Doradztwo podatkowe

Na czym polega świadczenie usług doradztwa podatkowego?

Świadczenie usług doradztwa podatkowego polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. Doradztwo podatkowe obejmuje też pełnienie funkcji pełnomocnika przed organami administracji skarbowej, a także Sądami. Doradztwo podatkowe to między innymi pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania.

Kto może świadczyć usługi doradztwa podatkowego?

Usługi doradztwa podatkowego mogą świadczą przede wszystkim doradcy podatkowi, ale także radcy prawni i adwokaci. Doradzać w sprawach podatkowych mogą również biegli rewidenci, nie mogą oni jednak reprezentować podatników przed organami skarbowymi i sądami. Zakres uprawnień doradców podatkowych jest węższy, niż w przypadku adwokatów i radców podatkowych gdyż mogą oni reprezentować swoich Klientów wyłącznie w sprawcach podatkowych. W sprawach podatkowych to jednak doradcy podatkowi uważani są za osoby, które posiadają najwyższe kompetencje, dlatego wielu adwokatów i radców prawnych uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Ponadto doradcy podatkowi bardzo często prowadzą biura rachunkowe, gdyż zajmują się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych swoich klientów, co nie leży w kompetencje radców prawnych i adwokatów.

Kto nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego?

Doradzać w sprawach podatkowych oraz reprezentować osób trzecich nie mogą osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień. Porad z zakresu prawa podatkowego nie mogą zatem udzielać księgowi, czy też pracownicy urzędu skarbowego. W praktyce jednak bardzo często zdarzają się sytuację, że osoby, które nie posiadają uprawnień wykonują czynności zastrzeżone dla adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Co grozi za świadczenie usług doradztwa podatkowego bez uprawnień?

Świadczenie usług doradztwa podatkowego bez uprawnień to przestępstwo zagrożone karą grzywny do 50 tyś. zł. W przypadku wykrycia takiego przestępstwa istnieje możliwość zawiadomienia organów ścigania, policji prokuratury. Najlepiej jednak sprawę taką zgłosić do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gdyż organ ten wstępnie zbada czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa. Nie zawsze łatwo jest czasem odróżnić doradztwo podatkowe od doradztwa księgowego. W razie wątpliwości można zwrócić się o interpretację do właściwej Izby samorządu zawodowego.

Jak sprawdzić czy osoba świadcząca usług doradztwa podatkowego posiada uprawnienia?

W tym celu najlepiej zwrócić się do takiej osoby o podanie informacji jaki zawód wykonuje oraz pod jakim numerem wpisu widnieje w rejestrze. Rejestr adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych jest jawny i dostępny za darmo w Internecie. W razie wątpliwości co do tożsamości danej osoby można żądać okazania legitymacji zawodowej. Co prawda nie ma obowiązku posiadania takiej legitymacji, jednak w praktyce każdy zawodowy prawnik, doradca podatkowy i biegły rewident taką legitymację posiada.

Czy nasza Kancelaria pomaga w sprawach podatkowych?

Tak. Udzielamy porad prawnych, z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentujemy naszych Klientów w tych sprawcach przed Sądami oraz organami skarbowymi. Jako radcy prawni posiadamy pełne uprawnienia do wykonywania tych czynności. . Możesz skorzystać z usług naszej Kancelarii lub innego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo biegłego rewidenta. Pamiętaj tylko, aby zawsze korzystać z usług osób i podmiotów, które posiadają stosowne uprawnienia