Umowy te mają charakter nienazwany dlatego ich sporządzenie wymaga odpowiedniej wiedzy w zakresie stosunków gospodarczych. W umowie tej powinny znaleźć się postanowienia zabezpieczające interesy powierzającego, ale też powiernika. Zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu i współpracy w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.