Adwokat lub radca prawny z urzędu

Kiedy można się ubiegać o adwokata z urzędu? 

W postępowaniu cywilnym strona, która ze względu na swoją sytuację majątkową oraz dochodową w aspekcie sytuacji rodzinnej nie jest w stanie zapłacić zawodowemu prawnikowi, za jego usługi, a jednocześnie potrzebuje jego pomocy może ubiegać się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W takim przypadku strona nie będzie zobowiązana do poniesienia kosztów zastępstwa procesowego, lecz poniesie je skarb państwa. Opłaty za czynności adwokackie i radcowskie z urzędu są bardzo niskie, nie zmienia to faktu, że kancelarię adwokackie i radcowskie prowadzą takie sprawy z najwyższym poziomem staranności zawodowej. Jednak nie każdy prawnik przyjmuje sprawy z urzędu, dlatego najlepiej na samym początku zwrócić się do wybranego prawnika, czy ten wyrazi zgodę na prowadzenie sprawy z urzędu. We wniosku o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika strona może wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego, w sprawach podatkowych może być nim również doradca podatkowy.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Strona, która ubiega się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu musi złożyć stosowny wniosek. Wniosek ten nie musi być składany na żadnym formularzu, można go napisać odręcznie. Natomiast do wniosku należy dołączyć sporządzone na urzędowym formularzu oświadczenie o dochodach, majątku, stanie rodzinnym oraz źródłach utrzymania wnioskodawcy. We wniosku należy wykazać z jednej strony, że strona znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, z drugiej zaś strony, że udział adwokata lub radcy prawnego po jej stronie w przedmiotowej sprawie jest konieczny. Udział zawodowego prawnika jest co do za zasady potrzebny w przypadku gdy sprawa jest skomplikowana lub warunki osobiste wnioskodawcy, w szczególności podeszły wiek czy choroba psychiczna przemawiają za tym, że nie poradzi on sobie w sądzie.

Właściwość Sądu

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składa się do Sądu właściwego w sprawie, w której zawodowy pełnomocnik ma zostać ustanowiony. Wniosek ten można również dołączyć do pozwu lub wniosku głównego w postępowaniu nieprocesowym. Do wniosku można dołączyć także inne dokumenty, w tym zaświadczenia potwierdzające fakty powołane we wniosku, w szczególności dokumentację medyczną wnioskodawcy. Radca prawny J. Orlowska-Pączek stara się w miarę możliwości przyjmować sprawy z urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu. Jej Kancelarie znajdują się w takich miastach jak Rzeszów, Przeworsk, a także Jarosław. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji możesz skontaktować się z sekretariatem Kancelarii i umówić swoją wizytę. Możesz również przyjść osobiście w godzinach pracy Kancelarii Radcy Prawnego.