Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja, a umowa zlecenia

Umowa zlecenia

  W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób nie pozostaje w stosunku o pracę, lecz utrzymuje się z wynagrodzenia, z tytułu umowy zlecenia. Jak wiadomo wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie przed egzekucją komorniczą. W przypadku umowy zlecenia nie można co do zasady liczyć na tego rodzaju, szeroką ochronę. Kodeks postępowania cywilnego wprowadza jednak w tym zakresie wyjątki. Dotyczy to przypadków, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzający się i służy zaspokajaniu potrzeb w zakresie utrzymania dłużnika i jego rodziny. W takiej sytuacji do egzekucji z ww. świadczenia stosuje się przepisy kodeksu pracy, zarówno w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, jak i procentowej kwoty wynagrodzenia, która może zostać zajęta przez organ egzekucyjny.

Egzekucja z umowy zlecenia 

  Komornik nie posiada co do zasady wiedzy co do tego, czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi świadczenie powtarzające się służące zaspokojenie potrzeb w zakresie utrzymania dłużnika jego rodziny. W związku z tym faktem organ egzekucyjny dokonuje zajęcia całości świadczenia. Jeżeli dłużnik chce się ochronić przed skutkami zbyt szerokiej egzekucji powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o ograniczenie egzekucji. W takim wnioskiem dłużnik powinien wskazać na dowody, które świadczą o tym, że w przedmiotowym stanie faktycznym znajdują przepisy kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym. Pisma takie może również w imieniu dłużnika wystosować jego adwokat lub radca prawny.  Jeżeli komornik nie uwzględni powyższego wniosku dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynność komornika. Jeżeli natomiast komornik uwzględni zadanie dłużnika wyda postanowienie o ograniczeniu egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Co do zasady przepisy w tym zakresie nie znajdują zastosowania do umowy o dzieło, gdyż umowa taka z samego założenia ma charakter okazjonalny, jednorazowy.

Umowa o pracę, a umowa zlecenia 

  Regulację umożliwiającą zastosowanie przepisów kodeksu pracy do umowy zlecenia w zakresie prowadzonej egzekucji należy ocenić pozytywnie. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia najczęściej pełni rolę podobną do wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo należy wskazać, że pracodawcy bardzo często zatrudniają osoby na podstawie umowy zlecenia, gdy tak naprawdę pomiędzy stronami powstaje stosunek pracy. Nie powinno być zatem tak, że w istocie to pracownik ponosi konsekwencję uchybień pracodawcy.

Jak się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w zakresie spraw egzekucyjnych. Prowadzimy zarówno postępowania egzekucyjne, jak i postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus