Ceny usług adwokatów i radców prawnych

Kompetencje adwokatów i radców prawnych 

Świadczenie usług prawnych przez zawodowych zastępców procesowych, tj. adwokatów i radców prawnych podlega regulacjom prawnym. W szczególności w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jakim jest rozporządzenie ustalono minimalne stawki prawników korporacyjnych za świadczenie usług prawnych. Rozporządzenie to posługuje się stawką ryczałtową za prowadzenie całego postępowania, w niektórych tylko przypadkach określa stawki za poszczególne czynności procesowe. Co do zasady ten akt prawny reguluję tylko wynagrodzenie prawników z tytułu zastępstwa procesowego, nie obejmuje natomiast usług takich jak sporządzanie dokumentacji prawnej, czy udzielania porad prawnych. Pomimo, że minimalne stawki za czynności adwokatów i radców prawnych regulują dwa odrębne rozporządzenia ich stawki nie różnią się, jest to zrozumiałe bowiem obie korporację prawnicze świadczą usługi na jak najwyższym poziomie i obowiązują je te same wymogi kwalifikacji zawodowych oraz podobne wymagania natury etycznej (kodeksy etyki w pewnych zakresie się jednak różnią).

Stawki minimalne za świadczenie usług prawnych 

Co do zasady stawki minimalne za świadczenie usług prawnych są uzależnione od wartości przedmiotu sporu. W uproszczeniu jest to zwykle kwota, której zapłaty domaga się powód. Im wyższa wartość przedmiotu sporu, tym wyższe wynagrodzenie prawnika. Jest to zrozumiała bowiem wskazane jest aby, prawnicy prowadzili również sprawy o mniejszej wartości, które często bardzo skomplikowane, a ich zasadnicze wynagrodzenie wynikało z prowadzenia spraw o większej wartości. W niektórych sprawach nie możemy jednak mówić o wartości przedmiotu sporu, np. w przypadku postępowania rozwodowego, czy w sprawie przyznania opieki nad dzieckiem. Również sprawy karne są oderwane od wartości materialnej takim przypadku rozporządzenie ustala wprost jakie minimalne wynagrodzenie należy się radcy prawnemu za prowadzenie postępowania. Należy podnieść, że w niektórych sprawach, zwłaszcza tych w których stawka jest uzależniona od wps stawki rozporządzenia są stosunkowo wysokie, natomiast w innych kształtują się na poziomie nieadekwatnych do nakładu pracy. Informację na temat wynagrodzenia prawnika znajdują się zwykle na stronie internetowej Kancelarii adwokackiej, bądź Kancelarii radcowskiej Odrębne rozporządzenie reguluje natomiast zasady opłacania przez skarb państwa pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Co ważna, za prowadzenie tzw. urzędówki radca prawny lub adwokat otrzyma znacznie niższe wynagrodzenie niż pełnomocnik z wyboru. Jednocześnie zarówno w przypadku sprawy z urzędu jak i z wyboru obowiązuje ten sam wysoki standard usług. Z uwagi na ten fakt, sprawy z urzędu nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród doświadczonych prawników. Więcej informacji na temat spraw związanych z cenami za usług radców prawnych znajdziesz w zakładce cennik.