Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Egzekucja, a umowa zlecenia

Umowa zlecenia

  W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób nie pozostaje w stosunku o pracę, lecz utrzymuje się z wynagrodzenia, z tytułu umowy zlecenia. Jak wiadomo wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie przed egzekucją komorniczą. W przypadku umowy zlecenia nie można co do zasady liczyć na tego rodzaju, szeroką ochronę. Kodeks postępowania cywilnego wprowadza jednak w tym zakresie wyjątki. Dotyczy to przypadków, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzający się i służy zaspokajaniu potrzeb w zakresie utrzymania dłużnika i jego rodziny. W takiej sytuacji do egzekucji z ww. świadczenia stosuje się przepisy kodeksu pracy, zarówno w zakresie kwoty wolnej od potrąceń, jak i procentowej kwoty wynagrodzenia, która może zostać zajęta przez organ egzekucyjny.

Egzekucja z umowy zlecenia 

  Komornik nie posiada co do zasady wiedzy co do tego, czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi świadczenie powtarzające się służące zaspokojenie potrzeb w zakresie utrzymania dłużnika jego rodziny. W związku z tym faktem organ egzekucyjny dokonuje zajęcia całości świadczenia. Jeżeli dłużnik chce się ochronić przed skutkami zbyt szerokiej egzekucji powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o ograniczenie egzekucji. W takim wnioskiem dłużnik powinien wskazać na dowody, które świadczą o tym, że w przedmiotowym stanie faktycznym znajdują przepisy kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym. Pisma takie może również w imieniu dłużnika wystosować jego adwokat lub radca prawny.  Jeżeli komornik nie uwzględni powyższego wniosku dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynność komornika. Jeżeli natomiast komornik uwzględni zadanie dłużnika wyda postanowienie o ograniczeniu egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Co do zasady przepisy w tym zakresie nie znajdują zastosowania do umowy o dzieło, gdyż umowa taka z samego założenia ma charakter okazjonalny, jednorazowy.

Umowa o pracę, a umowa zlecenia 

  Regulację umożliwiającą zastosowanie przepisów kodeksu pracy do umowy zlecenia w zakresie prowadzonej egzekucji należy ocenić pozytywnie. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia najczęściej pełni rolę podobną do wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo należy wskazać, że pracodawcy bardzo często zatrudniają osoby na podstawie umowy zlecenia, gdy tak naprawdę pomiędzy stronami powstaje stosunek pracy. Nie powinno być zatem tak, że w istocie to pracownik ponosi konsekwencję uchybień pracodawcy.

Jak się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w zakresie spraw egzekucyjnych. Prowadzimy zarówno postępowania egzekucyjne, jak i postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus