Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Działalność regulowana

Zasady wykonywania dzialności regulowanej

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie działalności gospodarczej jest co do zasady dozwolone dla każdego. Państwo nie tworzy sztucznych barier, czy tez ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do wykonywania niektórych rodzajów działalności gospodarczej z przyczyn merytorycznych konieczne jest posiadanie określonych kwalifikacji gdyż w przeciwnym przypadku jakość świadczonych usług będzie bardzo niska. Dodatkowo posiadanie określonych kwalifikacji i uprawnień może mieć charakter wymogu formalnego, którego nie spełnienie będzie skutkować odmową zarejestrowania działalności gospodarczej o określonym profilu Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD).

Formy dzialności regulowanej

Zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej może mieć formę zezwolenia, koncesji licencji czy wpisu na stosowną listę. Dla przykładu Kancelarię adwokacką lub radcowską może prowadzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Nie jest wystarczającym okoliczność, że osoba prowadząca taką działalność będzie zatrudniała zawodowych zastępców procesowych. W innych przypadkach dopuszczalne jest, aby to pracownik, a nie obligatoryjnie właściciel posiadał odpowiednie uprawnienia. Dla przykładu działalność weterynaryjną, czy medyczną może prowadzić każdy, jednak czynności w zakresie świadczenia takich usług muszą być powierzone odpowiednio lekarzowi i lekarzowi weterynarii. Jest to zrozumiałe, gdyż zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Samo pojęcie działalności regulowanej jest zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Regulację dotyczące poszczególnych rodzajów działalności regulowanej znajdują się natomiast w ustawach szczególnych. Z uwagi na ten fakt przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać analizy przepisów w celu ustalenia czy przedsiębiorca spełnia formalne warunki wykonywania działalności gospodarczej. Do działalności regulowanych należy, w szczególności działalność w zakresie świadczenia usług detektywistycznych. W celu wykonywania działalności gospodarczej w tym przypadku konieczne jest wpisanie do rejestru działalności regulowanej. Od działalności regulowanej należy odróżnić inne formy reglamentacji działalności gospodarczej takie jak koncesje, zezwolenia czy licencje.

Deregulacja poszczególnych zawodów

Ustawodawca do deregulacji kolejnych zawodów. Deregulacja polega na likwidacji lub zmniejszeniu wymagań koniecznych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W związku z faktem zmieniających się w tym zakresie przepisów warto skonsultować się z prawnikiem. Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus