Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Źródła prawa podatkowego

Tryb nakładania obowiązków na obywateli 

Zgodnie z Konstytucją RP wszelkie świadczenia publicznoprawne mogą być nakładane tylko i wyłącznie w drodze ustawy. Oznacza to, że ustawa musi zawierać określenie wszystkich podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku. Do powystawowych elementów konstrukcyjnych podatku należy podmiot opodatkowania oraz przedmiot podatku oraz przedmiot opodatkowania, a także stawki podatkowe i przewidziane zwolnienia podatkowe i ulgi podatkowe.

Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego 

Rozporządzenia w pewnym zakresie są również źródłami prawa podatkowego. Rozporządzenia wydawane są wyłącznie przez organy wskazane w Konstytucji RP. Rozporządzenia mają charakter wykonawczy w stosunku do ustaw, które zawierają szczegółowe określenie zakresu regulacji rozporządzenia. Upoważnienie ustawowe w tym zakresie powinno określać zarówno podmiot uprawniony do wydania Rozporządzenia, zakres powierzanych do regulacji spraw oraz wytyczne co do treści tego aktu. Rozporządzenie nie może określać podstawowych elementów podatku, a jedynie pozostałe elementy konstrukcji podatku. Rozporządzenie nie może np. rozszerzać albo zawężać kręgu podmiotów podlegających opodatkowaniu. Nie jest dopuszczalne i zgodne z Konstytucja RP blankietowe upoważnienie w ustawie do wydania przepisów prawa podatkowego w drodze rozporządzania. Tezę też potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku wydanego w sprawie  o sygn. akt. I GSK 958/09. Obowiązkiem ustawodawcy jest wskazania wytycznych jakim kierować ma się organ wydający rozporządzenie w danej kwestii. Nie jest również możliwa subdelegacja, czyli sytuacja, że organ upoważniony do wydania rozporządzenia powierza tę kompetencję innemu organowi, nawet jeżeli ten inny organ jest upoważniony do wydawania rozporządzeń.

Zasady nakładania podatków

Podsumowując należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju podatki mogą być nakładane tylko i wyłącznie w przepisach prawa podatkowego. Akty niższego rzędu nie mogą rozszerzać podmiotowego czy przedmiotowego zakresu opodatkowania, czy też podwyższać ustalonej w ustawie stawkę podatku. Należy również pamiętać o tym, że każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów podatkowych, dlatego akty wykonawcze w stosunku do ustaw nie mogą przewidywać w tym zakresie ulg czy zwolnień podatkowych.

Konsultacja z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli chcesz zasięgnąć konsultacji z zakresu prawa podatkowego w Twojej indywidualnej, konkretnej sprawie zapraszam do umówienia spotkania z radcą prawnym w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Ogólne informacje na temat prawa podatkowego znajdują się natomiast między innymi w kategorii prawo podatkowe.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus