Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

500+

Czym jest świadczenie wychowawcze? 

Świadczenie wychowawcze wprowadzone na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r stanowi wielką pomoc dla polskich rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Dotychczas państwo nie pomagało polskim rodzinom w tak szerokim zakresie. Co prawda rodziną, których dochód nie przekraczał określonego progu przysługiwało świadczenie rodzinne, ale było ono niskie. Funkcjonowała również ulga podatkowa na dzieci, po zmianach również dla osób, które nie podają dochodu (niezależnie od tego czy rodzina w danym roku była zobowiązania do opłacenia podatku dostawała dodatkowe pieniążki).

Wysokość świadczenia wychowawczego 

Świadczenie wychowawcze przysługuję w kwocie 500 zł, zarówno obywatelom polskim jak i Cudzoziemcom. Do pobierania świadczenia uprawniani są rodzice oraz opiekuni faktyczni dziecka. Jeżeli tylko jeden z rodziców sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem wyłącznie ten rodzic jest uprawniony do pobierania świadczenia. Pieniądze z programu 500+ nie są wliczane do dochodu na potrzeby ustalenia zobowiązania alimentacyjnego, nie zmniejszają zatem wysokości należnych alimentów.

Próg dochodowy 

Na drugie i kolejne dziecko można otrzymać świadczenie bez względu na dochody osiągane w rodzinie. Niestety w przypadku 1 dziecka obowiązuje próg dochodowy, który wynosi 800 zł (słownie osiemset złotych i zero groszy) dochodu przypadającego na członka rodziny, natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to kwota o 400 zł wyższa. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w jednostce opieki społecznej funkcjonującej w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ww. świadczenia oraz dowody na okoliczności uzyskiwanego dochodu, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę.

Odwołanie od decyzji 

Jeżeli organ odmówił Ci prawa do świadczenia wychowawczego możesz się dowołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Najlepiej aby odwołanie takie sporządził adwokat lub radca prawny. Prawnik może Cię reprezentować między innymi przed SKO w Przemyślu. Jeżeli Samorządowego Kolegium Odwoławcze nie słusznie podtrzymało decyzję w sprawie 500+ możesz złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Nasza Kancelaria w Jarosławiu oraz Przeworsku zajmuję się sprawami o 500+, działania pracowników często są niezgodne z prawem, dlatego w uzasadnionych przypadkach interwencja zawodowego pełnomocnika jest koniecznością. Doradzam również w zakresie sporządzenia samego wniosku oraz w zgromadzeniu i skompletowaniu właściwej dokumentacji, która musi zostać dołączona do wniosku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus