Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Świadek w postępowaniu karnym

Prawa i obowiązki świadka w procedurze karnej

Świadek posiada określone obowiązki oraz uprawnienia wynikające z przepisów postępowania karnego. Przede wszystkim każda osoba wezwana na rozprawę karną w charakterze świadka ma prawny obowiązek stawienia się w wyznaczonym terminie i złożenia zeznań zgodnych z prawdą. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przesłuchania świadka z wykorzystaniem urządzeń do przesyłania dźwięku i obrazu na odległość. Jest to przejawem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. W przypadku natomiast gdy świadek jest obłożnie chory istnieje możliwość przeprowadzenia przesłuchania w miejscu jego pobytu.

Brak możliwości przesłuchania świadka zdarzenia, kiedy zachodzi?

Nie w każdej jednak sytuacji można przesłuchać świadka. W szczególności nie ma możliwość, aby przesłuchać adwokata lub radcę prawnego na okoliczności, o których powziął informację w toku udzielania pomocy prawnej oskarżonemu. Chodzi tu zarówno o sytuację gdy zawodowy prawnik prowadzi sprawę oskarżonego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo jak i w przypadku udzielania porady prawnej. Ograniczenie w zakresie możliwości przesłuchania świadka dotyczy także mediatorów, jednak w tym przypadku obowiązek zachowania tajemnicy nie obowiązuje stosunku do pewnych przestępstw. Chodzi tutaj o przestępstwa, o których nie zawiadomienie stanowi przestępstwo wymienione w art. 240 kodeksu karnego. Nie istnieje również możliwość przesłuchania duchownych co do faktów, które zostały ujawnione w toku spowiedzi. Ponadto istnieją ograniczenia  w zakresie możliwości przesłuchania na okoliczność tajemnicy państwowej oraz zawodowej.

Prawa osób najbliższych dla oskarżonego

Osobom najbliższym dla oskarżonego w rozumieniu kodeksu karnego przysługuje prawo do odmowy składania zeznań. Osoby te mogą odmówić składania jakichkolwiek zeznań lub tylko odpowiedzi na określone pytania. Do osób najbliższych w rozumieniu kodeksu karnego należy miedzy innymi małżonek, rodzice, dzieci, czy też rodzeństwo. Jest to zrozumiałe, gdyż w innym przypadku osoby takie stawiane by były w sytuacji bez wyjścia. Prawo do odmowy składania zeznań nie oznacza jednak, że osoby takie mogą zeznawać nieprawdę. Szczególne warunki obowiązują przy przesłuchiwaniu małoletnich świadków, a także tzw. świadków anonimowych. Zasadą jest również to, że w postępowaniu karnym od świadków odbierane jest przyrzeczenie. Świadek w toku postępowania może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Warunkiem ustanowienia pełnomocnika w tym przypadku jest jednak wykazanie interesu prawnego w toczącym się postępowaniu

Pomoc Kancelarii 

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Udzielamy pomocy prawnej nie tylko stroną postępowania, ale także świadkom, którzy posiadają interes prawny w toczącym się postępowaniu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus