Adwokaci i Radcowie Prawni

Dwie korporacje prawników 

W Polsce istnieją dwie korporację prawników z pełnymi uprawnieniami świadczących usługi prawne dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Uprawnienia adwokatów i radców prawnych co do zasady są takie same. Radcy prawni mogą jednak pozostawać w stosunku pracy, co w przypadku adwokatów z pewnymi wyjątkami jest zabronione. W związku z tym, jeżeli adwokat chce podjąć pracę jako prawnik, np. w spółce kapitałowej musi przenieść się do samorządu radców prawnych. Przeniesienie z jednej korporacji do drugiej nie stwarza większych problemów. Prawnik może znajdować się na liście zarówno adwokatów, jak i radców prawnych, musi jednak wybrać który z tych zawodów wykonuje.  Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mogą być pełnomocnika stron przed Sądem w każdej sprawie. Z tym zastrzeżeniem, że przypadku członek korporacji prawniczej pozostaje w stosunku pracy nie może być obrońcą (dotyczy to radców prawnych, bowiem adwokaci nie mają możliwości pozostawania w stosunku pracy).

Wymagania dla radców i adwokatów 

Wymagania do wpisania na listę adwokatów i radców prawnych są takie same w obu przypadkach. Również egzaminy wstępne i końcowe na obie aplikacje są takie same.  Niezależnie od tego po zdaniu końcowego egzaminu radcowskiego i wpisie istnieje możliwość wpisania również na listę adwokatów. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku egzaminu adwokackiego. Oba środowiska darzą siebie szacunkiem i zawsze gdy jest to możliwe podejmują współpracę na rzecz praworządności i wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa.  Ważne jest jednak to, aby skorzystać z usług prawnika z uprawnieniami  jeżeli zachodzi taka potrzeba, bowiem działanie na własną rękę czasem może pociągnąć za sobą wyjątkowo ciężkie skutki dla strony nie znającej przepisów prawa oraz procedury sądowej.

Połączenie korporacji prawników

Obie profesje prawnicze charakteryzują się wysokim poziomem świadczenia usług prawnych i muszą wykazać się najwyższym poziomem staranności. Adwokaci tak samo jak radcy prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Zawody te kiedyś cechowały się większą odrębnością, z czasem odmienności te zanikały. Istnieje również postulat, aby połączyć te dwa środowiska prawnicze.

Podobieństwo obu korporacji 

Reasumując oba wymienione powyżej zawodu prawnicze są bardzo do siebie podobne. Podejmując decyzję co do wyboru prawnika z uprawnieniami powinniśmy się więc kierować jego doświadczeniem i kwalifikacjami, a nie przynależnością do określonej korporacji prawniczej. Na terenie w których działa Kancelaria, czyli miast takich jak Jarosław, Przeworsk, Rzeszów oraz Przemyśl znajduje się wiele Kancelarii adwokackich oraz Kancelarii radcowskich.