Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Definicja przestępstwa

Definicja przestępstwa w kodeksie karnym

Pojęcie przestępstwa definiuje już art. 1 kodeksu karnego. W przepisie tym wymienione są przesłanki, które muszą zostać kumulatywnie spełnione, aby dany czyn człowieka uznać za przestępstwo. Zachowanie stanowiące czyn przestępczy może polegać zarówno na działaniu jak i na zaniechaniu (w przypadku, gdy prawo nakazuje działać, np. przestępstwo polegające na nieudzieleniu pomocy ofierze wypadku).

Przesłanki przestępstwa 

Podstawowym warunkiem uznania zachowania człowieka za przestępstwo jest to, aby zachowanie to stanowiło czyn bezprawny. O bezprawności czynu mówimy wówczas, gdy jest on zabroniony przez ustawę obowiązująca w chwili jego popełnienia (jest to również związane z zasadą niedziałania prawa w wstecz), a jednocześnie nie występują okoliczności wyłączające bezprawność takie jak kontratypy (obrona konieczna, stan wyższej konieczności). Prawno-materialna ocena skutków zaistnienia kontratypów budzi spór w doktrynie. Nie jest przedmiotem niniejszego artykułu jego omówienie. Nie mniej jednak w każdym wypadku wystąpienie kontratypu skutkuje brakiem ukarania sprawcy czynu. Kolejny elementem warunkującym uznanie czynu za przestępstwo jest stopień jego społecznej szkodliwości, który musi być wyższy niż znikomy. Nie jest zatem przestępstwem czyn zabroniony, którego szkodliwość jest znikoma, lub niższa niż znikoma. Elementem obligatoryjnym przestępstwa jest również wina sprawcy. Wina sprawcy jest przejawem stosunku psychicznego sprawcy do popełnionego zachowania, które może być zakwalifikowane jako przestępstwo. Jest to tak zwana „osobista zarzucalność” polegająca na rozważeniu, czy w danej konkretnej sytuacji obywatel o postawie konformistycznej w stosunku do obowiązującego porządku prawnego postąpiłby inaczej. W przypadku przestępstw skutkowych polegających na zaniechaniu odpowiedzialność sprawcy jest również uzależniona od tego, czy ciążył na nim szczególny obowiązek prawny w zakresie zapobiegnięcia skutkowi. Jeżeli taki obowiązek istniał możemy mówić o przestępstwem (jeżeli są spełnione pozostałe przesłanki). Obowiązek taki ciąży między innymi na funkcjonariuszach policji i innych służb, którzy mają obowiązek ochrony życia i zdrowia obywateli.

Pomoc obrońcy z Kancelarii

Osoby oskarżone oraz podejrzane może w toku postępowania reprezentować obrońca. Funkcje tę może pełnić adwokat lub radca prawny. Skorzystanie z pomocy obrońcy zapewnia, że osoba w toku postępowania rzeczywisty lub domniemany sprawca będzie korzystał z ochrony prawnej świadczonej przez profesjonalnego prawnika, którego obowiązuje obowiązek przestrzegania tajemnicy. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowskiej-Pączek znajduje się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus