Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji

Waga Konstytucji w porządku prawnym 

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym obowiązującym na terenie Polski. Warto pamiętać, że wiele przepisów konstytucji znajduje bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku prawnym. Zasadą jest właśnie to, że przepisy Konstytucji stosuje się wprost. Oznacza to, że Sąd stosując prawa w danej konkretnej sprawie i rozstrzygając określony spór może oprzeć swoje rozstrzygnięcie również na regułach zawartych w Konstytucji. Nie każda jednak norma konstytucyjna może znaleźć zastosowanie bezpośrednie.

Upoważnienia ustawowe w Konstytucji 

Przede wszystkim Konstytucja zawiera upoważnienia do uregulowania pewnych kwestii w drodze ustawowej. Regulacja ta znajduje się w art. 81 Konstytucji, który stanowi niektórych prawa gwarantowanych w Konstytucji można dochodzić wyłącznie w granicach określonych w ustawie. Jest to w pełni zrozumiałe rozwiązanie, gdyż niektóre materie wymagają szczegółowej regulacji, a to ustawa stanowi podstawowy akt prawny regulujący stosunki społeczne. W takim przypadku gdy Konstytucja gwarantuje jakieś prawo w jej przepisach znajduje się postanowienie, że tego konkretnego prawa można dochodzić w granicach określonych w ustawie. Norma taka stanowi także zobowiązanie dla prawodawcy, gdy uregulował określoną materii aktem rangi ustawowej.

Normy programowe 

Niektóre natomiast normy Konstytucyjne same ze swojej istoty uniemożliwiają bezpośrednie zastosowanie. Są to tak zwane normy programowe. W tym przypadku Konstytucja przyznaje obywatelom prawa i wolności jednak nie jest możliwa ich realizacja tylko i wyłącznie w oparciu o postanowienia Konstytucji, bowiem jej regulację w tym zakresie są zbyt mało szczegółowe, bardziej o charakterze wytycznych dla prawodawcy ustawowego. Należy zatem stwierdzić, że norma konstytucyjna może stanowić podstawę wydania decyzji lub orzeczenia tylko i wyłącznie w przypadku gdy jest w sposób wystarczający skonkretyzowana w stopniu umożliwiającym jej zastosowanie bez odwoływania się do przepisów rangi ustawowej. Tezę tę potwierdza między innymi Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 umaja 2013 r., w sprawie o sygn. akt. VI ACa 1362/12.

Usługi adwokackie lub radcowskie 

W sprawach gdzie znajduje bezpośrednio zastosowanie Konstytucja wskazanym jest skorzystanie z usług adwokata lub radcy prawnego. Prawnicy Ci posiadają uprawnienia w szczególności do sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej. Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Więcej informacji na temat Konstytucji Rzeczpospolitej Polski znajdziesz w kategorii prawo konstytucyjne.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus