Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja ze statków morskich

Szczególne zasady egzekucji, w przypadku zajęcia staku morskiego

W toku postępowania egzekucyjnego egzekucja może być prowadzona również ze statków morskich. Ze względu na ww. przedmiot egzekucji podlega ona kilku odrębnym regulacją omówionym w kodeksie postępowania cywilnego. Pomimo faktu, że statki morskie co oczywiste to ruchomości, w zakresie postępowania egzekucyjnego stosuje się do nich przepisy o egzekucji z nieruchomości. Jak wiadomo w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest Komornik działający w rewirze, w którym znajduje się ta nieruchomości. W przypadku statków morskich nie ma możliwość zastosowania tego przepisu wprost, gdyż położenie statku morskiego może się zmienić. W związku z tym w przypadku przy egzekucji ze statków morskich właściwy jest organ egzekucyjny, w okręgu w którym znajduje się statek morski. Decydującym momentem jest tutaj dzień wszczęcia egzekucji. Dla przykładu jeżeli w dniu wszczęcia egzekucji statek znajdował się w porcie w Szczecinie, a następnie popłynął i zacumował w porcie w Gdyni właściwy będzie Komornik przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie, a nie w Gdyni.

Obowiązki wierzyciela

Ponadto na wierzycielu ciąża dodatkowe obowiązki formalne w związku z zamiarem wszczęcie egzekucji ze statku morskiego. Przede wszystkim oprócz tytułu wykonawczego wierzyciel musi dołączyć do wniosku egzekucyjnego przedmiotowej sprawie również dowód na okoliczność, że statek jest wpisany do właściwego rejestru. W przypadku bowiem statków nie wpisanych do właściwego rejestru postępowanie egzekucyjne jest prowadzone tak jak przy egzekucji z ruchomości. W przypadku wszczęcia egzekucji Komornik zawiadomi o tym fakcje dłużnika wzywając go do zapłaty. Jednocześnie komornik podejmie czynności w celu przytrzymania statku i ustanowienia dozoru. Czynności te mają zapobiec między innymi temu aby statek odpłynął do zagranicznego portu co utrudniłoby egzekucję. Z chwilą zajęcia statku staje się on zatrzymany (nie może odpłynąć). O fakcie tym zawiadamia się zarówno dłużnika, a w przypadku gdy dłużnik nie jest właścicielem statku również właściciela tego statku. Warto zaznaczyć, że hipoteką morską można ustanowić również na statku będącym własnością innego niż dłużnik podmiotu. Możliwe jest również prowadzenie egzekucji ze statku zagranicznego. W takim przypadku organ egzekucyjny powinien zawiadomić właściwy organ tego państwa, a wierzyciel w miarę możliwość wskazać numer w rejestrze zagranicznym, do którego statek jest wpisany. W postępowaniu tym pomocy udzielić może również adwokat lub radca prawny reprezentują dłużnika, wierzyciela lub właściciela statku.

Pomoc Kancelarii w sprawach egzekucyjnych

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego ze statków morskich wbrew pozorom często ma miejsce w obrocie gospodarczym. Kancelaria w Rzeszowie, Przeworsku i Jarosławiu świadczy pomoc prawną również w sprawach dotyczących zajęcia statków morskich wpisanych do właściwego rejestru.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus