Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja czynności niezastępowalnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W niektórych sytuacjach zgodnie z wyrokiem lub postanowieniem Sądu zaopatrzonym w klauzule wykonalności dłużnik jest zobowiązany do wykonania pewnej czynności na rzecz wierzyciela innej niż zapłata świadczenia pieniężnego, czy wydanie rzeczy. Sytuację taką reguluję artykuł 1050 kodeksu postępowania cywilnego. Dotyczy to czynności, które nie mogą być wykonane przez innym niż dłużnik podmiot, a ich wykonanie zależne jest tylko i wyłącznie od woli samego dłużnika. W takiej sytuacje nie można by było prowadzić egzekucji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, gdyż byłoby to niemożliwe. Jednocześnie wierzyciel musi dysponować środkami prawnymi, które skłonią dłużnika do wykonania ww. czynności. Dla przykładu jeżeli Sąd nakazał dłużnikowi przeprosić wierzyciela nie ma możliwości, aby wyegzekwować ten obowiązek od dłużnika w inny sposób niż określony dla egzekucji świadczeń niezastępowalnych. Nie dotyczy to co oczywiste wydania rzeczy dla, której to czynności stosuje się odrębne przepisy.

Brak wykonania czynności niezastępowalnych

W sytuacji gdy dłużnik nie wykona tych czynności niezastępowanych wierzyciel może się zwrócić o pomoc do Sądu. Sądem właściwym w niniejszej sprawie będzie Sąd Rejonowy, w okręgu którego ww. czynność ma być wykonana. W takiej sytuacji Sąd ma obowiązek wysłuchania zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Następnie Sąd wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania przedmiotowej czynności pod rygorem nałożenia grzywny jednocześnie określając jej wysokość. W przypadku zatem gdy dłużnik nie wykona ww. zobowiązania będzie się musiał liczyć z obowiązkiem zapłaty kwoty pieniężnej. Jeżeli wykonanie ww. czynności wymaga współdziałanie wierzyciela, w szczególności pokrycia wydatków na wykonanie czynności Sąd wyznaczy termin do wykonanie tej czynności dopiero gdy wierzyciel w sposób należycie wykaże że uczynił zadość swojemu obowiązkowi. Jeżeli dłużnik nie wykona czynności we wskazanym terminie Sąd ma obowiązek wyznaczyć kolejny termin wykonania ww. czynności pod rygorem wyższej niż pierwotna kara. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty pierwszej nałożonej grzywny bez względu czy tym razem wykona ww. czynność w kolejnym terminie. Na wniosek wierzyciela ww. grzywny mogą być zamienione na obowiązek zapłaty wierzycielowi określonej sumy pieniężnej. Jest to korzystne rozwiązanie gdyż pozwala wierzycielowi, aby jego roszczenie zostało chociaż w finansowymi aspekcie zaspokojone.

Pomoc Kancelarii w postępowaniach egzekucyjnych

Nasza Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem wierzycieli w celu skutecznego dochodzenia wierzytelności stwierdzonych prawomocnymi wyrokami i postanowieniami sądów zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Nasza Kancelaria znajduje się w trzech miastach, tj.: Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus