Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Definicja przestępstwa

Definicja przestępstwa w kodeksie karnym

Pojęcie przestępstwa definiuje już art. 1 kodeksu karnego. W przepisie tym wymienione są przesłanki, które muszą zostać kumulatywnie spełnione, aby dany czyn człowieka uznać za przestępstwo. Zachowanie stanowiące czyn przestępczy może polegać zarówno na działaniu jak i na zaniechaniu (w przypadku, gdy prawo nakazuje działać, np. przestępstwo polegające na nieudzieleniu pomocy ofierze wypadku).

Przesłanki przestępstwa 

Podstawowym warunkiem uznania zachowania człowieka za przestępstwo jest to, aby zachowanie to stanowiło czyn bezprawny. O bezprawności czynu mówimy wówczas, gdy jest on zabroniony przez ustawę obowiązująca w chwili jego popełnienia (jest to również związane z zasadą niedziałania prawa w wstecz), a jednocześnie nie występują okoliczności wyłączające bezprawność takie jak kontratypy (obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Prawno-materialna ocena skutków zaistnienia kontratypów budzi spór w doktrynie. Nie jest przedmiotem niniejszego artykułu jego omówienie. Nie mniej jednak w każdym wypadku wystąpienie kontratypu skutkuje brakiem ukarania sprawcy czynu. Kolejny elementem warunkującym uznanie czynu za przestępstwo jest stopień jego społecznej szkodliwości, który musi być wyższy niż znikomy. Nie jest zatem przestępstwem czyn zabroniony, którego szkodliwość jest znikoma, lub niższa niż znikoma. Elementem obligatoryjnym przestępstwa jest również wina sprawcy. Wina sprawcy jest przejawem stosunku psychicznego sprawcy do popełnionego zachowania, które może być zakwalifikowane jako przestępstwo. Jest to tak zwana „osobista zarzucalność” polegająca na rozważeniu, czy w danej konkretnej sytuacji obywatel o postawie konformistycznej w stosunku do obowiązującego porządku prawnego postąpiłby inaczej. W przypadku przestępstw skutkowych polegających na zaniechaniu odpowiedzialność sprawcy jest również uzależniona od tego, czy ciążył na nim szczególny obowiązek prawny w zakresie zapobiegnięcia skutkowi. Jeżeli taki obowiązek istniał możemy mówić o przestępstwem (jeżeli są spełnione pozostałe przesłanki). Obowiązek taki ciąży między innymi na funkcjonariuszach policji i innych służb, którzy mają obowiązek ochrony życia i zdrowia obywateli.

Pomoc obrońcy z Kancelarii

Osoby oskarżone oraz podejrzane może w toku postępowania reprezentować obrońca. Funkcje tę może pełnić adwokat lub radca prawny. Skorzystanie z pomocy obrońcy zapewnia, że osoba w toku postępowania rzeczywisty lub domniemany sprawca będzie korzystał z ochrony prawnej świadczonej przez profesjonalnego prawnika, którego obowiązuje obowiązek przestrzegania tajemnicy. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowskiej-Pączek znajduje się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus