Czy warto korzystać z usług firm antywindykacyjnych?

Na czym polega antywindykacja?

Antywindykacja to zespół działań mających na celu obronę przez niezasadnymi roszczeniami wierzyciela lub osoby podającej się za wierzyciela oraz ochronę przed niezgodnymi z prawem lub naruszającymi słuszne interesy dłużnika czynnościami podejmowanymi w toku egzekucji lub na drodze polubownej.

Czym zajmują się firmy oferujące usługi, w zakresie antywindykacji?

Firmy takie oferują pomoc dłużnikom polegającą na obronie ich praw naruszonych działaniami firm windykacyjnych. Firmy takie w przekazach reklamowcy bardzo często sugerują, że pomagają swoim Klientom walczyć w Sądzie lub w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Czy firmy antywindykacyjne posiadają jakieś specjalne uprawnienia?

Nie. Firmy takie nie posiadają żadnych specjalnych uprawnień. Wiele takich firm w swoich przekazach reklamowych chwali się wygranymi w Sądach sprawami publikując wyroki, w sprawach, w których strony były reprezentowane  przez profesjonalnych pełnomocników, a nie firmy antywindykacyjne.   Taką firmę może założyć każdy, nawet osoba nie posiadająca wykształcenia podstawowego. Firma taka nie może reprezentować Klienta w Sądzie, ani przed komornikiem. Firma taka nie może również zatrudnić adwokata lub radcy prawnego, aby reprezentował  jej Klienta. Co ważne firmę taką nie obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że wszelkie informację, które zostały ujawnione przez Klienta mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, w tym również firmą windykacyjnym, Sądom oraz komornikowi. Pracownicy takiej firmy mogą być wzywani do Sądu i mają obowiązek zeznawać nawet jeżeli zeznania  te są niekorzystne dla ich Klienta.

Jakie są koszty usług firm antywindykacyjnych?

Koszty usług takich firm są wysokie, zwykle znacznie wyższe niż koszty wynagrodzenia zawodowych pełnomocników procesowych. Najczęściej firmy takie poubierają wysoką opłatę wstępną oraz prowizję sięgającą nawet 30 % wygranej kwoty.

Potrzebujesz ochrony swoich słusznych praw jako dłużnik

Najlepiej jak zwrócisz się o pomoc prawną  do dowolnie wybranego adwokata lub radcy prawnego. Możesz też skorzystać z usług naszego zespołu radców prawnych.