Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji

Waga Konstytucji w porządku prawnym 

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym obowiązującym na terenie Polski. Warto pamiętać, że wiele przepisów konstytucji znajduje bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku prawnym. Zasadą jest właśnie to, że przepisy Konstytucji stosuje się wprost. Oznacza to, że Sąd stosując prawa w danej konkretnej sprawie i rozstrzygając określony spór może oprzeć swoje rozstrzygnięcie również na regułach zawartych w Konstytucji. Nie każda jednak norma konstytucyjna może znaleźć zastosowanie bezpośrednie.

Upoważnienia ustawowe w Konstytucji 

Przede wszystkim Konstytucja zawiera upoważnienia do uregulowania pewnych kwestii w drodze ustawowej. Regulacja ta znajduje się w art. 81 Konstytucji, który stanowi niektórych prawa gwarantowanych w Konstytucji można dochodzić wyłącznie w granicach określonych w ustawie. Jest to w pełni zrozumiałe rozwiązanie, gdyż niektóre materie wymagają szczegółowej regulacji, a to ustawa stanowi podstawowy akt prawny regulujący stosunki społeczne. W takim przypadku gdy Konstytucja gwarantuje jakieś prawo w jej przepisach znajduje się postanowienie, że tego konkretnego prawa można dochodzić w granicach określonych w ustawie. Norma taka stanowi także zobowiązanie dla prawodawcy, gdy uregulował określoną materii aktem rangi ustawowej.

Normy programowe 

Niektóre natomiast normy Konstytucyjne same ze swojej istoty uniemożliwiają bezpośrednie zastosowanie. Są to tak zwane normy programowe. W tym przypadku Konstytucja przyznaje obywatelom prawa i wolności jednak nie jest możliwa ich realizacja tylko i wyłącznie w oparciu o postanowienia Konstytucji, bowiem jej regulację w tym zakresie są zbyt mało szczegółowe, bardziej o charakterze wytycznych dla prawodawcy ustawowego. Należy zatem stwierdzić, że norma konstytucyjna może stanowić podstawę wydania decyzji lub orzeczenia tylko i wyłącznie w przypadku gdy jest w sposób wystarczający skonkretyzowana w stopniu umożliwiającym jej zastosowanie bez odwoływania się do przepisów rangi ustawowej. Tezę tę potwierdza między innymi Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 umaja 2013 r., w sprawie o sygn. akt. VI ACa 1362/12.

Usługi adwokackie lub radcowskie 

W sprawach gdzie znajduje bezpośrednio zastosowanie Konstytucja wskazanym jest skorzystanie z usług adwokata lub radcy prawnego. Prawnicy Ci posiadają uprawnienia w szczególności do sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej. Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Więcej informacji na temat Konstytucji Rzeczpospolitej Polski znajdziesz w kategorii prawo konstytucyjne.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus