Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Elementy klauzuli wykonalności

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powinna zawierać określone elementy. Celem klauzuli wykonalności jest polecenie wszelkiego rodzaju organom publicznym, aby te udzieliły pomocy w celu egzekucji świadczenia zasądzonego wyrokiem Sądu lub innymi tytułem egzekucyjnym, np. nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Treści brzmienia klauzuli wykonalności jest ustalona przez Ministra Sprawiedliwości w stosownym rozporządzeniu. Sądy zwykle dysponują odpowiednią pieczątka z treścią klauzuli wykonalności i wbijają ją na tytule egzekucyjnym. W treści tej klauzuli Sąd lub referendarz stwierdza, że tytuł wykonawczy nadaje się do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a dodatkowo poleca wszelkim organom oraz osobom do udzielenia pomocy na wezwanie w celu egzekucji stwierdzonego w tytule egzekucyjnym obowiązku.

Co musi zawierać klauzula wykonalności?

W klauzuli wykonalności należy także w sposób prawidłowy i precyzyjny określić strony postępowania, tj. dłużnika i wierzyciela. W związku z tym faktem w jej treści powinien znajdować się odpowiednio imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka jawna)  będącej wierzycielem oraz dłużnikiem. Dodatkowo należy podać odpowiednio adres zamieszkania osoby fizycznej oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem lub wierzycielem. Te dane nie są w niektórych sytuacjach wystarczająco precyzyjne, aby zidentyfikować daną osobę. W związku z tym faktem w klauzuli wykonalności należy również podać numer PESEL lub numer NIP osoby fizycznej. Numery te mają indywidualny charakter dlatego po ich podaniu nie zachodzi możliwość, że egzekucja zostanie skierowana do niewłaściwej osoby pod względem formalnoprawnym. W przypadku natomiast podmiotów w pisanych do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest wskazanie numeru KRS. Numer ten również ma indywidualny charakter przypisany włącznie do jednego podmiotu.

Klauzula wykonalności, a waluta obca

W przypadku gdy tytuł egzekucyjny dotyczy zasadzenia waluty obcej konieczne jest zawarcie w klauzuli dodatkowej wzmianki. W takiej sytuacji Sąd musi w treści klauzuli wykonalności zobowiązać uprawniony organ egzekucyjny do przeliczenia waluty obcej na złote według średniego kursy NBP w dniu poprzedzającym przekazanie środków wierzycielowi. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji gdy przepis szczególny w sposób odmienny reguluję przeliczanie kursu walut obcych. Kancelaria na stronie której się znajdujesz ma siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus