Deklaracje ZUS

Obowiązki płatnika

Płatnik składek, a więc Pracodawca lub Zleceniodawca są zobowiązani do odprowadzenia oraz opłacania składek z tytułu Ubezpieczenia Społecznego oraz Ubezpieczeni Zdrowotnego. Natomiast osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą są zobligowane do opłacenia składek za siebie. Ponadto płatnik musi złożyć odpowiednie deklarację do ZUS. Pierwszą z nich jest deklaracja na której pracodawca zgłasza pracownika lub Zleceniobiorcę do Ubezpieczenia Społecznego i Zdrowotnego. Przedsiębiorca musi zgłosić do Ubezpieczeń również siebie, możliwe jest że wystarczy zgłoszenie do Ubezpieczenia Społecznego jeżeli przedsiębiorca jest już Ubezpieczony na podstawie umowy o pracę. W takiej samej sytuacji jest Zleceniodawca, który nie podlega obowiązkowi ubezpieczenie z tytułu mowy o dzieło jeżeli jest zatrudniony na podstawie innej umowy zlecenia lub umowy o pracę i osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące na terenie Polski. Wówczas Przedsiębiorca lub 

Ubezpieczenie wykonawców 

Obowiązkowemu Ubezpieczeniu Społecznemu, ani Zdrowotnemu nie podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło. Pojęcie wykonują pracę jest oczywiście jedynie skrótem myślowym bo osoby takie nie pozostają w stosunku pracy.

Złożenie deklaracji przez płatników składek 

Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego płatnicy są zobowiązani do złożenia stosownych deklaracji. Przede wszystkim deklaracji głównej, na której znajdują się informację o składkach odprowadzanych przez płatnika do ZUS oraz imienne deklaracje rozliczeniowe dla każdego pracownika. Deklarację te można złożyć bezpośrednio w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wysłać listem poleconym albo skorzystać z portalu internetowego ZUS za pośrednictwem którego można przesłać te dokumenty. Jednocześnie płatnicy mają obowiązek na przekazanie na rachunek ZUS należnych składek, cześć składek płacą z własnej kieszeni, natomiast cześć jest potrącane z wynagrodzenia pracowników. Ważne jest również aby wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie, to samo dotyczy przelewów na rachunek ZUS. Oczywiście niewielka zwłoka może nie zostać ukarana, jednak nie warto ryzykować.

Pomoc radcy prawnego 

Jeżeli masz wątpliwości co do obsługi Twojego rozliczenia warto doradzić się radcy prawnego lub adwokata. Prawnik, zwłaszcza w zakresie stałej obsługi prawnej udzieli niezbędnego instruktażu w zakresie prowadzenia rozliczeń z tytułu Ubezpieczania Zdrowotnego i Społecznego. Stałą obsługą kadrowo-płacową zajmują się oczywiście biura rachunkowe, jednak jeżeli pewne kwestię natury prawnej budzą Twoje wątpliwości zasięgnij opinii w naszej Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku. Serdecznie zapraszamy.