Asystent sędziego

Cechy zawodu sędziego? 

Zawód asystenta sędziego został wprowadzony do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości stosunkowo niedawno. Celem wprowadzenia tej instytucji do systemu sądownictwa było odciążenie sędziów w zakresie obowiązków związanych z merytorycznym rozpoznaniem sprawy. Co prawda sędziowie korzystali już pomocy pracowników sekretariatu, jednak osoby stanowiły wyłącznie wsparcie techniczne i administracyjne dla pracy sędziów, natomiast nie były uprawnione do dokonywania czynności pomocniczych z zakresu merytorycznego rozpoznawania spraw, które wpływały do Sądu. W pewnym zakresie wsparcie takie stanowili i stanowią referendarze sądowi, którzy nie wykonują jednak czynności pomocniczych, lecz samodzielne czynności prowadzące do merytorycznego rozpoznania sprawy, w szczególności w zakresie postępowania wieczysto-księgowego. Asystent sędziego natomiast wykonuje czynności merytoryczne wymagające wiedzy prawniczej jednak w sposób niesamodzielny, a w ramach wsparcia sędziego orzekającego w sprawie.

Zadania asystenta w Sądzie

Do zadań asystenta sędziego należy w szczególności przygotowywanie pod nadzorem i według wytycznych sędziego projektów postanowień, wyroków i ich uzasadnień. Merytoryczne wsparcie sędziego obejmuje tez referowanie spraw, gromadzenie literatury i orzecznictwa przydatnych do rozpoznania sprawy. Asystent sędziego zgodnie z ustawą jest również odpowiedzialny za nadzór nad wykonywaniem zarządzeń sędziego przez sekretariat. Asystent sędziego kontroluje również stan spraw zawieszonych i informuje o tym stanie na bieżąco sędziego. Obecnie na jednego asystenta sędziego przypada około 4 sędziów, dlatego tylko w części asystenci odciążają sędziów w zakresie merytorycznego rozpoznawania spraw. Postuluje się aby, na każdy sędzia korzystał z pomocy asystenta sędziego, co z pewnością przyspieszyłoby rozpoznawanie spraw, bowiem sędziego mogli by się skupić na funkcjach orzeczniczych, a czynności pomocnicze powierzyć asystentom. Zasadnym byłoby też również podwyższenie uposażeń asystentów sędziego, które są stosunkowo niskie.

Wymagania do wykonywania zawodu asystenta sędziego

Do niedawna wymagania do pełnienia funkcji asystenta sędziego były bardzo wysokie, a mianowicie oprócz ukończenia wyższych studiów prawniczych należało legitymować się ukończeniem aplikacji, jednak ze względu na niedobory kadrowe ten drugi wymóg został zlikwidowany. Aktualnie aby ukończyć studia prawnicze należy ukończyć wyższe studia prawnicze, ukończyć 24 rok życia. Aktualnie znajdujesz się na blogu Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku. Więcej artykułów znajdziesz na blogu.