Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Delegowanie pracowników

Na czym polega delegowanie pracowników? 

Delegowanie pracownika polega na tym, że pracodawca powierza pracownikowi pełnienie obowiązków służbowych w innym państwie. Zasady delegowania pracowników na terenie innego państwa Unii Europejskiej regulują przepisy prawa krajowego stanowiące implementacje unijnej dyrektywy. W przypadku delegowania pracowników z poza obszaru UE zastosowanie znajdują natomiast przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z tą dyrektywą państwa są zobowiązane zapewnić pracownikom delegowanym na teren danego państwa ochronę taką, jaka przysługuje pracownikom rodzimym.  

Delegowanie, a delegacja

Delegowanie pracowników stało się w ostatnich czasach bardzo popularne, w związku ze wzrostem migracji zarobkowej oraz przemysłowej. Delegowanie należy odróżnić od delegacji pracownika, która jest podrożą służbową. Obie instytucje różnią się zarówno celem jak i zakresem czasowym. Oddelegowanie jest po prostu tymczasową zmianą miejsca pracy natomiast delegacja stanowi podróż służbową, która ma charakter incydentalny dlatego nie charakteryzuje się ciągłością czasową.

Uprawnienia pracownika, w przypadku delegowania 

Pracownikowi w związku z podróżą służbową przysługują dodatkowe świadczenia, natomiast pracownikowi delegowanemu przysługuje między innymi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie państwa na terenie, którego następuje delegacja, a co za tym idzie zastosowanie znajduje prawo obce nawet jeżeli sprawa zostanie rozpoznana polskiej jurysdykcji krajowej. Sprawy te dotyczą najczęściej polskich pracowników, którzy wyjeżdżają na polecenie pracodawców poza granice kraju, a także agencji pośrednictwa pracy zajmujących się wynajmem pracowników z Polski dla przedsiębiorców z krajów Europy Zachodniej  takich jak Wielka Brytania, czy Niemcy.

Rozstrzygnięcie sporu przez Sąd 

Przy sporach z pracodawcą w zakresie zakwalifikowania danego zdarzenia jako podróż służbową  czy też oddelegowania pracownika zatrudniani mogą żądać jego rozstrzygnięcia przez Sąd zgłaszając odpowiednie powództwo. Takie pismo procesowe może sporządzić również adwokat lub radca prawny. W swojej praktyce prowadzę sprawy z zakresu prawa pracy, w tym sprawy związane z delegowaniem pracowników do innego państwa UE. Zwykle w takich przypadkach pracodawcy są reprezentowani przez zawodowych pełnomocników, dlatego pomoc profesjonalnego prawnika może bardzo się przydać. Prowadzę sprawy na terenie województwa podkarpackiego, zwłaszcza w Jarosławiu, Rzeszowie, Przeworsku oraz Przemyślu. w razie potrzeby zastępuję strony w postępowaniu Sądowym również na obszarze całej Polski w oparciu o osobiste stawiennictwo, substytucję lub zastępstwo aplikanta.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus